Grønne aksjer: 2023 guide til grønne aksjeinvesteringer

I denne guiden kan du lese om hvordan du investerer i grønne aksjeselskap som bidrar til et bedre miljø og klima, samt konkrete tips til mulige grønne aksjer å investere i.

Grønne aksjer, også kjent som ESG aksjer har blitt mer og mer ettertraktet. Dette så fram til helt nylig også ut til å skulle fortsette gjennom 2021, og det kunne lenge virke som om alle fortsatt var like interesserte i disse grønne aksjene.

Verdien av de grønne aksjene på Oslo Børs hadde i årene 2020-2021 skutt i været da private og institusjonelle investorer nærmest støvsuger markedet for det grønne gull… I 2022 har veldig mange av disse aksjene opplevd betydelige kursfall.

Å komme i gang med å investere og trade med er veldig enkelt!

Det første du må gjøre er å etablere en trading konto.

Investeringer i aksjer og nærmest alt annet du kan tenke deg er tilgjengelig på bare noen få minutter så snart du har etablert konto.

🚀 Den nordiske fin-tech megleren Skilling er vår suverene ‘Best i Test' megler. Skilling har den desidert enkleste trading plattformen og er veldig godt tilpasset norske kunder med BankID, konto i NOK, Norsk kundeservice og norske aksjer. Du slipper også utenlands betalinger da Skilling har norsk klientkonto i norsk bank.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Fram til relativt nylig så disse grønne  / miljøvennlige aksjene ut til å bare skulle fortsette sin himmelferd, -men i mai 2021, etter en periode hvor aksjemarkedet i større grad har vendt blikket mot såkalte verdi aksjer (aksjeselskaper som er godt etablerte, og som over tid har hatt god inntjening) har trenden for mange av ESG aksjene snudd.

I dag (mai 2022) har en rekke av disse nye miljøvennlige ESG / grønne aksjene som i all hovdsak er notert på Euronext Growth indeksen på Oslo Børs (tidligere Mercur Market) nylig opplevd at det i større grad har blitt fokusert på faktisk inntjening, noe som har medført betydelige kursfall for så godt som samtlige av disse grønne aksjene;

tabell-esg-askjer
Kilde: Nordea

De 21 selskapene i denne oversikten utarbeidet av Robert Næss, hvorav mange er typiske ESG aksjer / grønne aksjer har samlet mistet 67 milliarder kroner i verdi så langt i år…

Er dette en gedigen forvarsel, eller representerer dette en kjøpsmulighet innen grønne aksjer…?

Du kan åpne en tradingkonto og komme i gang med å kjøpe grønne aksjer i løpet av bare noen få minutter her;

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Hva er grønne aksjer?

Grønne aksjer, ESG aksjer, eller miljøvennlige aksjer er aksjer hos selskap som bidrar til mindre utslipp av klimagasser, mindre forurensing og/eller på forskjellig vis bidrar til et bedre miljø og klima.

De grønne aksjene blir veldig ofte omtalt som ESG aksjer; (Environmental, Sustainable, Governance)

green-miljo-aksjer
ESG: Environmental, Sustainable, Governance

Grønne aksjer på Oslo Børs

Grønne aksjer, eller ESG aksjer var på Oslo Børs fram til relativt nylig typiske aksjer i solcelleselskaper, alternative energiselskaper, aksjer relatert til resirkulering osv. (Tomra, Scatec, Rec mv.).

Grønne aksjer på Oslo Børs i 2020 inkluderer nå også selskaper som blant annet Quantafuel, og mange hevder også at man nå kan klassifisere aksjer som Kahoot, og alle de forskjellige videokonferanse selskapene som grønne aksjer, all den tid de bidrar til mindre reising, og tilhørende lavere klimautslipp….

ESG, Environmental, Sustainable, Governance har blitt den nye catch phrasen blant investorene på Oslo Børs

I alle de forskjellig aksjeforumene på nett, -som typisk benyttes av hobby investorer kappes disse om å fremsnakke de forskjellige grønne, ESG aksjene.

Covid-situasjonen i 2020 har medført at vi nå i mye større grad enn tidligere ser verdien av de teknologiske løsningene som selskaper som eksempelvis aksjeselskapet Kahoot og lignende aksje-selskaper leverer.

Videre mister de tradisjonelt mindre grønne aksjene, som olje, fly, cruise og tradisjonell bil-industri stadig mer terreng i aksjemarkedene hvor disse utgjør en mindre og mindre del av de store og tunge aksjeindeksene.

Grønne aksjer / ESG aksjer har i 2020 blitt de store aksjevinnere på Oslo Børs og på ‘lilleputt-børsen' Euronext Growth (Tidligere Mercur Markets).

