Volum

Volumet er et mål på omsetningen av et eller flere instrumenter og viser typisk likviditeten og markedsaktiviteten i de aktuelle instrumentene i en avgrenset periode (dag, uke og mnd).