CFD (Contracts for Differerence), eller finansielle differansekontrakter som det i praksis blir hetende på norsk, er en veldig enkel og fleksibel måte for investering og trading med nærmest hva det skal være av verdipapirer.

En kan handle og investere i aksjer, indeks, kryptovaluta, valuta, olje, gull og uendelig mye mer på en og samme plass.

Videre handles CFD på margin slik at en kun behøver et forholdsmessig lavt beløp på sin handlekonto for å kunne foreta langt større handler.

De fleste CFD-meglere tilbyr 1:30 som maksimal grense for giring for ikke-profesjonelle kunder (dette er regulert av finanstilsynet, og innen EU er dette i praksis blitt standard).

Dette betyr at om en eksempelvis har NOK 10 000 på sin konto så kan en holde på posisjoner i størrelsesorden opp til NOK 300 000, les mer om giring og marginhandel her. (Profesjonelle kunder tilbys som regel langt høyere giring)

Om en ønsker å handle utenlandske aksjer som f.eks. Apple, Tesla, Microsoft, BMW osv. så gjøres dette like lett og på akkurat samme måte som når en investerer i eksempelvis Equinor(Statoil), DNB, Orkla eller hvilken som helst annen norsk aksje.

Investorer har også muligheten til å selge short, og dette kan gjøres like lett som enhver annen handel i det nærmest uendelige utvalget av investeringsmuligheter som CFD’er gir.

CFD handelsplattformer er meget intuitive og enkle å bruke, og når en har valgt megler og tilhørende handelsplattform tar det for de aller fleste ikke lang tid å gjøre seg kjent med og bli trygg på handelsplattformen.

Historisk har de fleste som investerer og handler med CFD’er benyttet PC, mens de senere år har dette skiftet mot at veldig mange som investerer og trader med CFD’er nå benytter mobiltelefon.

Enkelte meglere oppgir at så mye som 80 % av tradene nå blir gjort på mobiltelefon (dette varierer selvsagt noe fra megler til megler).

Uansett, en kan selvsagt velge å benytte telefon, PC, nettbrett mv. om hverandre til å foreta sine investeringer og til enhver tid trade som en selv måtte ønske.

Om en daytrader på norske og/eller utenlandske børser, spekulerer i valuta eller kryptovaluta, eller kanskje handler langsiktig eller kortsiktig med indeks, olje eller gull så vil en raskt oppdage at CFD-handel er veldig praktisk og enkelt å både forstå og å bruke i praksis.

Shortsalg, shorthandel eller det å ‘gå short’ er alle uttrykk for det å selge noe en ikke har (dette kan ofte være aksjer, og gjøres da av investorer typisk i den tro at verdien skal falle, for at en så skal kunne kjøpe aksjene til en lavere pris på et senere tidspunkt).

Ekempel på shortsalg:

La oss si at man selger en olje-relatert aksje som Equinor på kursen NOK 150 fordi en mener at denne vil komme til å falle i pris som følge av for eksempel et bratt fall i oljeprisen.

Gitt at man får rett, og Equinor så faller til kursen NOK 100, og en da kjøper aksjen så har man hatt en kursgevinst på NOK 50 kroner på dette fallet i aksjekurs.

Veldig mange investorer og tradere velger å benytte seg av shorthandel med indeks og råvarer da det ofte kan oppleves lettere å forutsi retningen til hele markedet framfor å vurdere enkeltaksjer på samme måte.

Hvorfor handle med CFD

Trading og investering med CFD’er fantastisk fleksibelt, og uavhengig av om en handler aksjer, indeks, valuta eller noen av de andre aktiva klassene så vil en veldig raskt forstå fordelene med å benytte CFD som investeringsverktøy.

CFD handel skiller seg fra tradisjonelle investeringer på hovedsakelig 2 måter;

  • CFD’er speiler de underliggende instrumentene / markedene slik at en CFD vil alltid utvikle seg likt med det instrumentet den speiler (det være seg aksjer, valuta, indeks, olje mv.)
  • Videre tar en ikke fysisk levering av de underliggende instrumentene slik at en derfor ikke behøver noen form for verdipapirkonto, valutakonto, krypto wallet eller lignende.
  • Alt skjer på en og samme konto hvor gevinster og tap blir løpende avregnet slik at en til enhver tid har fullstendig oversikt over posisjoner og verdiutvikling.
  • Den andre måten CFD handel skiller seg markant fra tradisjonell verdipapirhandel er at det handles på margin.

Det vil si at en kun behøver å ha en forholdsmessig liten sum tilgjengelig på konto for å kunne handle for langt høyere beløp. Dette refereres ofte til som giring.

Gå long, gå short, invester og handle i alle verdens markeder fra en og samme plattform, handle kryptovaluta trygt uten å bekymre deg for hvor disse oppbevares. Invester smartere og utnytt egenkapitalen bedre ved å benytte deg av giring-mulighetene og ta større posisjoner.

