Hva er CFD

CFD handel, og den fleksibiliteten CFD handel gir har ført til at denne investeringsformen i dag har utviklet seg til å bil blant de globalt mest foretrukne for både uerfarne og profesjonelle tradere. Her kan du lære om CFD handel og hva du bør se etter før du åpner en handlekonto

Hva er CFD og CFD Handel?

Investeringer med CFD, Giring og Shorting av aksjer og andre aktivaklasser ved bruk av CFD handel passer for både nybegynnere og profesjonelle.

CFD (Contracts for Differerence), CFD handel, eller finansielle differansekontrakter som det i praksis blir hetende på norsk, er en veldig enkel og fleksibel måte for investering og trading med nærmest hva det skal være av verdipapirer.

En kan etablere CFD handlekonto og handle og investere i aksjer, indeks, kryptovaluta, valuta, olje, gull og uendelig mye mer på en og samme plass.

Hvorfor handle med CFD

Trading og investering med CFD’er er fantastisk fleksibelt.

CFD handel er uavhengig av om en handler CFDer på aksjer, indeks, valuta eller noen av de andre aktiva klassene så vil en veldig raskt forstå fordelene med å opprette en handle konto og investere med CFD som investeringsverktøy.

CFD handel skiller seg fra tradisjonelle investeringer på flere måter;

 • CFD’er speiler de underliggende finansielle instrumentene / markedene slik at en CFD vil alltid utvikle seg likt med det finansielle instrumentet den speiler (det være seg aksjer, valuta, indeks, olje, kryptovaluta mv.).
 • Videre tar en ved CFD handel ikke fysisk levering av de underliggende instrumentene slik at en derfor ikke behøver noen form for verdipapirkonto, valutakonto, krypto wallet eller lignende. Det eneste du behøver er en handlekonto hos en CFD nettmegler.
 • All CFD handelskjer på en og samme handlekonto hvor gevinster og tap blir løpende avregnet slik at du til enhver tid har fullstendig oversikt over posisjoner og verdiutviklingen til dine CFD investeringer.
 • CFD handel skiller seg markant fra tradisjonell verdipapirhandel ved at det handles på margin. Du kan med andre ord benytte giring på dine investeringer.

Dette vil si at du ved CFD handel med giring kun behøver å ha en forholdsmessig liten sum tilgjengelig på din CFD handlekonto for å kunne handle for langt høyere beløp. Det er dette som ofte refereres til som giringen.

CFD handel åpner for at du kan gå long, gå short, invester og handle i alle verdens markeder fra en og samme handlekonto og trading plattform,

Handle CFD på kryptovaluta trygt uten å bekymre deg for hvor disse oppbevares.

Invester smartere og utnytt egenkapitalen bedre ved å benytte deg av giring-mulighetene som CFD handel gir til å ta ta større posisjoner.

Med meglere som er lisensierte og regulerte av sine respektive finanstilsyn, og som har trading-kontoer og kundestøtte på norsk hvor en lett kan åpne handlekonto med BankID i løpet av et par minutter, så har CFD handel blitt en form for investeringsverktøy som i dag passer for alle typer tradere og investorer.

Historikk CFD

CFD handel ble opprinnelig benyttet i England blant profesjonelle investorer og tradere tidlig på 1990 tallet.

Dette for å kunne eksponere seg i de finansielle markedene uten å måtte fysisk ta levering av de forskjellige finansielle instrumentene på sine aksjekontoer, valutakontoer, og andre typer verdipapirkontoer.

CFD handel ble benyttet for å unngå såkalt stempelavgift (England og Irland) og videre fordi at CFD’er ble handlet på margin var instrumentet veldig godt egnet for aktive tradere som typisk kjøper og selger veldig raskt.

Disse traderne kunne dermed benytte CFD handel og gjøre store og hyppige CFD handler uten å noen gang måtte fysisk gjøre opp hele kjøpesummen på sine respektive handlekontoer.

I kraft av at alt i praksis kan handles på CFD var dette en ekstremt fleksibel og kostnadseffektiv trading og investerings-måte samtidig som det samlet alle investeringene på en og samme handlekonto.

CFD handel på aksjer, indeks, valuta, kryptovaluta og edle metaller (gull, sølv), olje og gass. Alt samlet på samme handlekonto og med bare en brøkdel av selve porteføljeverdien som nødvendig sikkerhet var umiddelbart en suksess.

Rundt 2000 tallet begynte en å gjøre tilgjengelig og tilby CFD handel også til ikke profesjonelle investorer.

