Børsnotert

Når et finansielt instrument (aksjer, obligasjoner, indekser mv.) omsettes gjennom en børs.