Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

Kjøpe aksjer

I den senere tid har interessen for å kjøpe aksjer og det å investere i aksjer generelt nådd stadig nye høyder.

I takt med at børsene stadig har nådd nye topper, samt økt fokus på finansmarkedene som følge av at kryptovaluta får stadig mer spalteplass har fokuset på det å kjøpe aksjer aldri vært større.

Forut for at man begynner å kjøpe aksjer og investere i aksjer kan det være greit at en først har tenkt over hva det er man ønsker å oppnå med aksjekjøpene sine.

Hvorfor kjøpe aksjer?

Å kjøpe aksjer for kortsiktig trading, eller å investere i aksjer langsiktig til et eller annet spesifikt formål?

Det å kjøpe aksjer kan kan være motivert av forskjellige årsaker fra person til person.

Alternativt kan det å kjøpe aksjer selvsagt også være situasjonsbetinget.

Man kjøper eksempelvis aksjene fordi man ønsker å trade aktivt i den hensikt å utnytte kortsiktige svingninger i aksjemarkedet.

Mange kjøper også aksjer for å investere i forbindelse med enkelt-situasjoner som fra tid til annen oppstår i aksjemarkedet.

Hvordan lære å kjøpe aksjer?

Mange som kjøper aksjer og som har investert i aksjemarkedet over tid kan ofte fortelle at når de begynte å kjøpe aksjer så kunne de ingenting om aksje investeringer.

De har ofte rett og slett har lært etter hvert som de har kjøpt aksjer, og også ofte som en konsekvens av at de aksjene de ha kjøpt nærmest har medført at de har blitt tvunget til å sette seg dypere inn i investeringen og de mange forskjellige aspektene ved aksjemarkedet.

Det å investere i aksjer, og begynne å aktivt følge med på aksjemarkedet er nok også litt slik for mange av de som kjøper aksjer

Har en først kjøpt en eller flere aksjeposter føles det ofte at en nærmest er forpliktet til å i større grad begynne å følge med på aksjemarkedet og aksjeinvesteringene sine.

Slik vil kanskje den berømte dørstokkmila ved å følge aksjemarkedet ofte oppleves kortere om en først har kjøpt en aksje eller investert i flere aksjer i børsnoterte aksjeselskap.

Slik har nok mange aksjekjøp, og investeringer i aksjemarkedet naturlig medført at mange har lært om aksjemarkedet nettopp for å på best mulig måte kunne evne å være i stand til å ta vare på de aksjeinvesteringene en har foretatt seg.

Aksjer for nybegynnere

Det å kjøpe aksjer og følge aksjemarkedet over tid, og selv reflektere over hva som skjer mad aksjeinvesteringene, og hvorfor dette skjer er nok vel så viktig for mange som investerer i aksje som det å lese alt en kommer over av alskens aksje analyser fra forskjellige meglerhus.

En fornuftig tilnærming til egne aksjekjøp inkluderer nok en sunn kombinasjon av begge deler.

Dette kombinert med at de investeringer en gjør i aksjemarkedet og de aksjene en kjøper vil naturlig medføre at en lærer mye om det å kjøpe aksjer og generelt om det å investere i aksjemarkedet.

Det å kjøpe aksjer, samt ens egne evner til å over tid lære av aksjeinvesteringene sine er for de fleste ofte for en nøkkelfaktor for egen suksess med investering i aksjer.

Egne erfaringer med å kjøpe aksjer kombinert med det som en eventuelt velger å lese seg fram til om investeringer i aksjer er naturligvis det som for investorer flest blir utslagsgivende.

Uansett vil ofte de fleste som vil investere i aksjer være godt tjent med å sette seg inn i noen helt elementære forhold rundt både tradisjonell aksjehandel og nye og mere fleksible måter å kjøpe aksjer på.

Aksje porteføljer du kan følge automatisk

Om du ikke er klar for å kjøpe aksjer selv, er det heldigvis veldig enkelt å fortsatt eksponere seg i aksjemarkedet.

Ved å åpne en trading konto hos eToro kan du automatisk følge en rekke forvaltede aksje-porteføljer som alle har hatt meget god avkastning.

