Forex Trading: En kort innføring

Forex trading (valutahandel, valutatrading) innebærer at du spekulerer i kursendringer mellom ulike valutaer, og da naturligvis med en intensjon å tjene penger.

I Norge har det lenge vært populært i spekulere i valutakursutviklingen mellom euro og norske kroner (EURNOK), SEKNOK og USDNOK.

I denne korte guiden vil du få en kort innføring til forex trading og hvordan du kommer i gang.

Forex Trading i praksis

Innen forex, handler du alltid valutapar – altså to valutaer samtidig.

Kjøper du euro mot norske kroner, har du i praksis gått long (long = kjøpe) valutakrysset EURNOK.

Den første valutaen i et valutapar kalles for basevalutaen, mens den sistnevnte kalles for sekundærvalutaen.

I valutaparet EURNOK, er euroen basevalutaen og norske kroner kalles sekundærvalutaen.

Velger du å kjøpe et valutapar, kjøper du basevalutaen og samtidig selger sekundærvalutaen.

Selger du et valutapar, et det naturligvis motsatt.

Tror du at amerikanske dollar (USD) skal styrke seg og samtidig at svenske kroner (SEK) skal svekke seg, kan du derfor kjøpe valutaparet USDSEK.

Giring (Marginhandel)

Giring eller marginhandel, betyr i korte trekk at du kan ta større eksponering i markedet enn hva du har på tradingkontoen.

Giring er mye brukt blant valutatradere da valutaer beveger seg relativt lite i forhold til andre aktivaklasser som aksjer og indekser.

Om et valutapar beveger seg mer enn to prosent i løpet av en dag, er dette ansett som mye.

Giring lar deg handle basert på relativt små kursendringer uten å måtte binde opp store mengder kapital.

Valutapar deles vanligvis inn i tre hovedkategorier: Major, Minor og Exotic.

Majors omfatter de største valutaparene som består av to av de følgende valutaene:

USD, EUR, JPY, GBP, CAD, eller CHF.

majors-forex-valuta

Majors har størst likviditet og kan normalt sett gires opptil 30 ganger, dvs et marginkrav på 3,33 %.

Minors er valutapar som har en sammensetning av to av følgende valutaer:

  • Euro
  • Britiske pund
  • Kanadiske Dollar
  • Australske Dollar
  • Japanske Yen
  • Sveitsisk Franc
  • New Zealand Dollar

Minors har også vanligvis et marginkrav på 3,33 % (X30 i giring).

Exotics er valutapar som normalt sett mindre handel og likviditet enn de større valutaparene.

Dette inkluderer blant annet norske og svenske kroner.

Exotics kan normalt sett gires opptil 20 ganger, dvs. et marginkrav på 5 prosent.

Marginsatser

La oss si at du ønsker å kjøpe valutakrysset EURNOK for 100.000 euro.

Om kursen til EURNOK er 10 kr, tilsvarer dette 1.000.000 i eksponering.

Siden norske kroner klassifiseres som et «exotic» valutapar, har du et marginkrav på 5 prosent, dvs. 20 ganger i giring.

For å kunne ta en eksponering på 1.000.000 i EURNOK, må du binde opp bare 50.000 kr av din totale margin.

Har du 100.000 kr på marginkontoen din, har du benyttet 50 prosent av tilgjengelig margin.

Stop loss

En stop-loss er en ordre som automatisk lukker posisjonen din ved en bestemt kurs.

Særlig innen valuta og marginhandel er dette viktig da markeder som valuta og råvarer ofte har store svingninger.

Har du en veldig stor posisjon i forhold til hva du har på marginkontoen, vil du risikere hele kontoen ved å ikke benytte stop-loss.

forex-margin-stop-loss

Du kan enkelt plassere ønsket stop-loss i de fleste handelsplattformer (og modifisere den i etterkant om ønskelig).

Skilling Trader regner ut hva mulig tap er i kroner og øre når du velger ønsket stopp-loss kurs.

Take profit

Take-profit er det motsatte av en stop-loss ordre og lukkes posisjonen din automatisk (i gevinst) ved en bestemt kurs.

Fordeler med Forex Trading

Valutamarkedet har mange fordeler som tradere kan dra nytte av.

Likviditet

Valutamarkedet er enormt og det anslås at det omsettes for omtrent 5000 milliarder USD hver dag.

Siden likviditeten er såpass høy, vil du normalt sett aldri ha noen problem med å selge deg ut fra en valutaposisjon.

Likviditeten muliggjør også bruken av såpass lave marginkrav (sammenlignet med aksjer).

valutamarkedet

Volatillitet

Valutaer er ikke volatile sammenlignet med aksjer, indekser og råvarer.

Men, siden likviditeten er såpass høy, og at du kan ta i bruk giring opptil 30 ganger, kan du tjene (eller tape) mye på små prosentvise bevegelser.

Døgnåpent

Valutamarkedet åpner på søndagskveld og stenger på fredagskveld.

Hva påvirker forex markedet?

I korte trekk: At flere etterspør en valuta fremfor en annen, eller at flere ønsker å selge en valtua fremfor en annen.

Hva som gjør at etterspørselen etter en valuta stiger, kan være både fundamentale og tekniske faktorer.

Norske kronen er eksempelvis i en viss grad korrelert med oljeprisen, da Norge er en stor oljeeksportør.

Faller oljeprisen kraftig, vil dette påvirke økonomien i Norge.

Lavere økonomisk vekst, vil gjerne føre til lavere inflasjon.

Sentralbanken i Norge har et inflasjonsmål på 2 %, og kan velge å senke renten for å stimulere økonomien og dermed inflasjonen.

Lavere rente betyr at det blir mindre lønnsomt å ha pengene stående i norske kroner og kronen kan svekke seg basert på dette.

fundamental-forex-valuta

Risiko og valutahandel

Da valutahandel ofte innebærer bruk av giring, vil risikoen øke i takt med hvor mye giring som er brukt.

Du kan begrense risikoen betydelig ved å benytte stop-loss.

Ønsker du f.eks. å kun risikere 1000 kr per handel, kan du sette en stop-loss på en kurs tilsvarende dette.

Ikke-profesjonelle kunder (de aller fleste) som benytter en megler regulert innad EU, kan ikke risikere å tape mer enn innskudd på marginkontoen.

Forex Trading Plattformer

Når du skal velge en plattform for valutatrading, er det viktig at du sørger for at megleren (selskapet som tilbyr plattformen) er regulert.

Uten regulering mister du mye investorbeskyttelse og kan i verste fall bli utsatt for svindel.

Vi anbefaler handelsplattformen til nettmegleren Skilling, da den er svært brukervennlig, har svært lave kostnader, samt at Skilling er regulert og godkjent i Norge.

CFD plattform Skilling
Skilling Trader er godt tilpasset norske forex tradere.

Du kan lese mer om Skilling i vår omfattende anmeldelse her.

Populære artikler

Hva er CFD?

CFDer lar deg handle i finansielle markeder som aksjer,...

Shorte kryptovaluta

Å shorte Bitcoin eller andre kryptovaluta betyr at du...

Giring av aksjer

Kom i gang med giring av aksjer på bare...

Grønne aksjer: 2021 guide til grønne aksjeinvesteringer

Grønne aksjer har i løpet av 2020 blitt mer...

Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

Kjøpe aksjer I den senere tid har interessen for å...

Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

Kjøpe Bitcoin? Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og...