Hva er CFD

CFD handel, og den fleksibiliteten CFD handel gir har ført til at denne investeringsformen i dag har utviklet seg til å bil blant de globalt mest foretrukne for både uerfarne og profesjonelle tradere.

CFD (Contracts for Differerence), eller finansielle differansekontrakter som det i praksis blir hetende på norsk, er en veldig enkel og fleksibel måte for investering og trading med nærmest hva det skal være av aksjer og andre verdipapirer.

CFDer lar deg handle i finansielle markeder som aksjer, valuta, råvarer, aksjeindekser, ETFer, kryptovaltua kombinert med bruk av giring og shorthandel.

I denne omfattende artikkelen om CFD og CFD-handel, skal vi ta for oss det aller meste knyttet til denne relativt moderne investeringsformen.

Hva er CFD?

CFDer er finansielle differansekontrakter som lar deg spekulerer i kursendringer i et underliggende instrument – uten å fysisk måtte eie det.

Du eier med andre ord rettigheter på prisendringen, men eier ikke «fysisk» det instrumenter du velger å handle.

Det ville vært veldig tungvint om du måtte kjøpe fysiske oljefat hver gang du skal spekulere i oljeprisen……

Videre handles CFDer med bruk av margin (marginhandel) noe som innebærer at du trenger kun å binde om en viss prosentandel av eksponeringen du har i et instrument.

Innad i EU, kan du normalt sett gire aksjer opptil fem ganger.

For en aksjehandel som gir 500.000 i eksponering, trenger du med andre ord å kun stille med 100.000 i margin.

CFDer lar også dra nytte av shorting, noe som lar deg tjene på at kursen til et instrument faller i verdi.

Fordeler med CFD

Trading og investering med CFD’er er fantastisk fleksibelt.

CFD handel er uavhengig av om en handler CFDer på aksjer, indeks, valuta eller noen av de andre aktiva klassene ekstremt fleksibelt.

En vil veldig raskt forstå fordelene med å opprette en CFD handle konto og investere med CFD som investeringsverktøy.

CFD handel skiller seg fra tradisjonelle investeringer på flere måter;

 • CFD’er speiler de underliggende finansielle instrumentene / markedene slik at en CFD vil alltid utvikle seg likt med det finansielle instrumentet den speiler (det være seg aksjer, valuta, indeks, olje, kryptovaluta mv.).
 • Videre tar en ved CFD handel ikke fysisk levering av de underliggende instrumentene slik at en derfor ikke behøver noen form for verdipapirkonto, valutakonto, krypto wallet eller lignende. Det eneste du behøver er en handlekonto hos en CFD nettmegler.
 • All CFD handel skjer på en og samme handlekonto hvor gevinster og tap blir løpende avregnet slik at du til enhver tid har fullstendig oversikt over posisjoner og verdiutviklingen til dine CFD investeringer.
 • CFD handel skiller seg markant fra tradisjonell verdipapirhandel ved at det handles på margin. Du kan med andre ord benytte giring på dine investeringer.

Dette vil si at du ved CFD handel med giring kun behøver å ha en forholdsmessig liten sum tilgjengelig på din CFD handlekonto for å kunne handle for langt høyere beløp. Det er dette som ofte refereres til som giringen.

CFD handel åpner for at du kan gå long, gå short, invester og handle i alle verdens markeder fra en og samme handlekonto og trading plattform.

Om du skal kjøpe aksjer, kjøpe Bitcoin, eller spekulere i valuta, så vil CFD handel fungere utmerket.

Du kan handle CFD på kryptovaluta trygt uten å bekymre deg for hvor disse oppbevares da du ikke behøver noen krypto-wallet.

Invester smartere og utnytt egenkapitalen bedre ved å benytte deg av giring-mulighetene som CFD handel gir til å ta ta større posisjoner.

Med CFD meglere som er lisensierte og regulerte av sine respektive finanstilsyn, og som har trading-kontoer og kundestøtte på norsk hvor en lett kan åpne handlekonto med BankID i løpet av et par minutter, så har CFD handel blitt en form for investeringsverktøy som i dag passer for alle typer tradere og investorer.

Vi anbefaler Skilling

Vi anbefaler den Nordiske nettmegleren Skilling til norske tradere.