Minimumsbeløpet for disse ble nylig satt ned til USD 1000 slik at flere kan ta del i dette.

Porteføljene inkluderer blant annet;

Porteføljene inkluderer favoritter som;

• ShoppingCart (138.68% 2020 Avkastning)

• RenewableEnergy (71.09% 2020 Avkastning)

• CryptoPortfolio (201.84% 2020 Avkastning)

• OutSmartNSDQ (69.99% 2020 Avkastning)

• InTheGame (70.94% 2020 Avkastning)

• CyberSecurity (45.48% 2020 Avkastning)

Du kan lese mer om alle copy-porteføljene her

Hva er en aksje?

En aksje er i praksis en eierandel i et aksjeselskap.

Når en kjøper aksjer, investerer man med andre ord i en forholdsmessig andel av et aksjeselskap ut ifra hvor mange aksjer en kjøper.

Desto flere aksjer du kjøper i et selskap, jo større andelseier blir du.

En aksje blir derfor til et deleierskap i et aksjeselskap hvor alle aksjeeierne samlet eier hele selskapet.

Består selskapet eksempelvis av 100 aksjer og du kjøper 1 aksje, -har du ganske enkelt kjøpt 1% av aksjene i selskapet. Med andre ord har du kjøpt 1 % av selskapet.

Hvilke aksjer skal jeg kjøpe?

De som kjøper aksjer eller trader i aksjer søker alltid etter å finne aksjeselskaper og/eller hele sektorer av aksjemarkedet med bedre enn gjennomsnittlige fremtidsutsikter.

Det kan være å kjøpe aksjer i alt i fra teknologiske, markedsmessige eller andre gode framtidsutsikter som en spesifikk aksje har.

Eller så kan man kjøpe aksjer innen en hel sektor av aksjemarkedet som ser forholdsmessig mer lovende ut enn resten av aksjemarkedet.

Man ser ofte etter å kjøpe aksjer i selskaper som kanskje allerede har en markedsledende posisjon og /eller som leverer bedre resultater enn hva man mener naturlig sammenlignbare aksjeselskaper gjør.

De selskapene en kjøper aksjer i trenger nødvendig ikke gå med overskudd, men de bør ha en eller annen form for konkurransefordel som en vurderer dithen at vil gi meravkastning over tid.

I disse dager (November 2020) har såkalte grønne aksjer fått en posisjon i aksjemarkedet hvor hele sektoren løftes av momentet i aksjemarkedet.

Mange av de som i disse dager kjøper ESG- aksjer og investerer i den såkalte ESG sektoren (Environmental, Sustainable, Governance) ser vi at i til dels liten grad bryr seg om helt elementære historiske realiteter for aksjeinvesteringer og aksjemarkedet.

Vi har sett det tidligere, og det kommer helt sikkert til å skje igjen. De som kjøper aksjer, får med mer eller mindre jevne mellomrom en overdreven tro på en bransje og så får dette en selvforsterkende effekt i kraft av at alle kjøper.

Til slutt ender en opp med et boblemarked som på et eller annet tidspunkt nødvendigvis i større eller mindre grad må sprekke.

Det å kjøpe aksjer har helt siden fra tulipan-boblen i Holland i 1637 og fram til aksjeboblene i nyere tid som IT, helse, og nå muligens i grønne aksjer alltid forekommet i aksjemarkedet.

Å kjøpe aksjer over tid vil nok sannsynligvis medføre at du vil få nærkontakt med en eller flere, -større eller mindre aksjebobler gjennom dine aksje investeringer.

Her kan du åpne en trading-konto og være i gang med dine investeringer i løpet av bare et par minutter;

ANBEFALT
8.6
Markets.com
Markets.com

En godt etablert megler som tilbyr handel i tusenvis av ulike instrumenter. Gode priser og flere plattformer til proffe og uerfarne.

 • Strategy Builder
 • Norske aksjer
 • Brukervennlig
 • 10+ analyseverktøy
 • Giring & shorthandel
BEST I TEST
10
Skilling
Skilling

En nordisk megler tilpasset norske tradere. Du kan handle kurtasjefritt med konkurranse-dyktige priser i flere plattformer og apper.