Grønne aksjer på amerikanske børser

FAANG aksjene, Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google (Alphabet) utgjør nå alene mer enn 15 % av S&P 500 indeksen.

Inkluderer du i tillegg Microsoft og Tesla som nylig ble inkludert i S&P indeksen så blir dette tallet på ca. 30%, og disse 7 selskapene kan langt på vei hevdes å nærmest alene bære det amerikanske aksjemarkedet for tiden…

Samtidig ser vi at den tradisjonelle energi sektoren som for bare 10 år siden utgjorde ca. 13 % av indeksen nå er nede i mindre enn 2,5%.

Teknologisektoren utgjør nå mer enn 30 % av S&P500 aksjeindeksens markedsverdi. Regner man dette ut i fra inntekter er tallet på hele 45%!

Når den berømte Dow Jones indeksen nå nylig erstattet Exxon aksjen med CRM-selskapet Salesforce var det den siste av de gamle industrielle energi aksjene som forsvant ut av denne indeksen, og aksjen ble nærmest selvfølgelig erstattet av (nok en) stor software aksje (Salesforce).

Mens selskaper som for eksempel Microsoft står for mer tradisjonell software, fokuserer Salesforce mer på CRM delen (Kunde oppfølgings systemer).

Dette håndterte selvsagt Salesforce og lignende teknologiselskaper for tusenvis av kunder lenge før pandemien, -men Covid-situasjonen har for alvor satt fart på denne typen tjenester i langt større grad enn tidligere.

For de fleste som er opptatt av klima og bærekraft kan det være vanskelig å vite hvilke selskap en skal investere i, -og hva som faktisk er såkalte grønne aksjer.

Shorting av Grønne aksjer

Den seneste tiden (fra ca. feb/mars 2021) har vi sett et markert fall i kursene på mange av disse grønne aksjene.

Dette har ført til at mange investorer har begynt å shorte disse grønne aksjene i den tro at de vi tjene på denne nedgangen i kursene til ESG aksjene.

Om dette er en kortsiktig korreksjon, -eller om man nå er i ferd med å se konturene av en mer konservativ verdsettelse av disse ESG aksjene vites ikke, men det at stadig flere shorter grønne aksjer er kanskje en pekepinn på noe…

ESG Aksjer og Corona pandemien

Etter at  karantene trådte i kraft i mars 2020 og understreket behovet for et enda mer teknologibasert kundeforhold, ble Salesforce og lignende aksjeselskaper nærmest over natten mye mer attraktive aksje investeringer for investorene. Men er dette dermed en såkalt ESG aksje?

Kanskje kan vi nå også kalle denne typen aksjer for grønne aksjer?

Saleforce er enda et eksempel på en investering vi historisk ville ikke klassifisert som en grønn ESG aksje, men slik som verden nå har utviklet seg ser det ut til at grønne selskaper, og grønne investeringer vil få et enda større investor-fokus i tiden som kommer.

Hvilke grønne aksjer skal jeg kjøpe?

Når man investerer i en aksje er dette åpenbart først og fremst for å for å tjene penger. En ser ikke nødvendigvis alltid etter å bli rik, men profitt er selvsagt hovedmotivasjonen for enhver investering.

Institusjonelle investorer, som pensjonskasser, aksjefond, private equity, hedge fond osv. opplever stadig et sterkere og sterkere press fra sine kunder om å plassere pengene i mer grønne og miljøvennlige aksjer og / eller andre investeringer.

Der vi tidligere stadig kunne observere at store børsnoterte selskaper aktivt ‘grønnvasket' seg, ser vi nå at dette langt på vei har endret karakter til å nå være reelle omfattende satsninger i tråd med det grønne skiftet.

Dette kan vi ikke bare å regne som en investerings-trend, -men situasjon som har kommet for å bli i framtidens investerings-markeder hvor granne aksjer / ESG aksjer åpenbart blir mere verdsatt enn tradisjonelle aksjer.

Grønne børsnoterte aksjer i Norge som vi kjenner godt fra tidligere er eksempelvis:

Tomra, Scatec, og Rec

Grønne aksjer notert på Oslo Børs, og på Euronext Growth (Tidligere Mercur Markets) som stikker seg mer og mer fram på investorenes horisont nå for tiden er blant annet:

KahootQuantafuel, Nel, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind

I skrivende stund (februar 2022) har nok noe av den siste tids ESG hysteri blant investorer i grønne aksjer på Oslo Børs gitt seg litt, og tiden som nå kommer vil i større grad vise oss hvordan situasjonen for alle de ‘nye grønne ESG aksjene' blir.

Quantafuel aksjen er ned ca. 75 % fra toppen tidligere i 2021 og de aller fleste av de andre ESG aksjene har også fått betydelig redusert børsverdi den senere tiden.