Siden den gang har utviklingen i både brukervennligheten til de forskjellige trading plattformene samt internettets utvikling og betydning i global verdipapirhandel medført at i praksis hvem som helst nå kan CFD handle globale verdipapirer på alt i fra børsnoterte aksjer og indekser, til valuta, kryptovaluta, olje, gull og mye mye mer.

Olje CFD
CFDer lar deg handle olje uten å ta fysisk levering.

CFD for nybegynnere

Investering og trading for nybegynnere er ved hjelp av CFD’er mye enklere enn hva en kanskje skulle tro.

Selv om det ved CFD handel er mulig å handle og investere i alt mellom himmel og jord på din handlekonto, er det ikke dermed sagt at du fra dag 1 nødvendigvis gjør lurt i å investere og handle absolutt alt av de tilgjengelige CFD instrumentene på din handlekonto.

Ofte er erfaringen for de som åpner handlekonto for CFDer hos en nettmegler at det kan være veldig fornuftig å trade og investere i det du allerede kan eller har en formening om, og /eller et naturlig forhold til.

Spesielt om du er en nybegynner innen trading og investeringer gjelder dette i like stor grad også ved CFD handel.

Begynn forsiktig med din CFD handel og vent til du etter noe tid føler deg komfortabel og trygg på både handelsplattformen og tradingen før du eventuelt tar større posisjoner og investerer ‘i nye aktiva klasser’ på din handlekonto.

Lær å handle CFD

Det fines en rekke kurs og undervisningssider innen CFD handle på nett for ¨å lære å trade”.

Vår erfaring er dog at det enkle ofte er det beste. Skal en drive med investeringer og eventuelt lære seg trading så er det ingenting som slår praktisk erfaring. Dette gjelder selvsagt også ved CFD handel

Alle feiler i større eller mindre grad i prosessen med å lære nye ting, og trading og investeringer er (dessverre) intet unntak.

Det viktigste å forholde seg til som CFD nybegynner er slik vi ser det at en ikke tar for store eller for mange posisjoner samtidig, og videre at du planlegger handlene dine slik at du alltid har en klar plan på det du foretar deg av investeringer.

Det er forut for enhver CFD handel viktig å vite når en skal ta gevinst / tap og å utøve streng disiplin på dette.

Daytrading med CFD

Svært mange daytradere benytter seg av CFD’er til sine investeringer, og dette er ikke uten god grunn.

Muligheten CFD handel gir til å kunne gå både long og short, giring som muliggjør flere og større investeringer, og det at man i praksis ikke behøver noe annet enn en handlekonto for å komme i gang har gjort CFD handel ekstremt populært på verdensbasis.

Med bare en CFD handelsplattform å forholde seg til for alt du gjør av investeringer og trading i alle verdens markeder har for lengst befestet CFD handel som foretrukket investerings-verktøy nummer en  for millioner av tradere og investorer verden rundt.

CFD handel funger veldig bra til både daytrading og all annen verdipapirhandel for både de med og uten mye erfaring innen trading og investeringer.

CFD handel og utenlandske aksjer

Om en ønsker å benytte CFD til å handle utenlandske aksjer som for eksempel Apple, Tesla, Microsoft, BMW osv. så gjøres dette like lett på en og samme handlekonto.

Dette på akkurat samme måte som når en investerer i eksempelvis Equinor(Statoil), DNB, Orkla eller hvilken som helst annen norsk aksje.

Investorer som benytter CFD har også muligheten til å selge short, -ofte kalt shorte. Dette kan gjøres like lett som enhver annen CFD handel i det nærmest uendelige utvalget av investeringsmuligheter som CFD’er gir.

Shorting, Shorthandel med aksjer, Indekser, valuta og råvarer er noe av det mest benyttede investeringsverktøyene innen CFD handel.

CFD handelsplattformer er meget intuitive og enkle å bruke, og når en har valgt CFD nettmegler, etablert handlekonto og tilhørende handelsplattform tar det for de aller fleste ikke lang tid å gjøre seg kjent med og bli trygg på handelsplattformen.

Historisk har de fleste som investerer og handler med CFD’er benyttet PC, mens de senere år har dette skiftet mot at veldig mange som investerer og trader med CFD’er nå benytter mobiltelefon.

Enkelte nettmeglere oppgir at så mye som 80 % av CFD-tradene nå blir gjort på mobiltelefon (dette varierer selvsagt noe fra megler til megler).

Uansett, du kan selvsagt velge å benytte telefon, PC, nettbrett mv. om hverandre og til enhver tid gjøre dine CFD handler på den plattformen du foretrekker.

