Candlesticks – Hvordan fungerer det?

Teknisk analyse har sine røtter i Japan hvor man startet å bruke teknisk analyse ved handel med ris tilbake på 1700-tallet.

Candlestick metoden ble tatt i bruk en gang etter 1850, og mye av æren for candlestick metoden går til den legendariske ris-traderen Homma fra byen Sakata.

Et Candlestick diagram gir mulighet for å vise flere verdier i ett diagram.

Diagrammet er veldig populært innen teknisk analyse og anvendes for å vise volatilitet og kurssvingninger for de enkelte børsdager.

candlesticks9

Candlestick Metoden

Et candlestick diagram består av såkalte ”kropper” som er hvite eller svarte (andre fargekombinasjoner forekommer, men det er alltid en lys og en mørkere farge) samt en øvre og nedre ”skygge”.

”Skyggen” viser den høyeste og laveste omsatte kursen for den aktuelle perioden, som regel en børsdag.

”Kroppen” viser kursverdiene ved åpning og stengning for den aktuelle perioden, som regel også en børsdag.

Vi anbefaler Skilling!

Åpne gratis og uforpliktende demo-konto med 100.000 kr i lekepenger (kontoen kan brukes umiddelbart)

 • 1000+ instrumenter
 • Registrering med BankID
 • Giring opptil X30
 • Norsk kundesupport
 • 35+ kryptovaluta
 • Diagram fra TradingView

Hvis aksjen slutter høyere enn den åpnet så er ”kroppen” hvit (el. annen lys farge) og hvis aksjen slutter lavere enn den åpnet så er ”kroppen” svart (el. annen mørk farge).

Avhengig av hvordan aksjekursen har utviklet seg gjennom dagen så trenger ikke candlesticken for en børsdag alltid å ha noen ”kropp” eller ”skygge”.

Hvis for eksempel kursen slutter på akkurat samme nivå som den åpnet så vil candlesticken for den børsdagen ikke ha noen ”kropp”

Candlestick anvender seg av tidsserier. For å konstruere et candlestick diagram må man ha tilgang til både høyeste, laveste, åpnings- og sluttkurs.

Oppbygging av Candlestick diagram

Et candlestick diagram består av smale hvite og svarte rektangler. Disse kalles ”Kropper”.

kropp-candlesticks

Toppen og bunnen av ”Kroppen bestemmes av åpnings og sluttkurs. Dersom sluttkursen er høyere enn åpningskursen så tegnes ”Kroppen” hvit. Er sluttkursen lavere enn åpningskursen så tegnes ”Kroppen” svart.

De vertikale linjene som går gjennom ”Kroppene”, kalles for ”Skygge”. Deres topp og bunn representerer høyeste og laveste kurs. I de tilfeller”Kroppen” ikke har noen ”Skygge” så tilsvarer høyeste og laveste kurs samme nivå som åpnings og sluttkursen

Lange versus korte ”kropper”

Lange hvite kropper tyder på stor kjøpsinteresse. Desto lengre den hvite kroppen er, desto høyere er sluttkursen over åpningskursen.

stickcandle

Dette indikerer at kursen har løftet seg betydelig fra åpning til børsslutt den dagen og at det har vært stor kjøpsinteresse.

Lange hvite kropper er generelt bullish, men det avhenger også mye av deres posisjon i det større tekniske bildet.

Etter en periode med nedgang indikerer en lang hvit kropp et mulig vendepunkt oppover og det gir også signal om et mulig fremtidig støttenivå.

Lange svarte ”kropper” tyder på stort salgspress. Desto lengre den svarte ”kroppen” er, desto lavere er sluttkursen under åpningskursen. Dette indikerer at kursen har falt betydelig fra åpning til børsslutt den dagen og at det har vært stort salgspress.

Etter en periode med bra kursoppgang signaliserer en lang svart ”kropp” at en korreksjon gjerne er nær forestående. Det indikerer også et mulig fremtidig motstandsnivå

Marubozu

Et enda sterkere signal enn bare lange hvite eller svarte ”kropper” er de såkalte ”Marubozu brothers”, Black and White.