 • Norsk kundesupport
 • BankID
 • Giring opptil X30
 • 36+ kryptovalutaer
 • Kurtasjefritt
ANBEFALT
9.1
eToro
eToro

En veldig populær megler som passer for både tradere og investorer. eToro har stort produktutvalg og veldig god brukervennlighet.

 • 0,00 % provisjon
 • Invester i krypto (40+)
 • Kopier tradere
 • 2000+ aktiva
 • Plattform på norsk
Mellom 66 - 74 % av ikke-profesjonelle kunder taper ved CFD-handel hos disse levrandørene.

 

Du kan lese mer om hvorfor vi anbefaler Skilling i denne utfyllende Skilling anmeldelsen.

Hvordan kjøpe aksjer

Skal man kjøpe aksjer og investere på denne måten vil det være fornuftig om man setter egne regler for seg selv og egne kjøp av aksjer.

Egne regler for det å kjøpe aksjer vil selvsagt variere fra person til person, men et utgangspunkt kan kanskje være noe i retning av at en aktivt søker å følge en eller flere strategier for sine kjøp av aksjer;

Aksjetips for nybegynnere:

 • Kjøp aksjer og investerer i ledende selskaper innenfor vekstsektorer.
 • Kjøp gjerne minst 8-10 forskjellige aksjer for å spre risiko (diversifisering).
 • Før du kjøper aksjer og investerer bør du ha en mening om hva som typisk er påvirkningsfaktorer for de forskjellige sektorene på børsen; Miljø, Tech, Sjømat, Energi, Konsum mv. (alle aksjekjøp påvirkes i praksis av den totale sektorens utvikling.
 • Sørg for å kjøpe aksjer i både norske og utenlandske selskaper. Husk at Norge er et veldig lite marked og ofte faller mer enn de store markedene når de forskjellige nedturene kommer.
 • Sett seg egne mål for når de aksjene posisjonene du kjøper skal gevinstsikres.
 • Benytt stop loss på samtlige aksjehandler.
 • Bli sittende i vinneraksjer så lenge de tilfredsstiller dine avkastningsmål og sørger for mer-avkastning i forhold til dine referanseindekser og, -eller det skjer fundamentale endringer som bryter med denne vekstøyklusen.
 • Rebalanserer aksjeporteføljen om en eller flere av de aksjene du har kjøpt får en uforholdsmessig stor eller liten andel av aksjeporteføljen.
 • Benytt en stop loss på maksimalt 10%. Ved å investere i aksjer bør du aldri risikere å tape mer enn dette på et enkelt aksjekjøp.
 • Før en logg over de aksjene du kjøper. Benytt denne oversikten over egne kjøp av aksjer til å analysere dine egne prestasjoner. Ved å notere seg bare små ting hver gang du kjøper en aksje vil du automatisk få en helt annen bevissthet i forhold til hver enkelt investering.
 • Å kjøpe aksjer i flere sektorer er ikke alene nok. Sørg også for å investere i andre aktivaklasser for å oppnå bedre diversifisering. Aksjer, indekser, valuta, råvarer og edle metaller har alle sin rettmessige posisjon i en fornuftig sammensatt investerings portefølje.

Shorting av aksjer

Shorting av aksjer, å gå short, å selge short, å være kort mv. er alle vanlige investor-uttrykk for det å selge en aksje eller en annen investering som du ikke eier.

shorting-aksjer-cfd
Shorting lar deg tjene penger på fallende aksjekurser.

At du enkelt kan shorte aksjer og på den måten også nyttiggjøre deg av fallende kurser gjør deg og dine investeringer mye mindre avhengig av retningen i aksjemarkedet.

Shorter du aksjer på den tradisjonelle måten er du dog avhengig av å måtte låne disse aksjene for så å selge de.

Denne tradisjonelle måten å shorte aksjer på er relativt kostnadskrevende og ikke veldig smidig.

Investerings mulighetene innen shorting, og spesielt inne shorting av aksjer har utviklet seg slik at om du i dag eksempelvis skal shorte aksjer, indekser, gull, olje, eller hva det måtte være så gjøres i praksis dette som oftest enklere ved å benytte deg av CFDer.