 • Ekstremt lave kostnader
 • Registrering med BankID
 • 3 handelsplattformer
 • Norsk kundesupport
 • 1000+ instrumenter
 • Kontovaluta i NOK

Historikk

CFD og CFD handel ble opprinnelig benyttet i England blant profesjonelle investorer og tradere tidlig på 1990 tallet.

Dette for å kunne eksponere seg i de finansielle markedene uten å måtte fysisk ta levering av de forskjellige finansielle instrumentene på sine aksjekontoer, valutakontoer, og andre typer verdipapirkontoer.

CFD handel ble benyttet for å unngå såkalt stempelavgift (England og Irland) og videre fordi at CFD’er ble handlet på margin var instrumentet veldig godt egnet for aktive tradere som typisk kjøper og selger veldig raskt.

Disse traderne kunne dermed benytte CFD handel og gjøre store og hyppige CFD handler uten å noen gang måtte fysisk gjøre opp hele kjøpesummen på sine respektive handlekontoer.

I kraft av at alt i praksis kan handles på CFD var dette en ekstremt fleksibel og kostnadseffektiv trading og investerings-måte samtidig som det samlet alle investeringene på en og samme handlekonto.

CFD handel på aksjer, indeks, valuta, kryptovaluta og edle metaller (gull, sølv), olje og gass. Alt samlet på samme handlekonto og med bare en brøkdel av selve porteføljeverdien som nødvendig sikkerhet var umiddelbart en suksess.

Rundt 2000 tallet begynte en å gjøre tilgjengelig og tilby CFD handel også til ikke profesjonelle investorer.

Siden den gang har utviklingen i både brukervennligheten til de forskjellige CFD trading plattformene samt internettets utvikling og betydning i global verdipapirhandel medført at i praksis hvem som helst nå kan CFD handle globale verdipapirer på alt.

Du kan kjøpe aksjer i børsnoterte selskaper, og indekser, valuta, kryptovaluta, olje, gull og mye mye mer.

Olje CFD
CFDer lar deg handle olje uten å ta fysisk levering.

CFD for nybegynnere

Investering og trading for nybegynnere er ved hjelp av CFD’er mye enklere enn hva en kanskje skulle tro.

Selv om det ved CFD handel er mulig å handle og investere i alt mellom himmel og jord på din handlekonto, er det ikke dermed sagt at du fra dag 1 nødvendigvis gjør lurt i å investere og handle absolutt alt av de tilgjengelige CFD instrumentene på din handlekonto.

Ofte er erfaringen for de som åpner handlekonto for CFDer hos en nettmegler at det kan være veldig fornuftig å trade og investere i det du allerede kan eller har en formening om, og /eller et naturlig forhold til.

Spesielt om du er en nybegynner innen trading og investeringer gjelder dette i like stor grad også ved CFD handel.

Begynn forsiktig med din CFD handel og vent til du etter noe tid føler deg komfortabel og trygg på både handelsplattformen og tradingen før du eventuelt tar større posisjoner og investerer ‘i nye aktiva klasser’ på din handlekonto.

Lær å handle CFD

Det fines en rekke kurs og undervisningssider innen CFD handle på nett for ¨å lære å trade”.

Vår erfaring er dog at det enkle ofte er det beste. Skal en drive med investeringer og eventuelt lære seg trading så er det ingenting som slår praktisk erfaring. Dette gjelder selvsagt også ved CFD handel.

Alle feiler i større eller mindre grad i prosessen med å lære nye ting, og trading og investeringer er (dessverre) intet unntak.

Det viktigste å forholde seg til som CFD nybegynner er slik vi ser det at en ikke tar for store eller for mange posisjoner samtidig, og videre at du planlegger handlene dine slik at du alltid har en klar plan på det du foretar deg av investeringer.

Det er forut for enhver CFD handel viktig å vite når en skal ta gevinst / tap og å utøve streng disiplin på dette.

Daytrading med CFD

Svært mange daytradere benytter seg av CFD’er til sine investeringer, og dette er ikke uten god grunn.

Muligheten CFD handel gir til å kunne gå både long og short, giring som muliggjør flere og større investeringer, og det at man i praksis ikke behøver noe annet enn en handlekonto for å komme i gang har gjort CFD handel ekstremt populært på verdensbasis.

Med bare en CFD handelsplattform å forholde seg til for alt du gjør av investeringer og trading i alle verdens markeder har for lengst befestet CFD handel som foretrukket investerings-verktøy nummer en  for millioner av tradere og investorer verden rundt.