Det kan virke som om det nå etter en periode med tilsynelatende fullstendig ukritisk kapitalinngang inn i disse nylig børsnoterte grønne aksjene at disse ESG selskapene kan gå noe tøffere tider i vente.

Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind har også falt markert i verdi den senere tiden.

Kanskje er det starten på en ny epoke for denne typen selskaper hvor eierne må belage seg på at etablerte finansielle tyngdelover også gjelde for de grønne ESG aksjene.

Alternativt kan dette også være at aksjekursene i disse grønne aksjene nå bare tar seg en (velfortjent) pust i bakken før himmelferden fortsetter…

Uavhengig av hva som blir utfallet for ‘disse nye' miljøvennlige aksjene kan det være en god ide å nå investere i veletablerte grønne aksjer som faktisk tjener penger den dag i dag.

Mange av de grønne aksjene som har eksistert  i det globale aksjemarkedet fram til nå og som allerede er godt etablerte kan være vel så gode ESG investerings alternativer all den tid den grønne bølgen vi er inne i ser ut til å favorisere denne typen miljøvennlige aksjer;

Tesla, First Solar, Siemens Gamesa Renewable, Nikola, Waste Management, SolarEdge Technologies.

Alle disse kan du handle i løpet av bare noen minutter ved å åpne en trading konto hos vår ‘best i test' megler Skilling:

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Grønne aksjer til halv pris?

For de som har stått på sidelinjen og ikke fått med seg den eventyrlige avkastningen som mange av disse grønne aksjene har opplevd kan dette kanskje representere en ny mulighet til å kjøpe disse aksjene til mer overkommelige kurser.

Ikke misforstå, -etter alle solemerker er fortsatt prisingen tilsynelatende hinsides for mange av disse grønne aksjene….

Ta for eksempel Quantafuel som selv etter den nylige nedgangen på nesten 75 %fortsatt er har en aksjekurs som er høyere enn når selskapet ble børsnotert i februar 2020.

For et selskap som tapte ca. 350 millioner i tredje kvartal, – og med beskjedne 6 millioner i driftsinntekter er det lett å se for seg at det vil komme framtidige behov for påfyll av frisk kapital i denne grønne aksjen.

Det store spørsmålet vil da selvsagt bli til hvilken kurs vil Quantafuel og de forskjellige grønne aksje selskapene da faktisk være i stand til å hente ny kapital.

Quantafuel ble i oktober 2020 verdsatt til hele 12 milliarder kroner, -i dag (20 septemberr 2022) er verdsettelsen ca. 1,65 milliarder kroner.

Investor Øystein Stray Spetalen som ikke er fremmed for å sette ting på spissen uttalte på et tidligere tidspunkt følgende om denne verdsettelsen:

              ‘De investorene som tror på dette må være født uten hjerne'

Vi ønsker selvsagt alle disse nye grønne aksjene som i denne ESG orienterte tiden har benyttet anledningen til å hente penger ved å gå på børs alt hell og lykke, -det kan det se ut til at flere av de vil få behov for framover…….

Man kan selvsagt ikke fullstendig utelukke at mange av disse nye grønne aksjene vil kunne lykkes i større eller mindre grad innenfor sine respektive områder. Dog vil det kanskje med langt større sikkerhet kunne hevdes at det vil komme langt flere tapere enn vinnere….

Når det er sagt så lever vi i spennende ‘ESG tider', hvor Tesla aksjen ser ut til å fortsette oppgangen. Etter ca 700 % oppgang i 2020 har aksjen nå (februar 2022) en markedsverdi på ca. 950 milliarder dollar…

Tesla aksjen omsettes nå (februar 2022) for ca 900 dollar, og her kan du lese mer om å kjøpe tesla aksjen eller shorte Tesla aksjen.

ESG selskaper som faktisk tjener penger

Selvsagt finnes det miljøvennlige ESG aksjer som allerede tjener penger den dag i dag.

Mange av disse grønne aksjene har drevet fornuftig over lang tid og har allerede en etablert og velfungerende forretningsmodell.

Om du ønsker å investere miljøvennlig ved å kjøpe grønne aksjer så er dette selvsagt fullt mulig uten å måtte ta den risikoen som mange av disse nyetablerte grønne aksjene representerer.

Grønne aksjer i det globale aksjemarkedet som allerede er godt etablerte som det kan være fornuftig å vurdere som investerings alternativer kan for eksempel være;

Tesla, First Solar, Siemens Gamesa Renewable, Nikola, Waste Management, SolarEdge Technologies, Salesforce

Alle disse kan kjøpes og selges kurtasjefritt hos ‘Best i Test' megleren Skilling

I det globale investeringsuniverset er det massevis av grønne aksjer, -og aksjer som med god margin oppfyller dagens ESG kriterier.

