Brent olje

Eller Brent blend er den ledende globale prisnormen for råolje fra Atlanterhavet og står i dag for prisingen av ca. 65 % av all internasjonal råoljehandel.