Investere i Uran og kjernekraft

Investeringer og trading med Uran blir stadig mer etterspurt og ettertraktet også for ikke-profesjonelle investorer.

I denne korte guiden til handel og trading med uran, vil vi forklare hvordan og hvor du kan handle denne stadig mer etterspurte råvaren, samt se på uranium sine langsiktige utsikter og grunner til at flere og flere tradere velger å spekulere på kursutviklingen til uran.

Hvordan handle uran?

Chicago Mercantile Exchange (CME) tilbyr en såkalt future-kontrakt på U308 (triuraniumoktoksid).

Dette er den formen for uran som for det meste finnes i naturen.

Denne Future-kontrakten handles løpende på CME Globex-plattformen og har følgelig forskjellige utløpsmåneder.

Futures er et derivatinstrument der tradere gjør girede trades eksponert mot blant annet råvarepriser, og når  kursene faller, må tradere sette inn mer penger (margin) for å kunne opprettholde sine posisjoner.

Ved utløp blir alle disse kontraktene oppgjort slik at direkte trading i future-markedet som typisk krever betydelig erfaring kombinert med god likviditet.

Handle Uran med CFD

For folk flest er det mye oftere langt mere praktisk å benytte CFDer til å trade uran.

Contracts for Difference (CFD-er) er en enkel måte å skaffe seg eksponering i råvaremarkedet, -inkludert i uran og instrumenter med uran-eksponering.

På denne måten tillater CFD deg å trade i både aksjer i uran-selskaper, og i andre instrumenter som har uran som underliggende eksponering, -typisk ETFer (Børsnoterte fond).

Global X Uranium ETF 

Global X Uranium ETF søker å gi en avkastning som  tilsvarer kursen av, og avkastningen til indeksen Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index

Fondet investerer minst 80% av sine totale eiendeler i verdipapirene til den underliggende indeksen og i American Depositary Receipts («ADRs») og Global Depositary Receipts («GDRs») basert på verdipapirene i den underliggende indeksen.

Den underliggende indeksen er utformet for å måle den underliggende avkastningen i aksjemarkedet for globale selskaper involvert i uranindustrien. Fondet må derfor regnes som sålkalt ‘ikke-diversifisert’.

Du kan enkelt handle Global X Uranium ETF hos Skilling:

Steg 1: Opprett en konto hos Skilling (BankID)

Steg 2: Søk etter Global X Uranium ETF

global-x-uranium-etf

Steg 3: Velg beløp / enheter

kjøp-global-x-uranium-etf

Hvordan Handle Uran med CFD?

Cameco Corporation aksjen

Cameco Corporation er verdens desidert største børsnoterte produsent av uran.

Selskapet som står for ca. 18 % av all uran produksjonen i verden er basert i Canada. Fra 2015 har Cameo Corporation blitt regnet som verdens nest største produsent av uran.

Både Cameco Corporation aksjen & Global X Uranium ETF tilbys av vår Best i Test Megler Skilling og gir en meget god eksponering mot Uran.

Skilling er regulert og lisensiert og innehar alle tillatelser for å kunne tilby sine tjenester i Norge.

🚀 Den nordiske fin-tech megleren Skilling er vår suverene ‘Best i Test' megler. Skilling har den desidert enkleste trading plattformen og er veldig godt tilpasset norske kunder med BankID, konto i NOK, Norsk kundeservice og norske aksjer.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Hvorfor trade uran?

Den enkleste forklaringen på hvorfor uran, og trading / investering i uran blir stadig mer etterspurt i dagens marked blant både profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer  kan veldig enkelt forklares med det stadig økende energibehovet i verden, samt fokuset på miljø.

Uran er det historisk foretrukne råstoffet som benyttes i atomkraftverk for å fremstille elektrisitet.

På grunn av at atom-industrien i en årrekka nok kan sies å ha vært uglesett som følge av atombomben, Tsjernobyl og ulykken ved Fukushima anlegget i Japan har atom-industrien, og energi-produksjon fra atomkraftverk blitt relativt lite forsket på og videreutviklet de senere år.

Dette til tross for at teknologien i dag har kommet såpass langt at atomkraft forutsatt at det blir produsert ‘riktig’ i praksis er både miljøvennlig og har har en langt bedre ulykkesstatistikk ut ifra produsert energi sammenlignet med de mest brukte av dagens energikilder (kull, strøm, olje og gass).

Det finnes også andre råstoffer (f.eks Thorium) som mange forskere i dag mener er bedre egnet til bruk i atomkraftverk, men siden forskningen på dette har vært noe begrenset er det fortsatt uran som i hovedsak benyttes.

Du kan lese mer om uran, bruk av uran til produksjon av elektrisitet, samt oppdatert informasjon om dagens atomkraft-teknologi i disse meget informative og lettleste innleggene:

Bill Gates finansierer byggingen av miljøvennlige atomreaktorer

Hva er greia med thorium?

Tradere i dag investerer typisk i uran på grunn av;

  • Økt kompetanse og følgelig aksept av kjernekraft som en fremtidig energikilde
  • Stadig økende energibehov i verden
  • Økende motstand mot tradisjonelle energikilder som kull, olje og gass på grunn av klimagass og global oppvarming.
  • Kjente personligheter og anerkjente forskningsmiljøer har over tid har tatt til orde for en ‘relansering’ av atomkraft som energikilde.

I dag finnes det ca. 450 kommersielle atomreaktorer fordelt på ca 30 forskjellige land. Disse har en installert kapasitet på rundt 400.000 megawatt.

16 land er i dag avhengig av kjernekraft for mer enn 25% av sine elektrisitets-behov

Enkelte land som f.eks Frankrike er avhengige av kjernekraft til omtrent 75% av deres elektrisitets-behov.

World Nuclear Association anslår en 30 % økning i elektrisitetsproduksjonen fra kjernekraft innen 2030, og en økning på 35 % innen 2035.

Disse trendene lover godt for uranpriser…

Diversifisering

Handel i en kritisk ressurs som uran er en god måte å tilføre diversifisering i en portefølje.

Mange av faktorene som flytter etterspørselen etter kjernekraft er annerledes enn de faktorene som for eksempel typisk påvirker aksje- og obligasjonsmarkedene.

For store deler av den globale økonomien, er etterspørselen etter elektrisitet uunngåelig. Så lenge dette fortsetter, bør etterspørselen etter uran til kraftproduksjon teoretisk sett øke og forbli sterk i tiden som kommer…

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.