Range

Rangen et uttrykk for topp og bunn i et marked over et bestemt tidsintervall.