Range trading

Range trading er når en (ofte periodisk) aktivt trader innen et gitt kursintervall i den tro at motstand på både opp og nedside er såpass betydelig at en anser det hensiktsmessig å benytte den historiske rangen som beslutningskriteria for sine kjøp og salg.