Stochastics

Stochastic er en forkortelse for; Stochastic Oscillator Technical Indicator, og måler aksjekursens pris i forhold til det prisspennet den har hatt over en viss periode.

I Stochastics inngår to linjer, den ene er selve stochastic kurven (rød graf i diagrammet) som beregnes i henhold til en formel og den andre (grønn graf i diagrammet ) er et glidende gjennomsnitt beregnet på stochastic kurven.

Stochastics

Kjøpssignaler gis når Stochastic kurven bryter opp gjennom sitt glidende gjennomsnitt, og dette skjer på et lavt nivå, gjerne under 20.

Salgssignalene gis når Stochastic kurven bryter ned gjennom sitt glidende gjennomsnitt, og dette skjer ved høye verdier, gjerne over 80.

Stochastics er en moment-indikator og måler i likhet med RSI den relative styrken og svakheten i kursutviklingen for et objekt, men ikke utviklingen for et objekt sammenlignet med et annet.

Stochastics måler istedenfor den individuelle styrken og svakheten i kursutviklingen for den enkelte aksjen.

I Stochastics formelen anvendes høyeste, laveste og siste betalte kurs i en gitt. Stochastics beregnes på en funksjon som omfatter en viss periode.

Stochastics verdiene kan variere mellom +100 ved ekstremt overkjøpte situasjoner og 0 ved ekstremt oversolgte situasjoner.

Stigende Stochastics verdier indikerer styrke og synkende stochastics verdier indikerer svakhet.

Høye verdier indikerer overkjøpte situasjoner (fare for korreksjon ned), mens lave verdier indikerer oversolgte situasjoner (mulig kursoppgang i vente).

Salgssignaler gis når den raske stochastics kurven bryter opp gjennom den trege stochastics kurven og i tillegg dette skjer på et lavt nivå (gjerne under 20).

Stochastics2

Kjøpssignaler gis når den raske stochastics kurven bryter ned gjennom den trege stochastics kurven og på et høyt nivå (gjerne over 80).

Populære artikler

Hva er CFD?

CFDer lar deg handle i finansielle markeder som aksjer,...

Shorte kryptovaluta

Å shorte Bitcoin eller andre kryptovaluta betyr at du...

Giring av aksjer

Kom i gang med giring av aksjer på bare...

Grønne aksjer: 2021 guide til grønne aksjeinvesteringer

Grønne aksjer har i løpet av 2020 blitt mer...

Kjøpe aksjer: En fullstendig guide for 2021

Kjøpe aksjer I den senere tid har interessen for å...

Kjøpe Bitcoin: Slik investerer du i Bitcoin i 2021

Kjøpe Bitcoin? Bitcoin (BTC) er verdens desidert største og...