Skilling billigst på kryptovaluta

Den skandinaviske fin-tech megleren Skilling øker enda en gang utvalget av kryptovaluta og i tillegg kommer det en massiv rabattering av kryptoprisingen som definitivt vil bli lagt merke til…

Tabellen (oppdatert 7/2 2023) viser Skillings kostnader vs andre meglere ved kjøp og salg av 1 BTC til midtkurs USD 22978,25 & USDNOK 10,40. (Detaljert tabell lenger ned i artikkelen).

Skilling eToro Firi NBX Binnance Coinbase
Totale kostnader 244 NOK 9692 NOK 17903 NOK 3407 NOK 5314-6510 NOK 6335- 12315 NOK
Forskjell % NA 3972% 7337% 1396 % 2178% - 2668% 2596% - 5047%

Skilling har frem til nå hatt et relativt bredt tilbud på rundt 30 forskjellige kryptovalutaer, -dette økes nå til mer enn 60!

Videre lanseres det helt ekstremt konkurransedyktige priser som vi tror Skilling nærmest kommer til å ryste bransjen med…

Skilling gjør i praksis 2 store endringer:

  • Skilling introduserer en ugiret konto uten swap-kostnader. Denne kontoen passer tradere som ikke bruker giring
  • Skilling introduserer krypto handel tilnærmet uten spread

Begge konto-typene har fått en nærmest symbolsk USD 0,5 spread på Bitcoin som nærmest kun for å hjelpe tradere med et mer intuitivt skille mellom ‘kjøp & ‘selg'.

Spreads på alle andre kryptoer er også satt ned til tilnærmet null.

Men hva er haken her?

Er denne tradingen helt gratis?

Billigst på kryptovaluta!

🚀 Den nordiske fin-tech megleren Skilling er vår suverene ‘Best i Test' megler. Skilling har den desidert enkleste trading plattformen og er veldig godt tilpasset norske kunder med BankID, konto i NOK, Norsk kundeservice og norske aksjer.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Hva sier Skilling selv til dette?

Lennart Clausen
Nordmannen Lennart F. Clausen er Head of Trading i Skilling Group.

Vi tok en prat med Head of Trading i Skilling Group, Lennart F. Clausen og fikk han til å ta oss gjennom disse nye endringene i Skilling sitt kryptovaluta tilbud.

Hvorfor endrer dere kostnadsstrukturen for krypto?

Mesteparten av all kryptohandel foregår i dag ved at kundene betaler en form for kurtasje.

Dette er fees som ofte går under navnet; taker og maker fees, provisjoner mv.)

Fokuset på spreaden mellom kjøp og salgs-kursene har vært mye mindre innen krypto trading enn hva som er vanlig i tradisjonell verdipapirhandel.

Mens de aller fleste krypto-børser har en spread, -genereres kryptobørsenes inntekter vanligvis hovedsaklig fra de forskjellige kurtasjene (maker / taker-fees, marginer på vekslings-gebyrer osv.).

Skilling vil framover ta fra 0,1 % i taker fee på deres premium-konto samtidig som spreaden i praksis vil være ikke-eksisterende.

Vi i CFD Eksperten ser at i Norge tar de populære norske kryptobørsene Firi og NBX rundt 10 ganger så høy kurtasje, -og i tillegg observerer vi en spread på mellom 5000-16000 norske kroner ved kjøp og salg av 1 Bitcoin hos disse ‘helnorske' aktørene

Har Skilling strukket seg for langt med den nye prissettingen her?

Tja, det får vel være opp til andre å bedømme, men fram til nå har så godt som alle CFD-meglere har hatt en holdning hvor bransjen nærmest har forsøkt å overbevise kundene om at CFD-meglerens måte å ta seg betalt er bedre enn kryptobørsenes (tar seg betalt i form av spred framfor bruk av kurtasje/provisjoner).

Vi har nå besluttet å nå gi kundene den prisstrukturen de ønsker og forventer!

Dette er for oss en ny måte å forenkle tradingen for våre kunder på, samtidig som vi gjør det mye lettere for kundene å sammenligne kostnadene mellom de forskjellige markedsplassene for kryptovaluta.

Hvorfor lanserer dere samtidig en ugiret kontotype?

Et betydelig antall kunder ønsker ikke, -eller føler ikke behovet for å benytte giring når de trader kryptovaluta.

