Fullstendig guide til valuta handel i 2023

Valuta handel og Valutaspekulasjon

Valuta handel har pågått så lenge som det har eksistert forskjellige valutaer.

Valuta handel, Forex trading eller FX trading som det gjerne refereres til internasjonalt er et gedigent marked og investeringer i valuta og valuta handel har lenge vært verdens desidert største finans marked.

Den siste tids fokus på kryptovaluta har også samtidig økt fokuset på tradisjonell valutahandel slik at vi opplever en stadig økende interesse for valuta, og det å handle valuta.

I motsetning til Aksjemarkedet som typisk går opp eller ned, -så går valutamarkedet opp og ned hele tiden og vil på den måten til enhver tid by på et vell av trading -muligheter for de som driver med valuta handel.

Ikke tid til å lese dette nå? Register din konto her, så er du klar til å handle i valutamarkedet i løpet av bare noen få minutter!

I Norge betegnes en god del av valuta handelen som såkalt kommersiell.

Med kommersiell valuta handel menes valuta som handles for å betale for varer kjøpt (eller solgt) i en annen valuta enn ens egen.

Dette er typisk relatert til eksport og import av varer.

I praksis er det kun ca. 10 % av valutamarkedet som er kommersielt, -de resterende 90 prosentene av internasjonal valuta handel er spekulative investeringer på lik linje med investeringer i andre aktiva klasser (aksjer, obligasjoner mv).

Valuta handel for nybegynnere

Valutahandel eller forex trading blir ofte referert til som de selvlærtes fag.

Om dette er fordi det ikke finnes noen formell utdanning for investorer og tradere som driver med valuta handel vites ikke, men det kan ikke underslås at veldig mange som spekulerer i valuta er nettopp det, -selvlærte.

Selvsagt har mange valutainvestorer bakgrunn fra bank og finans slik at de har skaffet seg valutahandel erfaring derfra når de starter med valuta handel i egen regi, men langt på vei de fleste som handler med valuta har ofte startet i det små og skaffet seg erfaring gjennom egenhandel med valuta over tid.

Å komme i gang med å investere og trade med CFDer er veldig enkelt!

Det første du må gjøre er å etablere en trading konto.

Investeringer i aksjer og nærmest alt annet du kan tenke deg er tilgjengelig på bare noen få minutter så snart du har etablert konto.

🚀 Den nordiske fin-tech megleren Skilling er vår suverene ‘Best i Test' megler. Skilling har den desidert enkleste trading plattformen og er veldig godt tilpasset norske kunder med BankID, konto i NOK, Norsk kundeservice og norske aksjer.

Skilling
ENKLEST & BILLIGST

Skilling

✅ Kurtasjefritt
✅ Kort, Klarna, PayPal++
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

NAGA
SOCIAL TRADING

NAGA

9

✅ Ekte kryptovaluta
✅ Kopier tradere
✅ Ekte aksjer

Pepperstone
PRISVINNENDE MEGLER

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 74 % og 89% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Valuta handel og spekulasjon i valuta er et såkalt nullsumspill. Matematisk vil derfor teoretisk gjennomsnittlig avkastning i valutamarkedet være lik null…

Videre ligger det kostnader knyttet valuta handel som medfører at teoretisk forventet avkastning over tid vil være negativ. Timing er derfor essensielt i valutamarkedet.

Et enkelt eksempel på en valuta handel

Vi tar utgangspunkt i US Dollar vs. norske kroner;

Åpning av posisjonen; Før finanskrisen var det mange som mente at dollar skulle falle i verdi pga store budsjettunderskudd i USA.

Var man blant de som trodde dette selger man da USD og i dette eksempelet da mot norske kroner.

Man solgte da eksempelvis USDNOK til en kurs 7,00. Deretter velger man eksponering/ giring som kan være alt fra 1 til 30 ganger det en har stående på valutakontoen. Dette kalles margin-handel.

