Flytende valutakurs

Flytende valutakurser refererer til valutaer hvor prisen bestemmes ut i fra tilbud og etterspørsel. Dette i motsetning til en fast valutakurs som er bundet til en kurs bestemt av et lands sentralbank.