Copy Trading

 • Kopier strategier automatisk
 • Få samme avkastning som erfarne tradere
 • 1000+ strategier
 • Begrens risiko (copy stop-loss)

76% av ikke-profesjonelle taper penger når de handler CFDer med denne leverandøren

Fordeler med Copy Trading

Du slipper å bruke tid på å følge markedet, og kan heller benytte tiden på andre ting vel vitende om at forvalter alltid gjør sitt ytterste for å oppnå best mulig avkastning.

Velg strategi

Invester

Få samme avkastning

Skilling Copy

Du kan ved hjelp av Skilling Copy velge å 100 % automatisk kopiere mer enn 1000 forskjellige trading kontoer, og samtidig ha full oversikt i sanntid over alle trades og avkastning fra din PC eller mobiltelefon.

Du kan ved bare et par tastetrykk på PC eller mobiltelefon se detaljert historikk, løpende trades, foreta innskudd og uttak fra din egen copytrading konto som du benytter til å følge andre trading strategier med.

Skilling cTrader

Trading plattformen er ekstremt lett å bruke, -samtidig som den byr på utallige funksjonaliteter som enhver trader vil bli tilfreds med uavhengig av kompetanse og erfaringsnivå.

Skilling Copy har åpnet for at en kan kopiere tradere som ikke selv benytter Skilling som sin megler.

På denne måten vil du ved å åpne en Skilling konto få tilgang til, -og følge og kopiere de beste traderne fra en rekke meglere som Skilling har åpnet opp for gjennom sin sømløse integrasjon med cTrader plattformen.

Hvordan velge strategi?

Når du skal velge copytrading strategi så gjør du dette selvsagt i henhold til dine egne preferanser og risikovilje. Når det er sagt så vil de alltid være fornuftig med noe enkle forhåndsregler slik at du har best mulig forutsetning for å tjene mest mulig penger på den eller de copytrading strategiene du velger å følge.

Ved copytrading bør du være spesielt oppmerksom på trading kontoer med;

Høy giring

Copytrading kontoer med veldig høy giring. Noen meglere tilbyr veldig høy giring, -og reglene for dette varierer fra land til land.
I Europa er det i praksis standardisert med en maksimal tillatt giring på 30, – mens det i andre deler av verden gjerne kan tilbys giring på f.eks. opp til 500

Tillatt giring er i og for seg ikke et problem i seg selv, -det er først når tradere begynner å benytte seg av denne veldig høye giringen at risikoen øker for copytraderne som følger disse trading kontoene.

Uansett hvilken copytrading strategi du måtte velge så vil en konto med ‘europeisk giring’ for de aller fleste alltid være å foretrekke.

Dette vil i praksis også kunne fungere som en sikkerhetsmekanisme ved at en på denne måten er trygg på at handel med ekstrem giring ikke vil kunne skje.

Videre vil (europeiske) kunder med en tillatt giring på sin egen konto som er lavere enn den tillatte giringen på den kontoen de følger alltid løpe en ekstrem og uforholdsmessig høy risiko da de i praksis alltid vil maksimere eksponeringen på sin konto ved å følge en konto med høyere tillatt giring.

Konklusjon; FØLG ALDRI EN COPYTRADING KONTO MED HØYERE TILLATT GIRING ENN DIN EGEN!

Lav egenkapital / Scam kontoer

Kontoer med veldig lav egenkapital er ekstremt risikable å følge da de som trader på disse i praksis ikke tar noen risiko med enge midler.

Vi ser at det finnes en god del trading kontoer som ved første øyekast kan virke attraktive, men som ved nærmere undersøkelser viser seg å i praksis være såkalte «scammers».

Dette er copytrading kontoer som enkelte setter opp og på kreativt vis får det til å se ut som om de er veldig profitable, men som i praksis er noe alle som skal finne en copytrading konto å kopiere må holde seg lang unna.

Trading kontoer med så lite som kanskje bare 100 USD er ikke uvanlige, -og mange av disse kombiner disse lave innskuddene med en ekstrem giring slik at om du følger en slik type konto er det i praksis bare et spørsmål om tid før det går veldig galt.

