Blue-chips

Dette er anerkjente aksjer som typisk er en del av en indeks og som anses som finansielt solide og gjerne har lang historikk. Eksempler på Blue-chip aksjer kan være; DNB, Orkla, Microsoft, BMW.