Regulering

CFDeksperten.no er en opplysnings, og markedsførings plattform for finansiell handel og andre tjenester levert av utvalgte Verdipapirforetak hvor disse verdipapirforetakene utgjør den tjenesteytende parten(‘parten’).

Selskapene CFDEksperten samarbeider med er alle lisensierte Verdipapirforetak med konsesjon fra norske tilsynsmyndigheter og, -eller har innmeldt og fått godkjent rett til å drive grenseoverskridende virksomhet inn til Norge.

Noen av disse selskapene er lisensiert på flere lokasjoner, og kunder kan i enkelte tilfeller velge å benytte seg av jurisdiksjoner utenfor EU med de reguleringer og beskyttelses-ordninger disse måtte inneha. CFDEksperten er aldri noen form for motpart, og det er de til enhver tid inngåtte avtaler mellom kunde og den de tjenesteytende partene(‘parten’) hvor enn denne måtte befinne seg som er gjeldende.