Om en daytrader med CFD på norske og/eller utenlandske børser, spekulerer i valuta eller kryptovaluta, eller kanskje handler langsiktig eller kortsiktig med indeks, olje eller gull så vil en raskt oppdage at CFD-handel er veldig praktisk og enkelt å både forstå og å bruke i praksis.

Shorting av aksjer og andre instrumenter med CFD handel

Shortsalg, shorthandel eller det å ‘gå short’ er alle uttrykk for det å selge noe en ikke har (dette kan ofte være aksjer, og gjøres da av investorer typisk i den tro at verdien skal falle, for at en så skal kunne kjøpe aksjene til en lavere pris på et senere tidspunkt).

Eksempel på CFD shortsalg:

La oss si at man selger en olje-relatert aksje som Equinor på kursen NOK 150 fordi en mener at denne vil komme til å falle i pris som følge av for eksempel et bratt fall i oljeprisen.

Gitt at man får rett, og Equinor så faller til kursen NOK 100, og en da kjøper aksjen så har man hatt en kursgevinst på NOK 50 kroner på dette fallet i aksjekurs.

Veldig mange investorer og tradere velger å benytte CFD handel til shorthandel med indeks og råvarer da det ofte kan oppleves lettere å forutsi retningen til hele markedet framfor å vurdere enkeltaksjer på samme måte.

Shorting av aksjer gir betydelig mer risiko enn om man shorter aksjeindekser da dette krever mye mer kunnskap om den enkelte aksjen en shorter.

Du kan lese mer om shorting av aksjer og investeringer ved bruk av shorting av andre finansielle instrumenter i artikkelen shorting av aksjer.

Giring med CFD

CFD handler du på margin slik at en kun behøver et forholdsmessig lavt beløp på din handlekonto for å kunne foreta langt større CFD handler.

De fleste CFD-meglere tilbyr 1:30 som maksimal grense for giring for ikke-profesjonelle kunder (dette er regulert av finanstilsynet, og innen EU er dette i praksis nå blitt standard).

Dette betyr at om en eksempelvis har NOK 10 000 på sin handlekonto så kan en holde på CFD posisjoner i størrelsesorden opp til NOK 300 000. Her kan du lese mer om giring og marginhandel.

Giring nivåer ved CFD handel innen EU

ESMA, det europeiske finanstilsynet har som sagt lagt en standard for hvor høy giring CFD handel kan tilbys til uprofesjonelle kunder.

Den giringen som de fleste CFD nettmeglerne da har lagt seg på er typisk som følger;

 • Giring av aksje investeringer på opptil 5x
 • Giring av kryptovaluta investeringer opp til 2x
 • Giring av gull investeringer på opptil 20x
 • Giring av råvare investeringer på opptil 10x
 • Giring av aksjeindeks investeringer opp til 20x
 • Giring av valuta investeringer opp til 30x

Enda Høyere Giring med CFD

Ønsker du, eller har du behov for enda høyere giring av dine CFD investeringer kan du gitt at du oppfyller formelle krav be din nettmegler om dette.

Gitt at du har investeringskunnskap, erfaring og samtidig kan bevise at du har tilstrekkelig med investeringsmidler be om å bli kategorisert som såkalt selvvalgt profesjonell kunde.

Selvvalgt profesjonell kunde (elective professional client)

Som selvvalgt profesjonell CFD kunde vil du kunne gire dine investeringer med CFD handel ytterligere.

ESMA, det europeiske finanstilsynet har som sagt lagt en standard for hvor høy giring CFD handel kan tilbys til uprofesjonelle kunder.

De har også utarbeidet retningslinjer for giring av investeringer som kan tilbys profesjonelle CFD handels kunder.

Den giringen som de fleste CFD nettmeglerne da har lagt seg på for profesjonell CFD handel innen EU er typisk som følger;

Giring av aksje investeringer på opptil 10x

 • Giring av kryptovaluta investeringer opp til 2x
 • Giring av gull investeringer på opptil 100x
 • Giring av råvare investeringer på opptil 30x
 • Giring av aksjeindeks investeringer opp til 200x
 • Giring av valuta investeringer opp til 200x

Åpne handle handlekonto for CFD handel utenfor EU

Mangler du formel kunnskap, erfaring og, -eller ikke kan bevise at du har tilstrekkelig med investeringsmidler slik at du kvalifiserer til å kunne be om å bli kategorisert som såkalt selvvalgt profesjonell kunde?

Da finnes det fortsatt muligheter for høyere giring for din CFD handel.

Ved å Åpne handlekonto for CFD handel utenfor EU kan du langt på vei få det som praksis må kunne anses som nærmest ubegrenset giring på din CFD handel.

