Råvare

Råvarer deles typisk i tre grupper; Energi (olje, gass, mv.), Metaller (gull, sølv, mv), og såkalte soft commodities eller landbruksråvarer som det i praksis blir på norsk (korn, kakao, kaffe osv.). Olje er nok det mest nærliggende for oss nordmenn, men alle disse kan handles like lett som noe annet.