MACD (Moving Average Convergence-Divergence)

MACD ble utviklet av Gerald Appel på slutten av 70-tallet, -og er en av de enkleste og mest populære moment-indikatorene som finnes.

MACD grafen bygger på to glidende gjennomsnitt som brukes til å lage en moment-indikator ved å trekke verdien på det lengste (26 dager) glidende gjennomsnittet fra verdien på det korteste glidende gjennomsnittet (12 dager).

Som et resultat av dette tilbyr MACD det beste fra begge verdener; trendindikatorer og moment-indikatorer.

MACD svinger over og under en null linje, alt ettersom det korteste glidende gjennomsnittet krysser over og under det lengste glidende gjennomsnittet.

Man får signaler fra MACD grafen ut ifra krysninger med signallinjen (9-dagers glidende gjennomsnitt på MACD grafen), krysninger av MACD og null-linjen og divergensen mellom MACD og kursgrafen for det underliggende objektet.

Beregning: MACD: (12-dagers EMA minus 26-dagers EMA)
SignalLinje: 9-day EMA på MACD
MACD Histogram (stolpediagram): MACD minus SignalLinjen

Standard MACD er differansen mellom et 12-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA) og et 26-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt.

Det brukes sluttkurser for å beregne de glidende gjennomsnitt så MACD er altså beregnet på bakgrunn av sluttkurser.

Et 9-dagers glidende gjennomsnitt beregnes på verdien på differansen mellom dette 12 og 26 dagers glidende gjennomsnitt.

Det er dette 9 dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt på MACD som kalles signallinjen.

Videre så presenteres et MACD histogram (stolpediagram) som representerer forskjellenmellom MACD og dets 9-dagers glidende gjennomsnitt (signallinjen).

Histogrammet er positivt når MACD er over sitt 9-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt, -og negativt når MACD er under sitt 9-dagers eksponensielle glidende gjennomsnitt.

Tolkning av MACD

Som navnet antyder, handler MACD om konvergens og divergens av to glidende gjennomsnitt.

Konvergens oppstår når de glidende gjennomsnitt beveger seg mot hverandre.

Divergens oppstår når de glidende gjennomsnitt beveger seg bort fra hverandre.

Det korteste glidende gjennomsnittet (12-dagers) er raskere og ligger til grunn for de fleste av MACDs bevegelser.

Det lengre glidende gjennomsnittet (26- dagers) er tregere og mindre følsomt for prisendringer i det underliggende objektet.

Positive MACD verdier betyr at 12- dagers glidende gjennomsnitt ligger over 26-dagers glidende gjennomsnitt.

Positive verdier på MACD øker dersom 12-dagers glidende gjennomsnitt stiger videre høyere over det 26-dagers glidende gjennomsnittet.

Dette indikerer igjen at momentet for det underliggende objektet øker.

Negative MACD verdier betyr at 12-dagers glidende gjennomsnitt er lavere enn 26-dagers glidende gjennomsnitt.

Negative MACD verdier øker hvis det korte 12-dagers glidende gjennomsnittet faller videre enda lenger ned under det lengre 26-dagers glidende gjennomsnittet.

Dette indikerer på sin side at det negative momentet i det underliggende objektet øker.

Oppbygning av MACD

I eksemplet i figur 9a viser det gule området MACD i negativ territorium hvor 12-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA) er lavere enn 26-dagers glidende gjennomsnitt.

Den første krysningen oppstod på slutten av september 2009 (svart pil) og MACD beveget seg videre inn i negativt territorium og 12-dagers EMA beveget seg lengre fra 26-dagers EMA.

Det oransje området fremhever en periode av positive MACD, som er når 12-dagers EMA ligger over 26-dagers EMA.

Legg merke til at 12-dagers EMA forble under 1 i denne perioden (rød, prikket linje).

Dette betyr at avstanden mellom 12-dagers EMA og 26-dagers EMA var mindre enn 1 punkt (her: 1 dollar), som ikke er en stor forskjell.

MACD

SignalLinje krysninger

SignalLinje krysninger er de vanligste MACD signalene. Signal-linjen er et 9 dagers EMA (Eksponensielt glidende gjennomsnitt) på MACD.

En Bullish krysning oppstår når MACD vender opp og krysser over signal-linjen. En Bearish krysning oppstår når MACD vender ned og krysser under signal-linjen.

Slike krysningssignaler fra MACD og SignalLinjen kan typisk vare fra noen få dager, til et par uker, det hele avhenger av styrken til bevegelsen som forårsaker krysningen.

SignalLinje krysninger er ganske vanlige, og derfor bør signalet bekreftes av andre tekniske indikatorer og signaler for å kunne stole på disse signalene.

Diagrammet viser IBM med 12-dagers EMA (grønn), 26-dagers EMA (rød) og MACD (12,26,9) i feltet under.

Det var åtte signal linje krysninger i løpet av seks måneder: fire opp og fire ned. Det var noen gode signaler og noen dårlige signaler.

Det gule området fremhever en periode når MACD klatret over 2 for å nå et positivt ekstremområde (kan variere fra objekt til objekt).

Det var to bearish signal-linje krysninger i april og mai, men IBM fortsatte å trende høyere.

MACD2

Den tredje bearish signallinje krysningen i mai resulterte i et godt signal.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.