Elliott Wave Theory

Elliotts bølgeteori er rikelig omtalt verden over.

Strategien kan brukes som en metode for trading. Elliotts bølgeteori har vært gjenstand for utbredt debatt.

Skaperen; Ralph Nelson Elliott (1871-1948) mente at aksjemarkedet beveget seg i et bølgemønster på samme sett som mange fenomener i naturen.

Etter opphavsmannens bortgang presenterte Hamilton Bolton boken Elliott Wave Principle – A Critical Appraisal som ble utgitt i 1960.

I de senere år er det hovedsakelig Robert Prechter og AJ Frost som har videreført Elliottsteorier. De skrev sammen boken Elliott Wave Principle som ble utgitt i 1978.

Det vi vil presentere her er bare en introduksjon av Elliotts teorier og for de som ønsker å fordype seg i emnet anbefales de bøkene som er nevnt over.

elliot-wave-theory

Mr Ralph Nelson Elliott (1878-1948) mente aksjemarkedet beveget seg innenfor veldefinerte bølger som kunne brukes til å forutsi markedets retning.

I 1939 presenterte Elliott detaljerte beskrivelser av sin teori som sier at aksjekurser er underlagt sykluser grunnlagt på Fibonaccitall-serie tallserie (1-2-3-5-8-13-21…) *)

Ifølge Elliott Wave Theory, så har aksjekurser en tendens til å bevege seg i et forhåndsbestemt antall bølger i samsvar med Fibonacci-serien.

Spesielt, trodde Elliott markedet beveget seg i fem bølger på vei oppover og tre bølger på vei nedover.

Den grunnleggende formen på bølgene er vist i figuren 10a.

elliot-wave-theory-2

Bølgeteori

Bølgene en, tre og fem representerer hovedoppgangsbølger i et bull marked eller en større oppgangsperiode.

Bølgene to og fire representerer ’korrigerende’, eller kortsiktige nedgangsbølger i en større oppgangsperiode.

Bølgene merket med A og C representerer hoved nedgangs-bølger i en større nedgangsperiode, mens B representerer en ”korrigerende” oppbølge i en større nedgangsperiode.

Elliott mente at bølgene eksisterte på mange nivåer, noe som betyr at det kan være bølger i bølger.

For å forklare litt, så betyr dette at diagrammet ovenfor, ikke bare representerer primære bølgemønster, men det kan også representere hva som skjer bare mellom punktene 2 og 4. Diagrammet i figur 10b viser hvordan primære bølger kan brytes ned i mindre bølger.

Ulike sykluser Elliott Wave teori delte inn markedet i tre ulike hoved sykluser: Grand Supercycle, Supercycle og Cycles.

Inndelingen fortsetter så videre til mindre og mer og mer kortsiktige trender kalt: Primary, Intermediate, Minute og Sub-minute.

I dette systemet består hver syklus (Cykel) av en fem-bølgers kursbevegelse innen den neste mindre syklusen.

Elliotts bølgesystem tar også hensyn til Fibonaccis nummerserie (en berømt tallserie der hvert nytt tall er lik summen av de to foregående tallene 1,1,2,3,5,8,13,21…osv.), disse anvendes for å bestemme en kursbevegelses tid og omfang.

Det finnes videre oppsett for hvordan hver bølge skal oppføre seg for å kunne klassifiseres i dette mønsteret.

Bølgene som ikke passer inn i det perfekte mønster kan vanligvis ”forlenges” noe som gir Elliott Wave teorien en stor grad av subjektive aspekt.

Vi har her nøyd oss med å presentere strategiens grunnleggende teorier.

Kommentarer

Eliotts Wave teorier fanger ofte interessen hos investorer og analytikere som tør å gå utover grenser.

Elliots bølgeteorier og dens kompleksitet og subjektivitet gjør at den kan være vanskelig å bruke i praksis.

Det finnes likevel fremgangsrike tradere som anvender seg av disse bølgeteoriene, men den som velger bort Elliotts bølgeteori går trolig ikke glipp av noe vesentlig for tradingen. Kjennskap til strategien tilhører likevel allmennkunnskapen for en trader.

De som oppnår suksess med denne modellen, gjør det trolig ikke fordi Elliotts Wave Theory er så mye bedre enn noen annen strategi og dermed gir en større fordel i markedet, -men heller mer det at man har utviklet seg som investor og trader i sin helhet.

elliot-wave-theory-3

Fibonacci tall

Leonardo Fibonacci nummer sekvens (1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,1 44,…) er bygget ved å legge til de to første tallene å ankomme på tredje.

Forholdet mellom et hvilken som helst tall til det neste tallet er 61,8 prosent, som er et populært Fibonacci retracement tall.

Det Inverse av 61,8 prosent er 38.2 prosent, også brukt som et Fibonacci retracement tall.

Det er forholdet mellom Fibonacci sekvens som er viktig og verdifull, ikke det faktiske tall i rekkefølge.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.