Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

En kortfattet guide for 2021

Kjøpe Bitcoin? Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og mest populære kryptovaluta.

I 2020 har Bitcoin-kursen vært ekstremt volatil, for så å virkelig sette fart til nye høyder i 2021 og den handles i skrivende stund (8 juli 2021) for rundt 32.000 dollar.

På det høyeste har Bitcoin kursen i 2021 vært helt oppe i ca. 65 000 dollar.

I denne artikkelen kan du lese hvordan du enkelt kan kjøpe Bitcoin uten bruk av kompliserte løsninger.

Ikke tid til å lese dette nå?

Opprett konto hos eToro her om du skal investere i Bitcoin

Opprett konto hos Skilling her om du skal aktivt trade Bitcoin

Hvorfor investere og kjøpe Bitcoin (BTC)?

Det er mange grunner til å kjøpe Bitcoin:

 1. Bitcoin har store kurs-svingninger
 2. Relativt nytt marked
 3. Mange forventer stor verdistigning fremover
 4. Kan Bitcoin være en «trygg havn»….?

Det mange forskjellige måter du kan kjøpe Bitcoin på – litt avhengig av hva formålet er.

Nedenfor kan du lese om hvordan du kan kjøpe Bitcoin til investeringsformål og, -eller til aktiv handel / trading.

Vi utdyper ikke hvordan du kan kjøpe Bitcoin for å benytte det som betalingsmiddel for varer og tjenester.

Hvordan kjøpe Bitcoin i Norge?

Skal du kjøpe Bitcoin med investeringsformål, anbefaler vi kryptomegleren og investeringsnettverket eToro.

Hos eToro kjøper du «virkelig» Bitcoin, men du kan ikke benytte deg av dine Bitcoins som betalingsmiddel da megleren er regulert og må følge regler iht. hvitvasking.

eToro Plattformen har over 13 millioner registrerte brukere og har svært høye sikkerhetsstandarder slik at det å kjøpe Bitcoin og / eller å foreta andre kryptovaluta investeringer trygt kan gjøres med eToro.

Plattformen er på norsk og benyttes av tusenvis av norske kryptoinvestorer.

Slik kjøper du Bitcoin hos eToro:

Steg 1: Opprett en gratis konto her

Steg 2: Verifiser og gjør et innskudd på eToro kontoen din

Du kan gjøre et innskudd med bankkort, PayPal, bankoverføring m.m.

Steg 3: Velg BTC i plattformen og kjøp

Kjøpe Bitcoin

Vennligst merk: Hos eToro kjøper du «virkelig» Bitcoin – men du kan ikke benytte det som betalingsmiddel fra plattformen. Du kan selvsagt når som helst, lukke posisjonen å foreta et uttak.

Andre kryptovalutaer hos eToro

Du kan også investere i en rekke andre kryptovalutaer enn Bitcoin hos eToro.

I skrivende stund tilbyr eToro investering i følgende kryptovalutaer:

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Ethereum Classic, Cardano, IOTA, Stellar, EOS, NEO, TRON, ZCASH, Binance Coin og Tezoz.

Du trenger ikke en kryptowallet for å investere i Bitcoin eller disse andre kryptovalutaene.

Hvordan kjøpe Bitcoin?

Ønsker du å aktivt handle Bitcoin, anbefaler vi den Nordiske nettmegleren Skilling.

Skilling tilbyr lynrask registrering med norsk BankID, slik at du kan trade Bitcoin nærmest umiddelbart.

Du kan gå både long og short Bitcoin og andre kryptovalutaer.

Å gå «short» betyr at du tjener på at Bitcoin kursen faller.

I tillegg, kan du dra nytte av giring opptil 2 ganger, noe som betyr at du kun behøver å stille med 50 % av egenkapitalen for å kjøpe eller selge Bitcoin.

Hos Skilling handler du Bitcoin og andre kryptovalutaer i form av CFDer (derivater).

