Helikopterpenger

Helikopterpenger er et uttrykk for når nye penger fra det offentlige settes i drift i den hensikt å stimulere til økonomisk vekst. Det har også blitt referert til som såkalte chopper dropps. Milton Friedman introduserte uttrykket i 1969, men den mest kjente for dette i nyere tid er nok Ben Bernanke som var Sentralbanksjef i USA under finanskrisen og fikk raskt tilnavnet Chopper-Ben som følge av alle de nye pengene han fikk inn i markedene etter sub-prime krisen i 2008).