Den mest benyttede jurisdiksjonen for CFD nettmeglerne som tilbyr handlekonto for CFD handel utenfor EU er Seychellene.

Den nordiske nettmegleren Skilling kan tilby de som ønsker å etablere handlekonto for CFD handel under deres Seychellene lisens.

Skilling, som er noe så sjeldent som en nordisk global CFD nettmegler, har derfor muligheten til å tilby den samme giringen til sine kunder innen EU som de gjør til de kundene som kommer fra resten av verden.

Dette gitt at du som kunde faktisk ber om å bli registeret under deres globale verdipapir lisens når du åpner din handlekonto.

Dette gjøres enkelt ved at når du registrerer din handlekonto (med BankID) så krysser du samtidig av for FSA lisens (Seychellene Financial Services Authority).

Som CFD trader kan du da få betydelig høyere giring på nøyaktig de samme handelsplattformene som Skilling tilbyr sine CFD kunder i EU, -og UK.

Den maksimale giringen du da kan oppnå er typisk som følger;

 • Giring av aksje investeringer på opptil 10x
 • Giring av kryptovaluta investeringer opp til 5x
 • Giring av gull investeringer på opptil 200x
 • Giring av råvare investeringer på opptil 100x
 • Giring av aksjeindeks investeringer opp til 50x
 • Giring av valuta investeringer opp til 500x

Du kan få en fullstendig detaljert oversikt over giring mulighetene i Skilling sine handels plattformer innenfor og utenfor EU som viser giring av investeringer innen de forskjellige aktiva klassene i denne artikkelen om giring.

Hvordan velge riktig CFD nettmegler?

Ingen CFD meglere er best på alt, men noen er veldig gode på veldig mange områder.

Som norsk kunde i Norge er det slik vi ser det ofte ingen gode grunner til å velge en megler som ikke er lisensiert enten i Norge eller som har tillatelse til å drive grenseoverskridende virksomhet inn til Norge fra en annen EØS-stat.

Norsk kundeservice og norsk språk i handelsplattform  er også faktorer mange foretrekker når de velger CFD nettmegler.

Videre er utvalget av tilgjengelige instrumenter i de forskjellige handelsplattformene selvsagt en veldig viktig faktor når en skal velge CFD megler.

Om en vet at en selv kommer til å investere og handle mye med norske verdipapirer så er det lurt å forsikre seg om at CFD megleren en velger faktisk tilbyr dette.

Videre at en kan åpne handlekonto i norske kroner slik at en slipper vekslingskostnaden og valutarisikoen som ligger i en konto som ikke er notert i norske kroner.

Finn ut hvilken CFD megler som passer best for deg, og åpne en handlekonto hos en av våre anbefalte meglere her.

De beste CFD handelsplattformene

For nybegynnere – Skilling Trader

Er du nybegynner innen CFD handel så er det viktigste for deg at handelsplattformen du benytter deg av til din CFD handel er så enkel og oversiktlig som overhodet mulig.

Den nordiske nettmegleren Skilling har utviklet sin egen handelsplattform som er det desidert enkleste vi har benyttet noen gang.

Full oversikt, norsk språk kombinert med en Trade Asisstant du kan velge å benytte som på en veldig enkel med samtidig detaljert og lettforståelig måte guider deg gjennom hver eneste handel så lenge du føler behov for det.

Les, og se mer om Skilling sin Skilling Trader og Trade Assistant i denne Skilling anmeldelsen.

For viderekommende – Spotware cTrader

Har du noe erfaring med CFD handel eller investeringer innen annen verdipapir handel er cTrader plattformen som er utviklet av selskapet Spotware, et meget godt alternativ.

Her har du full tilgang til alle de verktøyene du måtte begjære samtidig som plattformen fortsatt er veldig mye mer brukervennlig enn hva som er normalt for såpass omfattende handelsplattformer.

cTrader byr på en intuitiv og nærmest opplærende trading-opplevelse.

Dette er en kraftig CFD trading plattform med mer avanserte funksjoner, som f.eks. algoritme basert trading, ofte kalt algo-trading.

cTrader har uendelig med ordretyper og mange tekniske indikatorer, alt som kan gjøre din CFD trading enda bedre.

Her kan du lese og se mer om Spotware cTrader

For profesjonelle – Metatrader4 (MT4)

Industristandarden over de siste 15-20 årene som er den suverent mest benyttede handelsplattomen til CFD og valutahandel globalt.