Denne posisjonen USDNOK falt etter hvert til kurs 6,30 mot NOK før den falt videre. Dersom kurs 6,30 var målet for posisjonen så lukkes posisjonen ved at man kjøper tilbake de samme USD som ble solgt på kurs 7,00.

Bruttogevinsten fra fallet i USD fra 7,00 til 6,30 er på 10%.  Hadde man 100.000 på valutakontoen og en giring 5, dvs. en eksponering på 500.000 NOK (drøye 70.000USD), så ble avkastningen 5*10 % = 50 % avkastning på egenkapitalen.

Driver man med valuta handel regnes en bevegelse på 10% i en valuta som ett meget stort utslag, men det har etter hvert blitt stadig vanligere at valutaer svinger mye, og da ofte når det er urolige markedsforhold i andre aktiva klasser (Aksjer, Olje, mv).

Valuta Handel og Daytrading

Veldig mange velger å daytrade valuta for å søke å utnytte de mest kortsiktige svingningene i valutamarkedet. Veldig mange gjør dette i det såkalte spotmarkedet.

De kommersielle aktørene (importører/eksportører) handler typisk valuta ved bruk av terminkontrakter, og da gjerne knyttet opp imot forfall for enten betaling eller mottak av oppgjør for kjøpte eller solgte varer.

Profesjonelle investorer og valuta tradere benytter typisk både spot, terminkontrakter samtidig som de også ofte har en rekke forskjellige opsjons-strategier de benytter i sine valutaspekulasjoner.

For de som ønske å forsøke seg på daytrading med valutahandel er det mye å lære, samtidig som risikoen er betydelig.

Kom i gang med valuta handel

Det beste er å starte i det små og samtidig med at en følger med i markedene og gjør sine første valutahandler så søker en samtidig å tilegne seg all den kunnskap en kan da en valutatrader aldri vil bli utlært uansett hvor mye erfaring en skulle ende opp med.

Valutamarkedet er i stadig endring. Drivere og faktorer som kanskje tidligere påvirket en spesifikk valuta kan endre seg. Man må som valutaspekulant derfor være ydmyk og villig til å endre strategi underveis.

Videre har sentralbanker tidvis intervenert i forskjellige valutaer, noe som fra et rent markedsmessig ståsted har bidratt til å øke ubalanser med dertil påfølgende store markeds-bevegelser.

Markedet vinner ofte over sentralbankene. Ref Soros som knakk pundet på begynnelsen av 90 tallet. Og den sveitsiske sentralbanken som så seg nødt til å avslutte sin intervenering i egen valuta i 2010 og på nytt i 2015.

Man kan følgelig ikke være 100% sikker på en «logisk» strategi som f.eks. når en sentralbank begynner å intervenere så svekkes/styrkes den aktuelle valutaen.

I mars 2020 ble det snakket mye om intervenering i kronemarkedet fra Norges Bank, og en så betydelig styrkelse av den norske krone i tiden som fulgte.

Kan man leve av Valutahandel

Ja, man kan leve av valutahandel. På samme måte som man kan leve av aksjehandel, -eller annen verdipapirhandel kan man også gjøre det av valutahandel.

Den kanskje største forskjellen sånn rent praktisk mellom investering og trading i valuta framfor tradisjonell aksjehandel er at valutamarkedet typisk beveger seg langt mindre enn aksjemarkedet.

Mens aksjemarkedet på en normal dag gjerne kan svinge med 1+ %, -vil dette være å regne for en relativt stor bevegelse i en valuta.

Den andre, og mest markante forskjellen er at valuta i veldig stor grad handles på det som kalles margin. Marginhandel vil si at en kan handle for langt større beløp enn hva en selv har på konto (margin-konto).

Dette kompenserer typisk for at bevegelsene i valutamarkedet er langt lavere enn i aksjemarkedet, men samtidig vil naturligvis også risikoen øke med størrelsen på de posisjonene en tar.

