Alle Investeringer i aksjer er forbundet med risiko. En kan potensielt tape opp til hele investeringen om aksjen faller nok, eller om selskapet skulle gå konkurs.

Ved tradisjonell aksjehandel er det umulig å tape mere enn hva en har investert, mens en ved giret CFD-handel i ytterste konsekvens tidligere kunne risikere å tape penger ut over sin opprinnelige investering.

Dette er det for vanlige investorer og tradere nå slutt på i kraft av at alle regulerte meglere er pålagt å garantere for at alle ikke-profesjonelle kunder ikke kan tape mere enn innskutt kapital (negativ balanse garanti).

Risiko ved Aksjehandel

Aksjekurser fluktuerer og forandrer seg i større eller mindre grad fra time til time, og fra dag til dag i løpet av børsens åpningstider.

Kursen kan falle til langt lavere nivå er enn hva en kanskje tror i det en kjøper aksjen, og det er derfor viktig at en selv tenker igjennom forut for at en handler en aksje hvor mye en synes det er akseptabelt å potensielt kunne tape gitt at investeringen ikke tar forventet retning.

Grunnen til dette er at om en ikke har en på forhånd definert strategi på når en skal selge seg ut, så ser vi ofte av mange kvier seg for å realisere tap og derfor ofte blir sittende i aksjer hvor kursen faller og faller helt til det nærmest ikke er ‘mere igjen’ og ens sjanser til å tjene tilbake det tapte i den aktuelle aksjer i praksis ikke er realistisk.

Om en fortsatt har tro på det aktuelle selskapet og har bestemt deg for å investere langsiktig så burde en ikke få panikk og selge bare for at tallene har blitt røde.

Det er først når du skal bruke pengene dine at du trenger å selge. Ellers kan du fortsette å eie aksjene med forhåpningen om at de skal øke i pris nærmest til evig tid.

Har en derimot mistet troen på at selskapet vil komme tilbake med tilhørende økning i aksjekursen, bør en seriøst vurdere å selge, og eventuelt finne mere lovende selskaper eller investeringer og plassere pengene sine.