Les mer om shorting av aksjer og bruk av CFD til shorting i denne artikkelen.

Giring av aksjer

Giring av aksjer betyr ganske enkelt at en kjøper aksjer for mere penger enn man har stående på sin handlekonto.

Med andre ord velger man å låne penger for å øke eksponeringen i den eller de aksjene en kjøper.

Å kjøpe aksjer på denne måten øker selvsagt risikoen, men det er allikevel en veldig vanlig måte å investere på i aksjemarkedet.

Denne tradisjonelle måten å shorte aksjer på er relativt kostnadskrevende og ikke veldig smidig.

Å kjøpe aksjer med giring øker investerings mulighetene dine og det er mange som nærmest utelukkende kjøper aksjer på denne måten.

Å gire aksjer fordrer at du får kreditt hos banken eller hos aksjemegleren din.

De tar da typisk pant i den verdipapirkontoen som du oppbevarer aksjene dine på.

Å kjøpe aksjer med giring gir deg dermed renteutgifter samtidig som det ikke alltid er like smidig å gå ut og inn som en ønsker.

Giring av aksjekjøp og andre finansielle instrumenter har utviklet seg slik at om du i dag eksempelvis skal gire aksjer, indekser, gull, olje, eller hva det måtte være så gjøres dette i praksis som oftest mye enklere, rimeligere og langt mer smidig ved å benytte deg av CFDer.

Les mer om giring av aksjer og bruk av CFD til giring i denne artikkelen.

Risiko ved Aksjehandel

Aksjekursene til de aksjene du kjøper fluktuerer og forandrer seg i større eller mindre grad fra time til time, og fra dag til dag i løpet av børsens åpningstider.

Aksjekursen kan falle til langt lavere nivåer enn hva en kanskje tror i det en kjøper aksjen

Det er derfor viktig at en selv tenker igjennom risikoen i investeringen forut for at en kjøper aksje

Hvor mye en synes det er akseptabelt å potensielt kunne tape ved å kjøpe en aksje.

Om  investeringen ikke tar forventet retning er det viktig å tenke nøye igjennom hva som er akseptabelt tapsnivå før en faktisk kjøper aksjen.

Grunnen til dette er at om en ikke har en på forhånd definert strategi på når en skal selge seg ut av en aksje en har kjøpt, så ser vi ofte av mange kvier seg for å realisere tapet på investeringene sine.

De blir alt for ofte sittende i de aksjene de har kjøpt hvor kursen faller og faller helt til det nærmest ikke er ‘mere igjen’ og ens sjanser til å tjene tilbake det tapte i den aktuelle aksjen i praksis ikke er realistisk.

Ta aksjetap i tide  –  Norwegian, et stygt eksempel

Et stygt men dessverre ikke enestående eksempel er Norwegian aksjen som i skrivende stund står i ca. 50 øre.

 • Den som kjøpte aksjen på topp, og sitter på den fortsatt har tapt ca. 99,8%.
 • Norwegian aksjen må dermed doble seg ca. 600 ganger for å komme tilbake til hvor den var for ca. 2,5 år siden (april 2018).
 • Å doble seg 600 ganger tilsvarer 60 000% oppgang …………

Eksempelet er selvsagt grufullt og heldigvis langt fra representativt for de fleste aksjeinvesteringer som ikke gir avkastning som forutsatt.

norwegian-aksje-utvikling
Utviklingen til NAS (klikk for større versjon).

Om en har kjøpt en aksje og fortsatt har tro på det aktuelle selskapet og har bestemt deg for å investere langsiktig så burde en ikke få panikk og selge aksjen bare for at tallene har blitt røde.

Det er først når du skal bruke pengene dine at du trenger å selge. Ellers kan du fortsette å eie aksjene med forhåpningen om at de skal øke i verdi nærmest til evig tid.

Har en derimot mistet troen på de aksjene en investerte i, og tror at selskapet ikke vil kunne komme tilbake med tilhørende økning i aksjekursen innen rimelig tid, bør en seriøst vurdere å selge aksjen.

