Rally

Rally betegner en periode med oppgang i et marked eller en enkeltaksje. Nyttårsrally er et kjent (norsk) uttrykk som beskriver oppgangsperioder som ofte oppstår ved starten av et nytt år