Yield

Yield beskriver den avkastning en får på en investering. Denne benevnes typisk i prosent.