Det vil alltids finnes andre lovende selskaper å kjøpe aksjer i, eller andre investeringer hvor man kan plassere pengene slik at det å bare bli sittende i en aksje du har mistet troen på som oftest ikke er hensiktsmessig.

Alle Investeringer i aksjer er selvsagt forbundet med risiko.

En kan potensielt tape opp til hele investeringen om aksjen faller nok, eller om selskapet i aller verste fall skulle gå konkurs.

Ved tradisjonell aksjehandel er det umulig å tape mer enn hva en har investert, mens en ved girede aksjekjøp i ytterste konsekvens kan risikere å tape penger ut over sin opprinnelige investering.

Ved å gire sine aksjekjøp og heller kjøpe aksjer ved hjelp av CFDer vil en derimot være forsikret mot å kunne tape penger ut over den opprinnelige investeringen.

Dette var ikke tilfelle tidligere, men i dag er alle regulerte CFD meglere pålagt å garantere for at alle ikke-profesjonelle kunder ikke skal kunne tape mere enn innskutt kapital (såkalt negativ saldo garanti).

Daytrading med aksjer

Noen kjøper aksjer, og selger disse mer eller mindre konsekvent hver dag.

En daytrader kjøper aksjer, og selger aksjer såpass hyppig at det er viktig at en sørger for å holde seg løpende oppdatert på makrobildet og samtidig ha et øye for hvilke investeringstrender og aksjeselskaper som til enhver tid er aktuelle.

Kjøper du aksjer tilnærmet så godt som hver eneste dag er det selvsagt også viktig at du har de best mulige investerings verktøyene slik at du best mulig får nyttiggjort deg av den kunnskapen du besitter om aksjeinvesteringene.

Dette gjerne i kombinasjon med å løpende kjøpe aksjer i henhold til de investerings mulighetene som løpende oppstår i aksjemarkedet.

For de investorene som gjør sine investeringer i form av daytrading av aksjer så er CFD’er et veldig godt alternativ til tradisjonell aksjehandel.

Det at en ikke behøver noen VPS-konto, og ei heller behøver å gjøre opp hele summen av handlene (kun gevinst og tap blir løpende avregnet) gir en enestående form for fleksibilitet som tradisjonell aksjehandel mangler.

Her kan du åpne en trading-konto og være i gang med dine investeringer i løpet av bare et par minutter;

ANBEFALT
8.6
Markets.com
Markets.com

En godt etablert megler som tilbyr handel i tusenvis av ulike instrumenter. Gode priser og flere plattformer til proffe og uerfarne.

 • Strategy Builder
 • Norske aksjer
 • Brukervennlig
 • 10+ analyseverktøy
 • Giring & shorthandel
BEST I TEST
10
Skilling
Skilling

En nordisk megler tilpasset norske tradere. Du kan handle kurtasjefritt med konkurranse-dyktige priser i flere plattformer og apper.

 • Norsk kundesupport
 • BankID
 • Giring opptil X30
 • 36+ kryptovalutaer
 • Kurtasjefritt
ANBEFALT
9.1
eToro
eToro

En veldig populær megler som passer for både tradere og investorer. eToro har stort produktutvalg og veldig god brukervennlighet.

 • 0,00 % provisjon
 • Invester i krypto (40+)
 • Kopier tradere
 • 2000+ aktiva
 • Plattform på norsk
Mellom 66 - 74 % av ikke-profesjonelle kunder taper ved CFD-handel hos disse levrandørene.

Aksjehandel med CFD

Å kjøpe aksjer med CFD’er gir en rekke muligheter og lar deg som investerer og kjøper aksjer kunne gjøre dette på en smidig og langt mer fleksibel måte enn ved tradisjonell aksjehandel.

I kraft av at CFD’er speiler de forskjellige underliggende instrumentene blir den eneste praktiske forskjellen mellom CFD-handel og det å kjøpe aksjene ved tradisjonell aksjehandel at en ikke får stemmerett på de respektive selskapenes generalforsamlinger.

Dette da en ved CFD handel ikke behøver å ta såkalt fysisk levering av aksjene (på VPS konto).

