Motvaluta

Motvaluta beskriver den andre valutaen i et valutapar/kryss.