Glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt metoden er en av de mest populære teknisk-analyse indikatorene.

Glidende gjennomsnitt er en trendindikator og hjelper oss å identifisere trender og endringer i disse trendene.

Ved hjelp av glidende gjennomsnitt metoden kan man få signaler om trendendringer og bekreftelse(r) på trendbrudd.

Hvilken lengde (antall dager som det glidende gjennomsnittet beregnes over) avhenger av om det er den kortsiktige eller langsiktige trenden man ønsker å identifisere og studere.

I det korte bildet brukes ofte 20 og 30 dagers glidende gjennomsnitt, mens 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt ofte brukes for å studere den mer langsiktige trenden

glidende-gjennomsnitt

Et glidende gjennomsnitt er rett og slett et gjennomsnitt av kursen for en viss periode (for eksempel 30 dager).

Ved hjelp av glidende gjennomsnitt metoden kan man få signaler om trendendringer og bekreftelse på trendbrudd.

Hvis for eksempel en aksje bryter opp gjennom sitt glidende gjennomsnitt så gis signal om et trendbrudd.

Dersom det glidende gjennomsnittet har en stigende tendens når aksjekursen bryter opp gjennom det så forsterkes det positive signalet.

Når en aksje bryter ned igjennom sitt glidende gjennomsnitt så gis det også signal om et trendbrudd.

Her gjelder at dersom det glidende gjennomsnittet har en fallende tendens når aksjen bryter ned gjennom det så forsterkes det negative signalet.

Hvilken lengde man skal bruke på det glidende gjennomsnittet avhenger av om det er den kortsiktige eller langsiktige trenden man søker å identifisere.

For kortsiktige trender brukes ofte20 eller 30 dagers glidende gjennomsnitt mens det er vanlig med 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt når man studerer den mer langsiktige trenden.

Her ser vi et eksempel på kjøps og salgssignaler etter glidende gjennomsnitt metoden på Marine Harvest.

Kjøpssignaler gis når aksjen bryter opp gjennom sitt glidende gjennomsnitt (her har vi brukt et 30 dagers glidende gjennomsnitt).

Salgssignaler gis når aksjen bryter ned gjennom snitt glidende gjennomsnitt. Vi ser at glidende gjennomsnitt metoden kan hjelpe oss å unngå mye av de største nedturene og bidra til at vi kan få med oss mye av de større oppturene.

gg-23

Grafen her viser en gevinsttest ved kjøp og salg av aksjen etter glidende gjennomsnitt metoden og i dette eksempelet her så ville man i denne perioden hatt en avkastning på +186% mens aksjen i samme tidsrom er +21%.

Den store forskjellen skyldes at man med glidende gjennomsnitt metoden ville ha unngått mye av den store nedturen i Q3 og Q4 i 2008.

Generelt så gjelder at jo færre antall dager man beregner glidende gjennomsnitt over jo flere ”falske” signaler (tilfeldige brudd opp og ned gjennom det glidende gjennomsnittet) inntreffer.

For å unngå for mange ”falske” signaler så velger man derfor gjerne et glidende gjennomsnitt beregnet over flere dager, men man benytter seg også av to glidende gjennomsnitt kurver som vi ser et eksempel på i grafen her.

Når man bruker to glidende gjennomsnitt som her så er det når disse to glidende gjennomsnittene krysser hverandre at man får kjøps og salgssignaler, altså ikke når kursgrafen krysser gjennom det glidende gjennomsnitt

glidende-gjennomsnitt2

Grafen her viser altså en gevinsttest ved bruk av glidende gjennomsnitt metoden og aksjen og tidsrommet vi her studerer er nøyaktig det samme som på forrige side men vi ser at vi ved å benytte to glidende gjennomsnitt her (20 og 50 dager) istedenfor bare ett (30 dager) som på forrige side, så har vi fått færre ”falske” signaler og avkastningen ville nå vært på ca. +254% mens den i forrige eksempel var på +186%. Aksjen er fortsatt bare +21% i samme tidsperiode.

Foruten at man ser på krysninger mellom aksjekursen og ett glidende gjennomsnitt, og på den måten får kjøps og salgssignaler.

Eventuelt at man bruker to glidende gjennomsnitt og får signaler når disse krysser hverandre. Så ser man også på retningen til det glidende gjennomsnittet.

For eksempel vil et 30 dagers glidende gjennomsnitt som har en stigende tendens fortelle oss at trenden for aksjen i det korte bildet er stigende, og motsatt om det 30 dagers glidende gjennomsnitt er fallende, da er den kortsiktige trenden for aksjen fallende.

glidende-gjennomsnitt26

Er det den langsiktige trenden man søker å identifisere så bruker man gjerne å se på et 100 eller 200 dagers glidende gjennomsnitt og hvis det da viser en stigende tendens så bekrefter det at aksjen har en positiv trend i det lange bildet…

Skilling
ENKLEST & BILLIGST

Skilling

✅ Kurtasjefritt
✅ Kort, Klarna, PayPal++
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.