Aksjeindeks

En aksjeindeks er en kurv av aksjer som brukes som en indikator på utviklingen til en spesiell sektor av en børs (Finans, Energi, Konsum mv.).