Eksponering

Eksponering viser den til enhver tid gjeldende markedsverdien av en posisjon, eller posisjoner uavhengig av forholdet mellom egenkapital og eventuell gjeld / giring).