Rente

Rente er kostnaden av å låne penger. Lavere rente gir lavere kostnader mens høyere rente naturlig nok vil gi høyere kostnader.