Oslo Børs, -og spesielt Euronext Growth kan neppe sies å inneha nok likviditet, internasjonale investorer og etablert historikk sammenlignet med de store internasjonale børsene.

Kanskje kan det være en god ide også for nordmenn å se seg rundt utenfor landets grenser i sin jakt på grønne investeringer…….

Om det er noe du lurer på i denne artikkelen, eller om det er noe du mener vi har utelatt og bør nevne så er det bare å kontakte oss på post@cfdeksperten.no.

Renewable Energy CopyPortfolio fra eToro!

For de fleste som er opptatt av klima og bærekraft kan det være vanskelig å vite hvilke selskap en skal investere i.

Derfor har eToro etablert en portefølje av grønne aksjer som du kan følge automatisk.

Denne copy-porteføljen heter Renewable Energy og har de siste årene hatt veldig god avkastning;

avkastning-green-energy
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Renewable Energy porteføljen gir investorer eksponering mot selskaper som utvikler fornybar energi for privat- og næringsformål.

Denne eToro porteføljen består av børsnoterte, internasjonale selskaper med høy markedsverdi i bransjen innen fornybar energi.

Dette er selskaper som fokuserer på solenergi, avfallhåndtering, resirkulering, tre fiber, elektrisitet, batteriteknologi og miljøvennlig transport.

Denne investerings-strategien fordeler lik vekt til hver aksje som inngår, for å skape en balansert portefølje som vil gi investorene en skreddersydd eksponering mot en ny bransje som får stadig en større og større påvirkning på oss alle.

Porteføljen omfordeles årlig eller etter eToros skjønn, avhengig av markedsforholdene.

Minimumsinvesteringen i denne porteføljen er kun 1000 USD

For å kunne investere, og ta del i denne porteføljen er det bare å åpne en gratis konto hos eToro her.

Skal du mer aktivt skal handle grønne aksjer eller andre finansielle instrument, anbefaler vi den Nordiske fin-tech megleren Skilling, da de er svært billige og godt tilpasset norske tradere.

Ofte stilte spørsmål om Grønne Aksjer

Ofte stilte spørsmål om Grønne Aksjer

 • hvordan kan jeg investere i grønne aksjer?

  Det første du må gjøre er å etablere en trading konto. Dette tar bare noen minutter og du kan benytte BankID.

 • Hvordan overfører jeg penger til min trading konto?

  Den vanligste måten er via bankoverføring, men du fint benytte de fleste betalingskort, samt de alle fleste av de mest vanlige betalingsløsningene på nett. Benytter du den Nordiske megleren Skilling så kan du også benytte deg av kostnads fri straks-betaling via den svenske betalingsformidleren Trustly som erfaringsmessig funger veldig godt.

 • Hvilke grønne aksjer bør jeg kjøpe?

  Dette er veldig opp til den enkelte. Din risikoprofil, investeringshorisont samt avkastningskrav vil danne grunnlaget for hvilke aksjer du velger å satse på. Dette kombinert med hvorvidt du foretrekker å satse på de noen av nye grønne selskapene som børsnoteres på rekke å rad i Norgenå fpr tiden, -eller om du i større grad ønsker å satse på de mer veletablerte norske og globale  grønne aksjene.

 • Kan jeg shorte de grønne aksjene jeg ikke har tro på?

  Ja. du kan vanligvis shorte alle aksjene som ligger i handelsplattformen. Shorting med CFD er like enkelt som å kjøpe aksjer.

 • Hva betyr ESG

  Forkortelsen ESG står for Environmental, Sustainable, Governance. ESG er samlebetegnelsen for de kravene aksjemarkedet i dag stiller for selskap i dag skal kunne kalle seg ‘grønne'.

 • Hvordan får jeg penger tilbake til kontoen min?

  For å få penger tilbake fra trading kontoen din må du først gi beskjed. Dette gjør du ved å benytte uttaksfunksjonen i handelsplattformen. Her velger du beløp og bekrefter dette. Du vil da få pengene tilbake på den samme kontoen/betalingskilden som du satte de inn fra. Dette på grunn av det felles europeiske tiltaket mot hvitvasking og terrorfinansiering.

 • Skilling
  BEST I TEST

  Skilling

  10

  ✅ Kurtasjefritt
  ✅ Norsk kundeservice
  ✅ Billigst på Krypto
  ✅ Norske Aksjer
  ✅ 4 Plattformer

  Pepperstone
  ANBEFALT

  Pepperstone

  8.5

  ✅ MT4, MT5, cTrader
  ✅ Spreads fra 0.0
  ✅ TradingView integrasjon

  CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.