Pip

Pip, og pips (flertall) benyttes ved valutahandel og gir uttrykk for den minste standard-enheten i forholdet mellom to valutaer. Pip (point in percentage). Denne benyttes hovedsakelig for å beskrive spread-forskjellen mellom kjøp og salg, men også for å betegne gevinst/tap i valutahandler. En betegner da gevinst/tap i pips framfor i pengeverdien.