Marubozu har ikke ”skygge” over eller under ”kroppen” og høyeste og laveste kurs er altså tilsvarende åpnings og sluttkursen.

449asddsa

En ”White Marubozu” etableres når åpningskursen er tilsvarende dagens laveste kurs og sluttkursen er tilsvarende dagens høyeste kurs. Dette indikerer at kjøperne har kontrollert kursutviklingen fra første handel til siste handel. Det har altså vært et kjøpspress gjennom hele handledagen.

Vi anbefaler Skilling!

Åpne gratis og uforpliktende demo-konto med 100.000 kr i lekepenger (kontoen kan brukes umiddelbart)

 • 1000+ instrumenter
 • Registrering med BankID
 • Giring opptil X30
 • Norsk kundesupport
 • 35+ kryptovaluta
 • Diagram fra TradingView

En ”Black Marubozu” etableres når åpningskursen er tilsvarende dagens høyeste kurs og sluttkursen er tilsvarende dagens laveste kurs. Dette indikerer at selgerne har kontrollert kursutviklingen fra første handel til siste handel. Det har altså vært et salgspress gjennom handledagen.

Lang versus kort ”skygge ”

Øvre og nedre ”skygge” i candlestick diagrammer kan gi verdifull informasjon om handelsdagen. Toppen på ”skyggen” representerer dagens høyeste kurs, og laveste punkt på ”skyggen” representerer dagens laveste kurs.

Candlesticks med liten skygge under kroppen og stor skygge over kroppen (eks. 1) indikerer at det var kjøpspress tidlig på dagen men at selgerne tok overhånd og presset prisen ned mot slutten av dagen. Dette er et bearish signal og indikerer at det er fare for videre fall på kort sikt.

6234236

Candlesticks med liten skygge over kroppen og stor skygge under kroppen (eks. 2) indikerer at selgerne dominerte handelen i begynnelsen av dagen mens kjøperne tok mer og mer overhånd mot slutten av dagen og presset kursen oppover. Dette er et bullish signal og indikerer at det gjerne kan komme videre oppgang på kort sikt.

Spinning Tops

Candlesticks med en lang øvre skygge og en lang nedre skygge og en liten kropp kalles Spinning Tops. I motsetning til de candlesticks hvor det er enten en lang øvre skygge eller en lang nedre skygge og som indikerer et ‘reversal signal’ (tegn på vending), så indikerer spinning tops usikkerhet.

Den korte skyggen (enten den er hvit eller svart) viser at det har vært lite bevegelse i kursen fra åpning til børsslutt, men den høye skyggen over og under kroppen indikerer at både kjøperne og selgerne har vært aktive under handelen. Selv om kursen sluttet nær åpningskursen så har kursen beveget seg mye opp og ned gjennom dagen

spinning-tops

En Spinning Tops etter en periode med kursoppgang, eller etter en lang hvit candlestick, indikerer svakhet i den stigende trenden og signaliserer at en korreksjon ned kan være nær forestående. Etter en periode med kursnedgang eller etter en lang svart candlestick vil en Spinning Tops signalisere at en vending opp kan være nær forestående

Doji

Doji er en viktig candlesticks indikator som både gir informasjon i seg selv og som del av formasjoner. Doji etableres når åpningskursen og sluttkursen er tilnærmet like.

Lengden på skyggen over og under kroppen kan variere noe og candlesticken ser ut som et kors eller et plusstegn.

doji

Doji gjenspeiler en markedssituasjon preget av usikkerhet. Prisen beveger seg både over og under åpningskursen, men slutter omtrent på samme nivå som den åpnet.

Verken kjøperne eller selgerne klarte å ta kontroll og dette gir ofte et signal om en mulig trendendring på kort sikt

Alene er Doji et nøytralt signal. Et bullish eller bearish signal avhenger kursutviklingen etter Doji signalet eller neste candlesticks.

Etter en periode med kursoppgang, eller etter en lang hvit candlestick, signaliserer en Doji at kjøpspresset begynner å avta, og at kursen gjerne kan komme til å få en korreksjon ned snart

Etter en periode med nedgang, eller etter en lang svart candlestick, signaliserer en Doji at salgspresset begynner å avta og at en vending opp i kursen kan være nær forestående.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.