Siden giring vanligvis er nærmest integert i enhver CFD-handel har vi nå justert tilbudet vårt til å passe bedre for kunder som ønsker ugiret handel.

Vi har helt enkelt bare besluttet å imøtekomme disse kundene ved å tilby disse ugirede kontoene.

Disse kontoene vil tilby rentefri handel på krypto (ingen swaps) med 30-dagers intervaller. Etter 30-dagersperioden belaster vi et administrasjonsgebyr på 0,9 %.

Om du er en typisk ‘swing trader’ eller trader med mellomlangt perspektiv er vi nå mest sannsynlig den desidert billigste og beste krypto megleren du kan ha.

Hvorfor et «administrasjonsgebyr» på disse ugirede kontoene?

Selv om Skilling ikke belaster kunder spread og daglige renteutgiftene, blir vi selv likefullt belastet disse utgiftene av alle våre forskjellige likviditets-tilbydere.

Derfor må vi sørge for en mekanisme som fanger opp om kundene har ‘uendelige langsiktige posisjoner’ hos oss, da dette i praksis vil innebære at vi taper penger på hver eneste posisjon.

For å motvirke dette har vi innført denne «administrative avgiften» som skal belastes hver 30 dag.

Kan ikke kundene bare lukke posisjonene sine den 29ende dagen, for så å umiddelbart re-åpne disse?

Ja det stemmer, men vi har stor tiltro til våre kunder, og vår erfaring er at de fleste kunder ikke søker å bevisst utnytte denne typen pris-struktur. Men hvis vi oppdager kunder som systematisk utnytter vår godmodige tilnærming, vil vi selvfølgelig iverksette tiltak.

Er alle krypto spreads fastsatt til USD 0,50?

Nei. Vi tar våre rå-spreads fra alle våre likviditets-tilbydere og foretar en på godt norsk ‘markdown’ for å få spreaden på Bitcoin ned til USD 0,50.

Alle de andre kryptovalutaene vi tilbyr vil i praksis få enda lavere spreader.

Hvis spreaden fra våre likviditets-tilbydere utvider seg ut over våre negative ‘markdowns’, kan kundene tidvis oppleve noe høyere spread. Men mesteparten av tiden, under normale markedsforhold, vil denne spreaden bli liggende fast på USD 0,50 og svært sjelden overstige USD 10.

Tabellen sammenligner kostnadene med andre markedsplasser ved kjøp og påfølgende salg av 1 BTC til USD 22978 og USDNOK 10,40 (7 februar 2023).

Er dette riktig? Ja, med de beskrevne vilkårene ser dette riktig ut, uten at jeg kan verifisere andre aktører sine spreader og avgifter.

Eksempel kjøp og salg av 1 BTC til USD 22 978 – Dollarkurs på 10,40 og Skilling Premium-konto

Skilling eToro Firi NBX Binance Coinbase
Spread $0.50 $472 14481  NOK* 1005 NOK* $5* $34*
  Provisjon       $ 23-36,8 (2*0,05%)(2*0,08%) $ 460 (2*1,0%) NOK 3422 (2*0,7%) NOK 2402 (0,7+0,5%) $ 46 (2*0,1 %) NOK $ 230 (2*0,5%)
Totale kostnader Standard Konto $ 37,3 $ 932 NOK 17903 3407 NOK 530 NOK + 2-2,5 % Vekslings gebyr** 2747 NOK + 1,5 - 4 % Innskudds-gebyr***
Totale kostnader Premium Konto $ 23.5 NA NA NA NA NA
Totale kostnader i NOK 244/388 NOK 9692 NOK NOK 17903 3407 NOK 5314-6510 NOK 6335- 12315 NOK
Forskjell i Prosent % NA 3972% 7337% 1396 % 2178% - 2668% 2596% - 5047%

*Observert spread 7.  februar 2023
**Støtter ikke innskudd i NOK (2-2,5 % vekslingsgebyr)
***1,5 – 4 % Innskudds-gebyr

Vi observerer at det er ekstremt store forskjeller i kostnadsbildet her…

Det er samtidig greit å merke seg at du får vekslingskostnadene 2 ganger når du benytter de amerikanske kryptobørsene.

Dette da du nødvendigvis også skal veksle tilbake til norske kroner på et eller annet tidspunkt.

Mao blir kostnadene i praksis da enda høyere her enn hva som er synliggjort i tabellen!

