Trender i teknisk analyse

Trender er åpenbart viktig innen området teknisk analyse da en av de mest fundamentale reglene innen teknisk analyse er at man skal handle med trenden.

Trenden er den retning som aksjekursen har for øyeblikket. Trenden kan være stigende, fallende eller horisontal.

Trenden avhenger av hvilket tidsperspektiv man studerer, trenden kan for eksempel være stigende for en dag, men kanskje fallende for en uke.

Innen teknisk analyse er det viktig å identifisere trenden, men også å finne ut hvor sterk trenden er.

For å identifisere trenden kan man anvende seg av trendlinjer og glidende gjennomsnitt.

Styrken i trenden kan måles ved hjelp av ADX-indikatoren

Trender klassifiseres etter hvilket tidsperspektiv man studerer.

Den primære trenden strekker seg over flere måneder til flere år, mens den sekundære trenden går over flere uker til flere måneder.

Den tertiære trenden går over flere dager til flere uker, mens den subtertiære trenden går over flere timer til flere dager.

trender-teknisk-analyse
Eksempel på en stigende trend

Topper og bunner ligger på stadig høyere nivåer.

Øvre trendlinje representerer motstandslinje i trenden og nedre trendlinjer representerer støttelinje i trenden.

Trender har altså en tendens til å vedvare over lengre tid og dette kan investor dra nytte av ved å sitte med aksjer som viser stigende trender og så selge seg ut om aksjen bryter ned og ut av den stigende trenden.

Kortsiktige investorer kan utnytte svingningene innenfor trenden og kjøpe på korreksjoner ned mot nedre trendlinje og selge opp mot motstandslinje (øvre trendlinje).

Hva er en trend?

En stigende trend kan defineres som en kursutvikling, der bunnene ligger på stadig høyere og høyere nivå.

Motsatt kan en fallende trend defineres som en kursutvikling der toppene ligger på stadig lavere og lavere nivå.

fallende-trend
Eksempel på fallende trend

Men med den definisjonen kan man få en kursutvikling der trenden både er stigende og fallende samtidig. En slik utvikling kalles for en triangel formasjon.

Kravet for stigende trender er derfor at både bunner og topper skal ligge på stadig høyere og høyere nivå.

Skilling jobber i disse dager med en integrasjon med TradingView slik at Skilling kunder fremover vil kune få nyte godt av Tradingview sine charts og forskjellige tegneverktøy når de handle med Skilling.

Du kan åpne din trading konto her i løpet av bare et par minutter;

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

For fallende trender gjelder at både topper og bunner skal ligge på stadig lavere og lavere nivå. Da blir trendene entydige.

Trendlinjene fungerer som støtte og motstandslinjer for kursen. Når en trendlinje brytes, og da bruker man gjerne en margin på for eksempel 3 prosent, så gis kjøps og salgssignaler.

En alternativ måte å identifisere trender er å bruke glidende gjennomsnitt metoden. Hvis det glidende gjennomsnittet er stigende så er trenden stigende og vise verca.

Man kan da bruke ulike lengde på det glidende gjennomsnittet avhengig av om det er den langsiktige eller den mer kortsiktige trenden man ønsker å identifisere.

Det er vanlig å bruke for eksempel 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt for å identifisere den langsiktige trenden og 20 og 30 dagers glidende gjennomsnitt for å identifisere den mer kortsiktige trenden.

Tegning av trendlinjer

Når man skal tegne trendlinjer så skal man legge mest vekt på de seneste tydelige topper og bunner.

Det er disse som er med og avgjør hvilken trend en aksje beveger seg innenfor nå.

For stigende trender så begynner man med å tegne nedre trendlinje gjennom de seneste tydelige bunner og så parallell-forskyver man denne opp til de seneste topper.

trendlinjer

For fallende trender så starter man med å tegne øvre trendlinje på de seneste tydelige topper og så parallell-forskyver man denne ned til de seneste tydelige bunner.

Det er ikke slik at en aksje alltid har en tydelig trend, og i slike tilfeller bør man generelt avvente å gjøre noe handel i aksjen. Man bør ha heller ha fokus på aksjer med tydelige trender.

Trender: Hvordan dra nytte av dem?

Hvorfor er trender så viktige?

Jo fordi trender har en tendens til å vedvare over lengre perioder og dermed kan vi tjene på å handle med trenden og kjøpe aksjer i stigende trender.

Det første vi må gjøre er å fastslå hvilken trend vi har med å gjøre, stigende, fallende eller horisontal.

Videre så bør man fastslå styrken i trenden, for eksempel ved å se på årlig tilvekst i trenden.

Man kan på den måten plukke ut de aksjene som viser sterkest utvikling.

979724242dsa

Er man kortsiktig så kan man utnytte svingningene innenfor trenden og kjøpe ved korreksjoner ned mot nedre trendlinje og selge ved rekyler opp mot øvre trendlinje.

Videre bør man være på vakt for typiske formasjoner som ofte opptrer i slutten av en trend og i forbindelse med trendendringer.

Man kan på den måten få et tidlig varsel om mulig trendendring.

Noen vanlige slike formasjoner er Hode-skulder formasjon, dobbel topp, omvendt hode-skulder formasjon, dobbel bunn og rektangel formasjoner.

Sponset av Best Online Forex Broker.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.