Spekulasjon & Valuta Handel

Det å ‘Spekulere i valuta’ er et uttrykk som ofte går igjen. Hvorfor mange refererer til valutahandel som spekulasjon, – og samtidig kaller aksjehandel for investering er nok basert på at en ved aksjeinvesteringer historisk gjerne har kjøpt aksjer for så å bli sittende (lenge) på disse.

Dette i kontrast til valutahandel hvor en gjerne kjøper og selger om hverandre, -og ofte relativt hyppig da det er (de korte) svingningene en (spekulant) ofte søker å utnytte.

Shorting av Valuta

Shorting er et uttrykk som stadig blir mer vanlig, men langt fra alle vet hva det vil si å shorte.

Shorting innebærer at en selger noe en ikke har (og på den måten ‘blir short’, -eller skyldig på norsk), for så å kjøpe dette når prisen/kursen (forhåpentligvis) har sunket.

Og ja, valuta kan med største enkelhet shortes.

Selger du eksempelvis valutakrysset EURNOK, innebærer det at du selger Euro, (som du ikke eier) og kjøper norske kroner.

Om da Euroen svekker seg i forhold til norske kroner og du da velger å kjøpe EURNOK så har du tjent tilsvarende denne Euro-svekkelsen.

Hva betyr uttrykkene; Spread, TomNext og Gearing?

Valuta handel og Spread

Spread er forskjellen på kjøp og salgs-kurs. Dette gjelder uavhengig av hva en handler (aksjer, obligasjoner, valuta, kryptovaluta mv).

Ingen markeder har så lav spread som valutamarkedet. Denne varierer ut ifra hvilke valutaer en handler, men de største valutakryssene har typisk den laveste spreaden da disse blir mest omsatt.

De ‘5 store’ som de ofte kalles; Dollar, Euro, Pund, Yen og Sveitsiske Franc er de som gjerne koster minst å handle. Eksempelvis kan spread mellom kjøp, -og salgskurs i EURUSD være på 1, noe som utgjør 10 USD i en handel på 100 000 USD (med andre ord ca. 100 norske kroner for å handle for 1 million norske kroner).

Valuta handel og TomNext

TomNext, eller ‘tomorrow-next’ er den renten en betaler/får når en velger å rullere en valutaspot posisjon til påfølgende dag. Dette blir også referert til som rollover-rente. (rullerer posisjonen til neste dag, -noe som er helt vanlig og skjer automatisk om man ikke foretar seg noen ting).

Selger en eksempelvis EURNOK (selger Euro og kjøper Norske kroner), så betaler man ‘Euro-renten’ samtidig som man mottar den tilsvarende renten i norske kroner). Differansen blir automatisk avregnet og trukket fra eller satt inn på din konto.

Valutahandel og giring

Giring eller giring beskriver forholdet mellom egenkapital og gjeld. Desto mindre egenkapital i forhold til gjeld, desto høyere blir giringen. Ved valutahandel med CFD er den maksimale giringen typisk 1:30. En kan med andre ord holde en posisjon som er opp til 30 ganger høyere enn hva man har av egenkapital på sin konto (10 000 forsvarer da en posisjon på opp til 300 000).

Valutasikring

Ved å sikre valuta oppnår en ganske enkelt at en kan motta eller levere en gitt mengde valuta til en på forhånd avklart kurs fram i tid.

Det er ingen grunn til å gjøre dette for teknisk da det i grunn er veldig enkelt. Typisk benyttes valutasikring av aktører som har behov for å enten betale i en annen valuta enn norske kroner, -eller at de mottar betaling i en annen valuta og har behov for å på forhånd sikre forutsigbarhet i hvor mye det de skal motta vil bli i norske kroner.

Alternativer til tradisjonell Valutasikring

Om en ikke er fullstendig avhengig av fysisk levering av valuta, men kan leve med å bare sikre selve risikoene og veksle direkte når oppgjør skal finne sted så kan det for mange være like greit å bare gjøre sikringstransaksjonene på en CFD-marginkonto og beholde posisjonene så lenge man selv til enhver tid finner hensiktsmessig.