Slik kjøper du Bitcoin hos Skilling:

Steg 1: Registrer deg hos Skilling med BankID

Steg 2: Gjør et innskudd på Skilling kontoen din

Mest brukt er bankkort og bankoverføring (straksbetaling)

Steg 3: Velg Bitcoin (BTC) i plattformen og handle

kjope-bitcoin-skilling

Hva er Bitcoin?

Bitcoin er en kryptovaluta (også kalt digital valuta) som muliggjør transaksjoner mellom to parter uten noe mellomledd som banker og andre finansinstitusjoner.

Alle transaksjoner som utføres med Bitcoin, registreres i blokkjeden, som er tilgjengelig for offentligheten.

Blokkjeden kan sees på som en slags digital regnskapsbok hvor transaksjonene loggføres.

Blokkjeden er anonym så fremt du ikke vet hvem som eier Bitcoin-adressen.

Anonymiteten som Bitcoin tilbyr, har dessverre gjort Bitcoin svært utbredt blant kriminelle.

Videoen nedenfor gir en kort forklaring på hvordan Bitcoin fungerer:

Hva påvirker kursen til Bitcoin?

Det er mange faktorer som påvirker Bitcoin-kursen.

Helt grunnleggende, stiger prisen til Bitcoin når det er flere som etterspør BTC og vil kjøpe Bitcoin.

Når flere tar i bruk betalingsløsninger med Bitcoin og kryptovalutaen får mer allmenn bruk, vil igjen etterspørselen øke og prisen vil følge etter.

I tillegg, vil Bitcoin-kursen ofte stige dersom dersom institusjonelle velger å plassere penger i Bitcoin.

Den 10. desember 2020, skrev blant annet The Wall Street Journal, at det amerikanske forsikringsselskapet MassMutual, hadde kjøpt Bitcoin for 100 millioner dollar.

Tesla kjøper Bitcoin for 13 milliarder

9 februar 2021 kom nyheten om at Tesla hadde kjøpt Bitcoin for ca. 1,5 milliarder dollar, tilsvarende ca. 13 milliarder norske kroner.

Denne nyheten satte virkelig fart på Bitcoin kursen som på det høyeste rett etter denne nyheten var helt oppe i drøyt 48 000 dollar.

Er det slik at Elon Musk og Tesla virkelig kommer til å satse seriøst på Bitcoin som betalingsmiddel for elbilene sine?

Og i så fall, -hvorfor kjøper Tesla da Bitcoin? er det for å ha vekslepenger liggende?

Det er veldig mulig at Tesla kan være modige og innovative nok til å tenke i disse baner (gitt at Bitcoin kursen stabiliseres betydelig vel og merke).

Men i dette tilfellet har vi nok mer tro på at det er en meget godt isenesatt tåke-legging som har funnet sted…

Tesla har den siste tiden fått veldig mye kritikk i Kina for en rekke forhold vedrørende feil og mangler på biler.

Dette kulminerte mandag 8 februar i at Tesla ble kalt inn på teppet av kinesiske myndigheter hvorpå de tirsdag den 9 januar la seg fullstendig flate i en fyldig pressemelding som ble publisert klokken 0700 (amerikansk østkysttid);

btc-sitat

27 minutter senere kom det en pressemelding fra Tesla vedrørende kjøp av Bitcoin for 1,5 milliarder dollar, -noe som medførte at de dårlige nyhetene fra Kina , som er Teslas største marked druknet fullstendig…

Vi kunne lett sett for oss at denne nyheten, hadde den ikke blitt så grundig og mesterlig forbigått alene kunne sent aksjekursen til Tesla minst 5 % ned, og samtidig medført betydelig negativ pressedekning.

Det er da lett å se insentivene Tesla hadde til å dysse dette ned ved kjøp av Bitcoin.

Med da ca. 800 milliarder dollar i markedsverdi ville en nedgang på 5 % for Tesla aksjen tilsvart et verdifall på ca. 40 milliarder dollar.

1,5 milliarder plassert i Bitcoin som ‘tåke-legging’ fremstår da som mesterlig strategisk…

Bitcoin handler om å tro på selve troen……

Titt tidligere i 2021, -fredag den 8 januar toppet Bitcoin kursen seg på 41 982 dollar.