Vi har samtidig tatt en titt på den valutarisikoen  som oppstår ved å handle kryptovauta på de norske krypto børsene;

Ved handel med Bitcoin og andre kryptovalutaer i norske kroner slik som eksempelvis de norske kryptobørsene Firi, NBX og noen flere tilbyr er det veldig viktig å merke seg at du der får valutarisiko i tillegg til kursrisikoen.

Uavhengig av kursutviklingen til eksempelvis Bitcoin er du her også eksponert for valutakurs-utviklingen mellom dollar og norske kroner.

Eksempelet under er for enkelhets skyld tatt ut i fra at Bitcoin kursen står stille på USD 50 000, og at valutakursen USDNOK synker fra 10 til 9 kroner.

Kjøp 1 BTC –  USD 50 000 – NOK 500 000 (USDNOK 10 kr)

Selg 1 BTC – USD 50 000 – NOK 450 000 (USDNOK 9 kr)

Kjøper du en Bitcoin og får en slik valutabevegelse vil du med andre ord tape hele kursbevegelsen i USDNOK uavhengig av kursutviklingen til Bicoin.

Du taper da 50 000 kroner ved å kjøpe Bitcoin i norske kroner…

Handler man derimot ved bruk av CFD, vil man kun ha valutarisiko på selve gevinsten (eller tapet).

F.eks, hvis BTC går fra USD 50,000 til USD 60,000 har man USD 10,000 i gevinst.

I forhold til eksempelet over, vil man da få en gevinst på “kun” 90,000 NOK i forhold til 100,000 dersom USDNOK kursen ikke hadde sunket til 9,00 kroner.

Ved kjøp av BTC i norske kroner (500 000 kr.), ville salget av 1 BTC da også gitt tilsvarende 60,000 USD, som nå bare er verdt 540,000 (60.000*9)…

Altså blir gevinsten hensyntatt valutabevegelsen da på bare 40,000 kroner vs 90.000 kroner om man handlet med CFD hvor som sagt bare gevinsten og, eller tapet er eksponert mot valutasvingninger…

Er den nye avgiftsstrukturen generelt billigere eller dyrere?

For kontoer uten giring og swap kostnader i 30 dager blir trading-kostnadene nå veldig mye lavere.

For de girede kontoene er forskjellene noe mindre, men fortsatt er dette et mye bedre tilbud totalt sett enn tidligere. Vi kommer uansett til å fortsette å lytte til kundene våre og justere tilbudet deretter.

Kan kunder velge gå tilbake til spread-modellen hvis de ikke liker den nye pris strukturen?

Nei. Disse endringene er permanente og betydelig billigere for kundene, derfor ser vi ingen grunn til at noen vil ønske å bytte tilbake.

Ved å i praksis tilby trading uten spread betyr dette at dere nå manipulerer markedet og, -eller trader imot kunder?

Nei. Vår risikostrategi er uendret – Krypto blir for det meste kjørt rett igjennom uansett

Her har vi ganske enkelt bare gjort et ‘negativt påslag' på prisene våre, og delvis kompensert dette med det nye omsetningsbaserte taker-avgiften.

Alle meglere står selvsagt fritt til å gjøre dette – men de fleste kvier seg nok for å redusere inntektene sine med såpass mye på denne måten…

Hvordan åpner jeg en ugiret konto?

Du åpner og foretar innskudd på Skilling-kontoen din på samme måte som før.

Deretter varsler du ganske enkelt kundeservise  (chat) om at du vil at kontoen skal være ugiret. Den vil da være ugiret for alle instrumenter, ikke bare krypto.

Noen andre kryptorelaterte nyheter fra Skilling?

Ja, vi introduserer ytterligere 17 nye kryptovalutaer i disse dager. Noe som tar kryptotilbudet vårt opp til 50+ krypto-valutaer.

De nye kryptoene som vi akkurat nå tester på plattformene våre, vil mest sannsynlig være tilgjengelige for handel i USD i løpet av et par uker.

De nye kryptovalutaene er;

Sandbox, Crypto.com, Polygon Matic, Cosmos, Avalanche, PancakeSwap, Kucoin, Synthetix Network, BitTorrent, Decentraland, Axie Infinity, Enjin Coin, Avalanche, Fantom. Harmony, Huobi Token, Waves+++

Dette vil vi tro kommer til å medføre særs travle tider framover for denne skandinaviske megleren som tydeligvis er veldig på ballen med denne nye prispolitikken…

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.