Likviditet

Et instruments likviditet viser i praksis til hvilken grad det er omsettelig uten at det blir (store) utslag i kursen. Blant de mest likvide aksjene på Oslo børs finner vi typisk Equinor, DNB og Orkla