Det er ikke uten grunn at vi i praksis aldri opplever at denne type copytrading kontoer i beste fall har en varighet ut over noen få måneder før de blir borte…

Det verste eksempelet i vi har blitt gjort kjent med den siste tiden var en trader med en copytrading-konto med bare 100 USD i egenkapital som ved å tape sine egne 100 dollar samtidig klarte å tape 10 000 000 dollar for de som kopierte denne kontoen.

Konklusjon; FØLG ALDRI EN KONTO MED LAV EGENKAPITAL (OG HØY GIRING)!

Kort historikk

For kontoer med kort historikk er det uten inngående kunnskap om forvalteren av de enkelte kontoene veldig vanskelig å danne seg tilstrekkelig innsikt om den faktiske risikoen og kvaliteten på tradingen.

Derfor bør man alltid se på historikken, -og om det eventuelt finnes opplysninger, kontakt informasjon eller andre forhold ved disse copytrading kontoene før en eventuelt velger å kopiere disse.

Hvordan sammenligne og velge copytrading strategier i praksis?

I skrivende stund (28 mai 2021) er det mer enn 1000 forskjellige copytrading strategier å velge mellom i Skilling sin copytrading plattform

Ved å helt enkelt sortere vekk de som ikke har positiv avkastning og, -eller har minimum et års historikk sitter vi igjen med kun 20 strategier (forvaltning er nok ikke for alle….).

Fjerner vi så de med en tillatt giring på mer enn 30 og de med en egenkapital på under 1000 USD så sitter vi igjen med kun 5 copytrading strategier velge imellom;

strategier-trading

Av disse er 2 rene valuta strategier, 1 gull strategi, og 2 sammensatte diversifiserte porteføljer som investerer i de vanligste aktiva klassene (aksjer, indeks, råvarer, valuta mv.)

Ut ifra historisk avkastning kan det her se ut til at ‘gull-strategien’ her kan være å foretrekke, – men etter å ha sett litt nærmere på denne så se vi at strategien ikke er tro mot beskrivelsen (det handles også olje, kyptovaluta, valuta osv).

aktiva-trading

Dette kombinert med at gullprisen i skrivende stund er nær ‘all tim high’ samt at kontoen har mindre enn 3000 euro i egenkapital og bare ca. 130 USD i følgende kapital gjør at vi ekskluderer også denne copytrading kontoen.

Hvilken copytrading portefølje velger vi da?

En kan selvsagt velge å følge mer enn en strategi og på de måten få en diversifiserings effekt, – alternativt så ville vi valgt en copytrading strategi som er balansert og som ikke bare fokuserer på en, -eller noen få instrumenter.

Ofte stilte spørsmål om Copytrading;

Copy

 • Hvordan åpner jeg copytrading konto?
  Skal du åpne en copytrading konto gjøres dette helt enkelt ved å ved å benytte BankID. Kontoen blir da åpnet på bare noen minutter og du kan overføre penger å komme i gang med copytrading tilnærmet umiddelbart.
 • Er det et minimumsbeløp ved copytrading?
  Nei. En kan sette inn så lite, eller så mye en vil. Men enkelte strategier vil ha minimums-grenser da det av rent praktiske årsaker knyttet til de forskjellige meglernes minimums trade innstillinger ikke alltid vil la seg gjøre å følge en konto 100 % med et veldig lavt beløp
 • Er det noen form for bindingstid ved copytrading?
  Nei. Det er ingen bindingstid. Du kan helt enkelt gå inn og ut av kopiere andre copytrading kontoer ved et par enkle tastetrykk.
 • Er det noen kostnader ved copytrading?
  Ja. De forskjellige copytrading kontoene en kan velge å kopiere har gjerne en todelt kostnads-struktur med forvaltnings og / eller volumfee kombinert med et suksesshonorar slik at de som lar seg kopiere tjener mer desto bedre avkastning de skaper.
 • Er det mulig å følge en konto i sin egen valuta?
  Ja. Du kan følge kontoer som er etablert i norske kroner. Dette vil også være en kostnadsmessig fordel da en unngår vekslings kostnader.
 • Hvordan er det med skatt og rapportering ved copytrading?
  Du må skatte 22 % av gevinsten og du må selv rapportere dette til skatteetaten. Årsoppgaver tar du enkelt ut fra Skilling kontoen din.
 • LÆR MER OM COPY TRADING

  Les & lær mer om Copy Trading hos CopyTrade.no.