Pip-verdi

Pip-verdien er verdien tilsvarende ett-pips bevegelse i en valutahandel. I kraft av at valutakryss typisk opererer med 4 desimaler blir en pip 0,0001. Selve pip-verdien kan variere fra valutakryss til valutakryss.