Med utallige funksjoner og uendelig med såkalte plug-ins er denne trading plattformen det nærmeste du kommer en referanse plattform for CFD og valutahandel.

Dessverre er dette samtidig en veldig gammel trading plattform som på ingen måte lever opp til de kravene vi som tradere og investorer har til brukervennlighet i dag.

Metaquotes som leverer Metatrader4 (MT4) lanserte for mange år siden Metatrader5(MT5) uten at markedet har valgt å oppgradere.

Metatrader5 (MT5) har ikke fenget brukene og metatrader4 (MT4) fortsetter å være industristandarden innen handelsplattformer for valuta og CFD handel for de brukerne som benytter seg av de mest avanserte verktøyene.

Det skal samtidig nevnes at blant norske tradere av CFD og valuta relativt sjeldent benyttes MT4 da disse har et langt større krav til brukervennlighet kombinert med at alle de funksjonene som MT4 handelsplattformen byr på ikke alltid blir funnet nødvendige

Kina, Japan, Øst-Europa og til dels Latin-Amerika e i dag de som i størst grad benytter seg av MT4 trading plattformen fra Metaquotes.

MetaTrader 4, er den mest brukte trading plattformen i verden, på grunn av det enorme nettverket av brukere og muligheter for egne tilpasninger.

MT4 byr på automatisert trading med EAs (ekspert advisers), og et enormt utvalg av tekniske indikatorer.

Ønsker du å teste handelsplattformen MT4 anbefaler vi deg å benytte en CFD nettmegler som samtidig tilbyr andre og mer brukervennlige tradingplattformer

På denne måten kan du skifte sømløst mellom de forskjellige tradingplattformene og ikke risikere å måtte skifte megler på grunn av at du eventuelt ikke skulle like brukervennligheten i MT4 plattformen.

Her kan du lese og se mer om Metaquotes MT4.

cTrader CFD SkillingSkilling er den eneste nettmegleren i verden som har sømløs integrasjon med cTrader slik at du kan handle på flere verdensledende plattformer fra en og samme konto

Integrasjonen med cTrader bidro til å for alvor sette Skilling på det internasjonale fin-tech kartet, noe selskapet har høstet betydelig omtale og bransje-kredibilitet for.

Så enkelt ‘hopper du mellom’ plattformene du ønsker å benytte fra Skilling kontoen din:

CFD handel
Klikk på bildet for å få et større bilde.

Om du ønsker å åpne en CFD handlekonto tar dette bare noen minutter og du er i gang med et minimumsinnskudd på bare 1000 kroner.

Du kan også åpne en demokonto for å gjøre deg kjent med de forskjellige handelsplattformene og øve deg med denne før du eventuelt velger å sette inn penger.

Om det er noe du lurer på vedrørende CFD handel eller om det skulle være noe du mener vi har utelatt eller glemt fra denne artikkelen er det bare å sende oss en mail på post@cfdeksperten.no så vil du få svar ved første anledning.

Populære artikler

Hva er CFD

Hva er CFD og CFD Handel? Investeringer med CFD, Giring...

Anmeldelse: Skilling

Oppsummering Skilling er den desidert beste nettmegleren tilpasset norske tradere...

Slik kan du shorte kryptovaluta

Å shorte kryptovaluta betyr at du vil tjene penger...

Kryptovaluta – En fullstendig guide

Hva er Kryptovaluta Kryptovaluta eller digital valuta er en samlebetegnelse...

Gearing av aksjer: En kort guide

Gearing (giring, belåning) lar deg ta større posisjoner i...

Grønne aksjer: En guide til grønne aksjeinvesteringer

Grønne aksjer har den senere tid blitt ekstremt ettertraktet....

Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2020

Før man kjøper aksjer Forut for at man begynner å...

Aksjer, Valuta, Indeks og Råvarer handler du enkelt, rimelig og trygt med Skilling

Den nordiske fin-tech megleren utmerker seg ved at de alltid gjør det lille ekstra i alt de foretar seg.

«Jeg har latt meg fascinere av Skilling som fintech aktør, samt at jeg liker holdningen om å gjøre ting tilgjengelig og enkelt for både nybegynnere og erfarne. Vi deler oppfatningen om at alle med interesse for noe bør ha mulighet til å utnytte og utvikle sitt fulle potensial»
– Magnus Carlsen, Sjakkgud & global ambassadør for Skilling

 • 700+ aksjer (Norge, Sverige, USA, Europa)
 • Kontovaluta i NOK
 • Registrering med BankID
 • Skilling Trader, MT4 og cTrader
 • Ekstremt lave kostnader
 • Norsk kundesupport

Skilling har vært omtalt i: