Negativ saldobeskyttelse

Dette sikrer at en ikke kan tape mere enn hva man har skutt inn om markedet skulle bevege seg veldig raskt i feil retning, eller eventuelt åpne så langt under forrige stenging at en opplever å ha for lite margin til å kunne opprettholde de posisjonene en måtte ha ved markedsåpning.