Mens Bitcoin kursen mandag 11 januar var nede i 30 342 dollar på det laveste, et verdifall på nesten 28 prosent på bare 3 dager….

Det er spennende å observere måten Bitcoin har forandret struktur fra det som var det uttalte opprinnelige konseptet til den anonyme skaperen;

(pseudonymet Satoshi Nakamoto), som forklarte hensikten til Kryptovalutaen Bitcoin på følgende måte;

«Det det er behov for er et elektronisk betalingssystem basert på kryptografisk bekreftelse istedenfor tillit, noe som gjør det mulig for to villige parter å gjennomføre en transaksjon direkte seg imellom uten å ha behov for en tredjepart man stoler på».

Nå for tiden virker det som det er de aller færreste som tenker på Bitcoin som en faktisk betalingsløsning.

Det er i praksis ikke desentraliserte kryptografiske betalingstransaksjoner man fremhever med Bitcoin.

Kryptovalutaen sammenlignes i dag i mye større grad med gull, og som en alternativ investering til aksjer og obligasjoner.

Tanken er da at Bitcoin som er konstruert slik at det maksimalt bare vil bli produsert 21 millioner Bitcoins. derfor på det er litt som gull, -som det også (etter alt å dømme) kun finnes en viss mengde av.

Men den logikken er det ikke bare rett fram å erkjenne…..

Til tross for at det kun finnes en begrenset mengde med Bitcoin, så fines det over 8000 andre kryptovalutaer, samtidig som det i teorien også er fullt mulig å skape uendelig mange nye kryptovalutaer……..

Med andre ord må et tilstrekkelig antall mennesker vedvarende tro på at det nettopp er Bitcoin, -og bare Bitcoin som ‘er det nye gullet’….

Når Bitcoin kursen steg i verdi fra rundt 5000 dollar i mars i fjor (2020) til over 40 000 dollar i januar i år kan dette lett tolkes som / eller misforstås til at det nå er Bitcoin som nettopp er den ‘utvalgte kryptovalutaen som skal oppnå denne digitale gullstatusen’.

Å kjøpe Bitcoin handler derfor i veldig stor grad også om å ha tro på hvis tilstrekkelig mange nok andre også tror at Bitcoin innehar denne egenskapen, -så vil Bitcoin faktisk på sikt kunne opprettholde (og øke) denne verdien.

Det kan samtidig ikke underslås at den senere tids voldsomme oppgang også kan knyttes delvis til såkalt Institutional FOMO (Fear of missing out), hvor en lang rekke av store profesjonelle aktører har kjøpt Bitcoin av frykt for å gå glipp av en potensiell ytterligere mulig oppgang.

Bitcoin & Gull

Vi kan stadig lese om hvordan mange velger å sammenligne Bitcoin med gull (‘digitalt gull’), – og da gjerne som en sikkerhet mot inflasjon og pengetrykking, men vi kjøper på ingen måte det argumentet ubetinget.

Bitcoin korrelerer jo ikke nevneverdig med utviklingen i gullprisen, og om man faktisk skal sammenligne Bitcoin på denne måten så er det jo mye mer nærliggende å se til utviklingen i prisen på kobber.

Kobber er en utpreget «risk on»-råvare som typisk stiger i takt med at risikovilligheten i markedet er høy (slik som Bitcoin).

Det blir ofte litt spøkefullt blitt sagt at kobber er den eneste råvaren som både har doktorgrad, og sort belte i markedsøkonomi ….

Videre kursoppgang og regulering for Bitcoin?

Uansett, det er per i dag lite konkret som tyder på at kursoppgangen for de som har valgt å kjøpe Bitcoin har ‘toppet ut’ i denne omgang.

For at det skal skje må muligens offentlige reguleringer på plass, så vi får se hvor godt Bitcoin kursen tåler disse.

Før dette er på plass er det kanskje noe naivt å tro at Bitcoin, eller noen annen krypto valuta for den saks skyld snarlig tar det store steget til det å bli akseptert, -og normalt benyttet som ‘hverdagslig betalingsmiddel’.

