Rollover

Rollover-begrepet og rolloverrente (også kalt tomnext rente) blir typisk brukt mye i forbindelse med at det er veldig vanlig å rullere spotposisjoner i valuta og beskriver kostnaden ved, og / eller inntekten ved å beholde en posisjon over natten.