Støtte og motstand

Støtte og motstand er to veldig sentrale begrep innen den tekniske analysen, og hvis man kan få en god forståelse av de psykologiske reaksjonene i forbindelse med disse nivåene så har man også et godt utgangspunkt for å forstå hvorfor teknisk analyse fungerer som den gjør.

Et motstandsnivå er en horisontal trendlinje tegnet fra en eller flere tidligere aksjekurstopper som aksjekursen har etablert tidligere.

En aksjekurs har vanskelig for å bryte opp gjennom et motstandsnivå, og når aksjekursen klarer å passere et motstandsnivå så gis det et signal om videre kursoppgang.

Et støttenivå er en horisontal trendlinje tegnet gjennom en eller flere tidligere aksjekurs bunner etablert tidligere.

En aksjekurs har vanskelig for å bryte ned gjennom et slikt støttenivå, og om den gjør det så gis et signal om at aksjen gjerne kan komme til å falle videre i tiden fremover.

Tidligere topper representerer motstand når kursen nærmer seg dette nivået nedenifra.

Bryter aksjen opp gjennom motstandsnivået går det over til å bli et støttenivå ved korreksjoner ned i aksjen.

Tidligere bunner representerer et støttenivå når kursen faller ned mot dette nivået.

Bryter kursen ned gjennom støttenivået så går det over til å bli et motstandsnivå ved senere rekyler opp mot dette nivået.

stotte-motstand

Støtte- og motstandsnivåer

Støtte og motstandsnivåer er viktige hjelpemiddel både ved langsiktige og ved kortsiktige investeringer.

Disse nivåene forteller oss når vi kan forvente oss at en kursbevegelse gjerne stopper opp og endrer retning.

Men hva er det som gjør at en kursbevegelse forventes å stoppe opp og endre retning ved disse nivåene?

Her må vi gå litt i oss selv og tenke litt på psykologien når vi og andre handler aksjer.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Når en aksje for eksempel kommer ned til et nivå hvor den har vendt opp igjen tidligere, så er det gjerne mange som tenker at det kanskje kan være et godt kjøpsnivå for den snur jo kanskje opp igjen herifra denne gangen også?

Dermed kommer det gjerne mange kjøpere på banen rundt dette nivået hvor aksjen har bunnet ut tidligere, -og slik fungerer altså tidligere bunner som støttenivå når kursen kommer ned mot et slikt nivå.

På tilsvarende måte vil det gjerne komme mange selgere på banen når en aksje er kommet opp til et nivå hvor den har toppet ut og falt ned ifra tidligere.

Psykologien sier oss da at her kan det kanskje være lurt å sikre en gevinst for her har aksjen vendt ned ifra tidligere og kanskje den gjør det denne gangen også?

Mange selgere kommer altså gjerne på banen og legger press nedover på aksjen. (Se fig. 3a):

sdads33232

Støtte/ Motstandsdiagram

På figur 3b vises et såkalt Støtte/ Motstandsdiagram. De horisontale stolpene angir, omsetningen i det aktuelle kursintervallet for den tidsperioden som vises i diagrammet.

Man får altså informasjon om hvilke kursintervall det tidligere har vært høy eller lav omsetning.

Hvis kursen faller ned mot et kursintervall hvor det tidligere har vært stor omsetning så vil dette kursintervallet representere et støttenivå.

Dette fordi mange som har kjøpt aksjer ved dette nivået tidligere har tjent på den senere kursoppgangen og gjerne kan være interessert i å kjøpe aksjen igjen om den kommer ned mot det nivået de gjorde et godt kjøp tidligere.

Dermed kommer det gjerne mange kjøpere på banen og det gir støtte for aksjen ved dette nivået.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Kommer aksjekursen opp mot et kursintervall hvor det tidligere har vært høy omsetning så representerer dette kursintervallet et motstandsnivå.

Dette fordi det gjerne er mange av dem som har kjøpt aksjer på det nivået, og så har tapt penger når aksjen senere har falt, gjerne vil selge seg ut når aksjen kommer opp mot det nivået de kjøpte igjen.

Det er vanlig å bruke en ”sikkerhetsmargin” på for eksempel 3% når det gjelder salgssignaler og kjøpssignaler ved brudd på en støtte eller motstandslinje.

945645654654

Med det menes at signal ikke utløses for aksjen slutter en dag 3% eller mer under et støttenivå eller over et motstandsnivå.

Dette fordi vi ser at det kan være tilfeldige mindre utslag over og under støtte og motstandsnivåene.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.