Store aksjonærer i børsnoterte selskaper som for eksempel det norske oljefondet, og større private og institusjonelle investorer vil ofte ønske å kunne utøve sin eiermakt på de forskjellige selskapenes generalforsamlinger,

Når du som noe mindre investor kjøper aksjer i slike store børsnoterte selskaper så har det veldig ofte ingen betydning om du stemmer eller ikke ved disse generalforsamlingene.

Videre er det jo også slik at aktive aksje-tradere svært ofte ikke beholder investeringene spesielt lenge, og da uavhengig om det er ‘generalforsamlingssesong’ rundt hjørnet.

Av den grunn er nærmest alle som kjøper aksjer i dag, med mindre man utelukkende gjør dette begrunnet i langsiktig ‘evigvarende’ sparing, vel så godt tjent med å benytte CFD’er til sine aksje-investeringer.

Å kjøpe aksjer med CFD’er er for de aller fleste i praksis langt mer smidig og fleksibelt samt at de byr på en rekke alternative tilnærminger sett opp imot tradisjonell aksjehandel.

Om du ønsker å åpne en CFD handlekonto tar dette bare noen minutter og du er i gang med et minimumsinnskudd på bare 1000 kroner.

Du kan også åpne en CFD demokonto for å gjøre deg kjent med de forskjellige handelsplattformene og øve deg med denne før du eventuelt velger å sette inn penger.

Om det er noe du lurer på om CFD handel eller om det skulle være noe du mener vi har utelatt eller glemt fra denne artikkelen er det bare å sende oss en mail på post@cfdeksperten.no så vil du få svar ved første anledning.

Ofte stilte Spørsmål om å Kjøpe Aksjer

Ofte stilte Spørsmål om å Kjøpe Aksjer

 • Hvordan kommer jeg i gang med å kjøpe aksjer?

  Det første du må kjøre er å åpne en trading konto. Dette tar deg bare noen minutter med BankID

 • Hvilken Megler bør jeg velge?

  Dette kommer an på hvordan du trader. Hvilke aksjer og, -eller andre instrumenter du handler samt om du tenker å gire og, -eller å shorte dine aksjekjøp. Vår Best i Test megler er den Nordiske megleren Skilling som tilbyr gebyr og kurtasjefri trading i 1000+norske og globale  instrumenter.

 • Hvordan overfører jeg penger inn på trading-kontoen min?

  De fleste benytter vanlig bankoverføring, men du kan også bruke debet eller kredittkort, samt de aller fleste av de mest kjente betalingsløsningen på nett. Skilling tilbyr i tillegg til kontoåpning med BankID også gebyrfri straks-betaling fra den svenske betalingsformidleren Trustly.

 • Hvordan tar jeg penger ut igjen fra kontoen min?

  Da trykker du rett og slett ‘Uttak', for så å velge beløp. Du vil da få pengene tilbake dit hvor du satte de inn ifra. Dette er i henhold til internasjonalt hvitvaskings regelverk som alle meglere, banker og andre betalingsformidlere innretter seg etter.

 • Hvilke aksjer bør jeg kjøpe?

  Dette kommer helt an på din egen risikovilje, tidshorisont og avkastningskrav. Så snart du har åpnet konto vil du kunne følge med på kursutviklingen, og lese om de forskjellige aksjene slik at du bedre vil kunne danne deg et beslutningsgrunnlag for dine investeringer. Som en tommelfinger-regel er det fornuftig å ikke bare begrense seg til det norske markedet ved å velge en megler som også tilbyr globale aksjer.

 • Hva er CFD?

  CFDer lar deg handle i finansielle markeder som aksjer,...

  Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

  Kjøpe aksjer I den senere tid har interessen for å...

  Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

  Kjøpe Bitcoin? Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og...

  Anmeldelse: Skilling Trading

  Skilling er den desidert beste CFD nettmegleren tilpasset norske...

  eToro anmeldelse og erfaringer

  eToro er blant de største meglerne der ute med...

  Markets.com 2021 anmeldelse

  Oppsummering Markets.com er en nettmegler som ble grunnlagt i 2009...