CFD handel funger veldig bra til både daytrading og all annen verdipapirhandel for både de med og uten mye erfaring innen trading og investeringer.

CFD handel og utenlandske aksjer

Om en ønsker å benytte CFD til å handle utenlandske aksjer som for eksempel Apple, Tesla, Microsoft, BMW osv. så gjøres dette like lett på en og samme handlekonto.

Dette på akkurat samme måte som når en investerer i eksempelvis Equinor(Statoil), DNB, Orkla eller hvilken som helst annen norsk aksje.

Investorer som benytter CFD har også muligheten til å selge short, -ofte kalt shorte. Dette kan gjøres like lett som enhver annen CFD handel i det nærmest uendelige utvalget av investeringsmuligheter som CFD’er gir.

Shorting, Shorthandel med aksjer, Indekser, valuta og råvarer er noe av det mest benyttede investeringsverktøyene innen CFD handel.

CFD handelsplattformer er meget intuitive og enkle å bruke, og når en har valgt CFD nettmegler, etablert handlekonto og tilhørende handelsplattform tar det for de aller fleste ikke lang tid å gjøre seg kjent med og bli trygg på handelsplattformen.

Historisk har de fleste som investerer og handler med CFD’er benyttet PC, mens de senere år har dette skiftet mot at veldig mange som investerer og trader med CFD’er nå benytter mobiltelefon.

Enkelte nettmeglere oppgir at så mye som 80 % av CFD-tradene nå blir gjort på mobiltelefon (dette varierer selvsagt noe fra megler til megler).

Uansett, du kan selvsagt velge å benytte telefon, PC, nettbrett mv. om hverandre og til enhver tid gjøre dine CFD handler på den plattformen du foretrekker.

Om en daytrader med CFD på norske og/eller utenlandske børser, spekulerer i valuta eller kryptovaluta, eller kanskje handler langsiktig eller kortsiktig med indeks, olje eller gull så vil en raskt oppdage at CFD-handel er veldig praktisk og enkelt å både forstå og å bruke i praksis.

Shorting av aksjer og andre instrumenter med CFD handel

Shortsalg, shorthandel eller det å ‘gå short’ er alle uttrykk for det å selge noe en ikke har (dette kan ofte være aksjer, og gjøres da av investorer typisk i den tro at verdien skal falle, for at en så skal kunne kjøpe aksjene til en lavere pris på et senere tidspunkt).

CFD er kanskje den best egnede måten for folk flest å shorte verdipapirer på på grunn av den enorme fleksibiliteten som CFDer innehar.

Eksempel på CFD shortsalg:

La oss si at man selger en olje-relatert aksje som Equinor på kursen NOK 150 fordi en mener at denne vil komme til å falle i pris som følge av for eksempel et bratt fall i oljeprisen.

Gitt at man får rett, og Equinor så faller til kursen NOK 100, og en da kjøper aksjen så har man hatt en kursgevinst på NOK 50 kroner på dette fallet i aksjekurs.

Veldig mange investorer og tradere velger å benytte CFD handel til shorthandel med indeks og råvarer da det ofte kan oppleves lettere å forutsi retningen til hele markedet framfor å vurdere enkeltaksjer på samme måte.

Shorting av aksjer gir betydelig mer risiko enn om man shorter aksjeindekser da dette krever mye mer kunnskap om den enkelte aksjen en shorter.

Du kan lese mer om shorting av aksjer og investeringer ved bruk av shorting av andre finansielle instrumenter i artikkelen shorting av aksjer.

Giring med CFD

CFD handler du på margin slik at en kun behøver et forholdsmessig lavt beløp på din handlekonto for å kunne foreta langt større CFD handler.

De fleste CFD-meglere tilbyr 1:30 som maksimal grense for giring for ikke-profesjonelle kunder (dette er regulert av finanstilsynet, og innen EU er dette i praksis nå blitt standard).