Noe slikt sitter nok ganske langt inne for det offentlige å akseptere…

All den tid kursoppgangen hovedsakelig er drevet av ‘glade amatørers spekulative grådighet’, og dette ikke har noen innvirkning på betalingsformidling, sparing og / eller verdioppbevaring av betydning virker det som om myndighetene ikke bryr seg spesielt mye.

Men dette vil ikke nødvendigvis fortsette…

Vi husker jo hva som ble utfallet med Libra (Facebooks egen kryptovaluta), -den ble umiddelbart torpedert av de regulatoriske myndighetene da den ble sett på som en faktisk trussel.

Alle disse usikkerhetene med Bitcion består, og kombinert med den senere tids kursutvikling ser vi i dag en økende etterspørsel etter det å shorte Bitcoin, og på den måten tjene penger om Bitcoin kursen skulle falle…

Er det risiko å kjøpe Bitcoin?

Ja, kryptovalutaer generelt har ekstreme kurs svingninger og er ikke regulert av noen tilsynsmyndighet.

Det er ikke uvanlig at Bitcoin-kursen kan bevege seg flere ti-talls prosent i løpet av en dag.

Man burde aldri risikere midler man ikke har råd til å tape.

Må jeg betale skatt på Bitcoin gevinster?

Ja, å kjøpe Bitcoin, og få gevinster fra verdistigningen på Bitcoin og alle andre kryptovalutaer er skattepliktige og du må føre realiserte gevinster i selvangivelsen.

Om det er noe du lurer på om det å kjøpe Bitcoin, eller noe du mener vi også burde skrive om er det bare å sende oss en epost på post@cfdeksperten.no.

Ofte stilte Spørsmål om å kjøpe Bitcoin

Ofte stilte spørsmål om å kjøpe Bitcoin

 • Hvordan kommer jeg i gang med å kjøpe Bitcoin?

  Det første du må gjøre er å etablere en konto. Dette gjør du i løpet av bare noen minutter med norsk BankID

   

   

   

 • Hvilken megler bør jeg velge når jeg skal kjøpe Bitcoin?

  Skal du sitte langsiktig i Bitcoin vil eToro være beste megler for deg. Skal du trade ut og inn, og eventuelt gå short og, -eller gire investeringen din  etter hvert som Bitcoin-kursen endres vil Skilling være den beste megleren.

 • Må jeg ha min egen krypto-wallet for å kjøpe Bitcoin?

  Nei. Benytter du eToro eller Skilling behøver du ikke din egen krypto-wallet når du handler Bitcoin.

 • Hvordan overfører jeg penger til min konto?

  Dette er veldig enkelt. De fleste benytte vanlig bankoverføring (med eller uten straks betaling). Debet og kredittkort samt alle de mest vanlige betalingsformene tilbys også. Skilling tilbyr også kostnadsfri straks betaling gjennom betalingsløsningen fra den svenske betalingsformidleren ‘Trustly’

 • Hvordan tar jeg ut penger fra min konto?

  Da trykker du bare på ‘ta ut penger’ knappen. Velger beløp, og så vil pengene gå tilbake til dit de kom fra. Internasjonale hvitvaskingsregler tilsier at pengene dine skal gå tilbake til den kontoen, betalingskortet eller hvor enn de kom fra når du gjorde ditt innskudd, og alle betalingstjenester inkludert norske banker forholder seg i praksis til dette.

 • Populære artikler

  Hva er CFD?

  CFDer lar deg handle i finansielle markeder som aksjer,...

  Shorte kryptovaluta

  Å shorte Bitcoin eller andre kryptovaluta betyr at du...

  Giring av aksjer

  Kom i gang med giring av aksjer på bare...

  Grønne aksjer: 2021 guide til grønne aksjeinvesteringer

  Grønne aksjer har i løpet av 2020 blitt mer...

  Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

  Kjøpe aksjer I den senere tid har interessen for å...

  Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

  Kjøpe Bitcoin? Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og...