Med meglere som er lisensierte og regulerte av sine respektive finanstilsyn,  og som har trading-kontoer og kundestøtte på norsk hvor en lett kan åpne konto med BankID i løpet av et par minutter, så har CFD handel blitt en form for investeringsverktøy som passer for alle typer tradere og investorer.

CFD for nybegynnere

Investering og trading for nybegynnere er ved hjelp av CFD’er mye enklere enn hva en kanskje skulle tro.

Selv om det er mulig å handle og investere i alt mellom himmel og jord er det ikke dermed sagt at en fra dag 1 nødvendigvis gjør lurt i å handle absolutt alt av de tilgjengelige instrumentene.

Ofte er erfaringen den at det kan være veldig fornuftig å investere i det en allerede kan eller har en formening om, og /eller et naturlig forhold til.

Spesielt om man er en nybegynner med investeringer gjelder nok dette i enda større grad.

Begynn forsiktig og vent til du etter noe tid føler deg komfortabel og trygg på både handelsplattformen og tradingen før du eventuelt tar posisjoner og investerer ‘i nye aktiva klasser’.

Lær å handle CFD

Det fines en rekke kurs og undervisningssider på nett for ¨å lære å trade”. Vår erfaring er dog at det enkle ofte er det beste. Skal en drive med investeringer og eventuelt lære seg trading så er det ingenting som slår praktisk erfaring.

Alle feiler i større eller mindre grad i prosessen med å lære nye ting, og trading er (dessverre) intet unntak.

Det viktigste å forholde seg til som nybegynner er slik vi ser det at en ikke tar for store eller for mange posisjoner samtidig, og videre at en planlegger handlene sine slik at en alltid har en klar plan på det en foretar seg av investeringer.

Det er forut for enhver handel viktig å vite når en skal ta gevinst / tap og utøve streng disiplin på dette.

Daytrading med CFD

Svært mange daytradere benytter seg av CFD’er til sine investeringer, og dette er ikke uten god grunn.

Muligheten til å kunne gå både long og short, giring som muliggjør flere og større posisjoner, og det at man i praksis ikke behøver noe annet enn en konto og en handelsplattform å forholde seg til for alt en gjør av investeringer og trading i alle verdens markeder har for lengst befestet CFD som investerings-verktøy for millioner av tradere og investorer verden rundt.

CFD funger veldig bra til både daytrading og all annen verdipapirhandel for både de med og uten mye erfaring

Hvordan velge riktig CFD megler

Hvordan velger man en CFD megler som passer for seg? Å velge en passende CFD megler er viktig, og det er ikke alle meglere som passer til alle typer kunder.

Dog er det en god del som favoriserer enkelte meglere framfor andre. Som norsk kunde i Norge er det slik vi ser det ingen gode grunner til å velge en megler som ikke er lisensiert enten i Norge eller som har tillatelse til å drive grenseoverskridende virksomhet inn til Norge fra en annen EØS-stat.

Norsk kundeservice og norsk språk i handelsplattform er også faktorer mange foretrekker.

Videre er utvalget av verdipapirer selvsagt en veldig viktig faktor når en skal velge megler. Om en vet at en selv kommer til å handle mye med norske verdipapirer så er det lurt å forsikre seg om at megleren en velger faktisk tilbyr dette.

Ingen meglere er best på alt, men noen er veldig gode på veldig mange områder. Pris, brukervennlighet, utvalg av instrumenter og kunde-kommunikasjon er alle faktorer en bør ta med i betraktingen når en velger megler.

Finn ut hvilken megler som passer best for deg, og åpne en konto hos en av våre anbefalte meglere her.

Historikk CFD

CFD ble opprinnelig benyttet i England blant profesjonelle investorer tidlig på 1990 tallet for å kunne eksponere seg i de finansielle markedene uten å måtte fysisk ta levering av de forskjellige instrumentene på sine aksjekontoer, valutakontoer, og andre typer verdipapirkontoer.

Dette for å unngå såkalt stempelavgift (England og Irland) og videre fordi at CFD’er ble handlet på margin var instrumentet veldig godt egnet for aktive tradere som typisk kjøper og selger veldig raskt og man kunne derfor gjøre store og hyppige handler uten å noen gang måtte fysisk gjøre opp hele kjøpesummen.

Her kunne i praksis alt handles på en ekstremt fleksibel og kostnadseffektiv måte samtidig som en hadde alle investeringene på en og samme plass. Aksjer, indeks, valuta, kryptovaluta og edle metaller (gull, sølv), olje og gass. Alt samlet på samme konto og med bare en brøkdel av selve porteføljeverdien som nødvendig sikkerhet.

Rundt 2000 tallet begynte en å gjøre tilgjengelig og tilby CFD også til ikke profesjonelle investorer og siden den gang har utviklingen i både brukervennligheten til de forskjellige plattformene samt Internett og måten folk flest benytter telefonen medført at i praksis hvem som helst nå kan handle globale verdipapirer på alt i fra børsnoterte aksjer og indekser, til valuta, kryptovaluta, olje, gull og mye mye mer.