Dette betyr at om en eksempelvis har NOK 10 000 på sin handlekonto så kan en holde på CFD posisjoner i størrelsesorden opp til NOK 300 000. Her kan du lese mer om giring og marginhandel.

giring-CFD-handel

Det europeiske finanstilsynet har lagt føringer for giring nivåer som er tillatt for ikke-profesjonelle kunder;

Les mer om giring nivåer ved CFD handel innen EU her

Kunder som oppfyller formelle krav kan be om å bli om-kategorisert til noe som kalles;

‘Selvvalgt profesjonell kunde’, Dette gjelder kunder som har formell kunnskap, bakgrunn og tilstrekkelig med investeringsmidler;

Les hvordan du som selvvalgt profesjonell kunde får enda høyere giring her

Åpner du en trading konto utenfor EU kan du få tilbud om nærmest ubegrenset giring på din trading og dine investeringer;

Les om åpning av trading konto utenfor EU her

Du kan få en fullstendig detaljert oversikt over alle giring mulighetene i Skilling sine handels plattformer innenfor og utenfor EU som viser giring av investeringer innen de forskjellige aktiva klassene i denne artikkelen om giring.

Hvordan velge riktig CFD nettmegler?

Ingen meglere er best på alt, men noen er veldig gode på veldig mange områder.

Som norsk kunde i Norge er det slik vi ser det ofte ingen gode grunner til å velge en CFD megler som ikke er lisensiert enten i Norge eller som har tillatelse til å drive grenseoverskridende virksomhet inn til Norge fra en annen EØS-stat.

Norsk kundeservice og norsk språk i handelsplattform  er også faktorer mange foretrekker når de velger nettmegler.

Videre er utvalget av tilgjengelige instrumenter i de forskjellige handelsplattformene selvsagt en veldig viktig faktor når en skal velge megler.

Om en vet at en selv kommer til å investere og handle mye med norske verdipapirer så er det lurt å forsikre seg om at megleren en velger faktisk tilbyr dette.

Videre at en kan åpne handlekonto i norske kroner slik at en slipper vekslingskostnaden og valutarisikoen som ligger i en konto som ikke er notert i norske kroner.

Finn ut hvilken megler som passer best for deg, og åpne en handlekonto hos en av våre anbefalte meglere her.

Vi anbefaler Skilling

Vi anbefaler den Nordiske nettmegleren Skilling til norske tradere.

 • Ekstremt lave kostnader
 • Registrering med BankID
 • 3 handelsplattformer
 • Norsk kundesupport
 • 1000+ instrumenter
 • Kontovaluta i NOK

De beste CFD handelsplattformene

For nybegynnere – Skilling Trader

Er du nybegynner så er det viktigste for deg at handelsplattformen du benytter deg av til din CFD handel er så enkel og oversiktlig som overhodet mulig.

Den nordiske nettmegleren Skilling har utviklet sin egen handelsplattform som er det desidert enkleste vi har benyttet noen gang.

Full oversikt, norsk språk kombinert med en Trade Asisstant du kan velge å benytte som på en veldig enkel med samtidig detaljert og lettforståelig måte guider deg gjennom hver eneste handel så lenge du føler behov for det.

Les, og se mer om Skilling sin Skilling Trader og Trade Assistant i denne Skilling anmeldelsen.

Skilling Trader
Skilling Trader er en ekstremt brukervennlig tradingplattform for CFDer.

For viderekommende – Spotware cTrader

Har du noe erfaring med CFD handel eller investeringer innen annen verdipapir handel er cTrader plattformen som er utviklet av selskapet Spotware, et meget godt alternativ.

Her har du full tilgang til alle de verktøyene du måtte begjære samtidig som plattformen fortsatt er veldig mye mer brukervennlig enn hva som er normalt for såpass omfattende handelsplattformer.

cTrader byr på en intuitiv og nærmest opplærende trading-opplevelse.

Dette er en kraftig trading plattform med mer avanserte funksjoner, som f.eks. algoritme basert trading, ofte kalt algo-trading.

cTrader har uendelig med ordretyper og mange tekniske indikatorer, alt som kan gjøre din trading enda bedre.

Her kan du lese og se mer om Spotware cTrader

For profesjonelle – Metatrader4 (MT4)

Industristandarden over de siste 15-20 årene som er den suverent mest benyttede handelsplattomen til CFD og valutahandel globalt.

Med utallige funksjoner og uendelig med såkalte plug-ins er denne trading plattformen det nærmeste du kommer en referanse plattform for CFD og valutahandel.

Dessverre er dette samtidig en veldig gammel trading plattform som på ingen måte lever opp til de kravene vi som tradere og investorer har til brukervennlighet i dag.

Metaquotes som leverer Metatrader4 (MT4) lanserte for mange år siden Metatrader5(MT5) uten at markedet har valgt å oppgradere.

Metatrader5 (MT5) har ikke fenget brukene og metatrader4 (MT4) fortsetter å være industristandarden innen handelsplattformer for valuta og CFD handel for de brukerne som benytter seg av de mest avanserte verktøyene.

Det skal samtidig nevnes at blant norske tradere av CFD og valuta relativt sjeldent benyttes MT4 da disse har et langt større krav til brukervennlighet kombinert med at alle de funksjonene som MT4 handelsplattformen byr på ikke alltid blir funnet nødvendige

Kina, Japan, Øst-Europa og til dels Latin-Amerika e i dag de som i størst grad benytter seg av MT4 trading plattformen fra Metaquotes.

MetaTrader 4, er den mest brukte trading plattformen i verden, på grunn av det enorme nettverket av brukere og muligheter for egne tilpasninger.

MT4 byr på automatisert trading med EAs (ekspert advisers), og et enormt utvalg av tekniske indikatorer.

Ønsker du å teste handelsplattformen MT4 anbefaler vi deg å benytte en CFD nettmegler som samtidig tilbyr andre og mer brukervennlige tradingplattformer

På denne måten kan du skifte sømløst mellom de forskjellige tradingplattformene og ikke risikere å måtte skifte megler på grunn av at du eventuelt ikke skulle like brukervennligheten i MT4 plattformen.

Her kan du lese og se mer om Metaquotes MT4.

cTrader hos SkillingSkilling er den eneste nettmegleren i verden som har sømløs integrasjon med cTrader slik at du kan handle på flere verdensledende plattformer fra en og samme konto

Integrasjonen med cTrader bidro til å for alvor sette Skilling på det internasjonale fin-tech kartet, noe selskapet har høstet betydelig omtale og bransje-kredibilitet for.

Så enkelt ‘hopper du mellom’ plattformene du ønsker å benytte fra Skilling kontoen din:

Skilling Trader vindu
Klikk på bildet for å få et større bilde.

Om du ønsker å åpne en tradingkonto tar dette bare noen minutter og du er i gang med et minimumsinnskudd på bare 1000 kroner.

Du kan også åpne en demokonto for å gjøre deg kjent med de forskjellige CFD handelsplattformene og øve deg med denne før du eventuelt velger å sette inn penger.

Om det er noe du lurer på vedrørende CFD handel eller om det skulle være noe du mener vi har utelatt eller glemt fra denne artikkelen er det bare å sende oss en mail på post@cfdeksperten.no så vil du få svar ved første anledning.

Populære artikler

Hva er CFD

CFD (Contracts for Differerence), eller finansielle differansekontrakter som det...

Slik kan du enkelt shorte kryptovaluta

Å shorte Bitcoin eller andre kryptovaluta betyr at du...

Giring av aksjer

Kom i gang med giring av aksjer på bare...

Grønne aksjer: 2021 guide til grønne aksjeinvesteringer

Grønne aksjer har i løpet av 2020 blitt mer...

Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

Før man kjøper aksjer Forut for at man begynner å...

Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og mest populære...

Våre anbefalte meglere

Etter å ha testet alt som finnes av trading plattformer der ute de seneste 20 årene vet vi hva som fungerer

etoro-norge

En veldig populær megler som passer for både tradere og investorer. eToro har stort produktutvalg og veldig god brukervennlighet. ----------

Les full anmeldelse

 • Kopier tradere automatisk
 • Handelsplattform på norsk
 • 14+ kryptovalutaer
 • Ekstremt brukervennlig
 • Norsk kundesupport
 • Kontovaluta i NOK
 • Registrering med BankID

Markets-com

En godt etablert megler som tilbyr handel i tusenvis av ulike instrumenter. Gode priser og flere plattformer til proffe og uerfarne. ----------

Les full anmeldelse

 • Avanserte verktøy
 • Tusenvis av instrumenter
 • 5 handelsplattformer
 • Lave kostnader
 • Registrering med BankID
 • Norsk kundesupport
 • Klientkonto i Norge

Skilling er best tilpasset norske tradere. eToro og Markets.com har henholdsvis 171% og 76% høyere spreads sammenlignet med Skilling. Les vår spread- sammenligning over de mest omsatte instrumentene her