Dette blir ofte referert til som syntetisk valutasikring, eller ‘skyggesikring’ av valuta og er en metode som ofte passer for noe mindre virksomheter som har behov for forutsigbarhet i forhold til betalinger og oppgjør i utenlandsk valuta

Valutahandel, Kronen og Oljeprisen

Mange studier og undersøkelser har vært gjennomført i den hensikt å best mulig anslå hvilke faktorer som påvirker den norske kronekursen.

Det som synes å være gjennomgående er at oljeprisen typisk påvirker kronekursen på noe lengre sikt, mens i det korte bildet er det gjerne internasjonale forhold, rentedifferanser og psykologiske forhold som i større grad spiller inn for de som driver med valuta handel.

Ved større, og plutselige bevegelser i oljeprisen er det naturlig at en såpass liten valuta som den norske kronen også får relativt kraftige bevegelser i det korte bildet.

Slik situasjonene er nå (april 2020) med veldig lave oljepriser og pandemiske tilstander er det naturlig å anta at en vil se en generelt svakere kronekurs kombinert med større bevegelser enn hva som typisk er det vanlige bevegelsesmønsteret til kronen.

Valutaforvaltning, -hvilke muligheter finnes?

Det finnes veldig mange som handler valuta på egen hånd. Dette varierer, men de er alt i fra glade amatører med varierende grad av erfaring, til ekstremt profesjonelle forvaltere som typisk har en bakgrunn som involverer profesjonell valuta handel.

Uavhengig av bakgrunn og erfaring har alltid valutamarkedet fasinert og tiltrukket seg et stort mangfold av aktører som søker å profitere på de bevegelsene og renteforskjellene som naturlig finnes mellom de ulike valutaene.

Mange som har startet med valuta handel selv oppdager etter hvert at det kan være relativt tidkrevende å til enhver tid skulle være oppdatert på ‘alt’ det som påvirker valutamarkedet, og velger derfor å benytte seg av en profesjonell valutaforvalter.

Store aktører velger da ofte å la banker, hedgefond eller lignende ta seg av valutaforvaltningen sin, -mens privatkunder i veldig liten grad har denne muligheten da det å bedrive valutahandel typisk er et marked som domineres av større og som regel veldig profesjonelle aktører.

I takt med at nye teknologiske løsninger har kommet så velger stadig flere å følge andre (mer profesjonelle) valuta-tradere ved å kopiere de handlene som disse gjør på sine egne vegne.

Valutahandel og Copy Trading

Copy trading har på veldig kort tid rukket og blitt ekstremt populært, og mye av grunnen til dette er at det er veldig lett og helt automatisk følge en annen trader slik at alle de handlene denne traderen gjennomfører med sine egne penger automatisk også blir utført på din konto.

Veldig mange av de som velger valuta handel med denne løsningen finner det også svært ofte veldig lærerikt å følge med på alle de handlene som gjennomføres, og oppnår på denne måten en mye dypere forståelse for de forskjellige driverne innen valutahandel, samt psykologien i valutamarkedet.

Du kan lese mer om copytrading her.

Om du tenker å handle valuta selv, eller om du velger å la en profesjonell forvalter handle valuta på dine vegne er det første du uansett må gjøre å åpne en handlekonto.

Dette er gratis og du kan du enkelt, trygt og sikkert gjøre det hos den nordiske nettmegleren Skilling.

Denne megleren tilbyr alt du behøver uavhengig av om du er profesjonell eller om du fullstendig mangler erfaring.

Lave priser og en ekstremt enkle handels plattformer som er spesialtilpasset de som mangler erfaring. Du kan åpne din konto her;

Skilling
ENKLEST & BILLIGST

Skilling

✅ Kurtasjefritt
✅ Kort, Klarna, PayPal++
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

BEST I TEST
10
Skilling
 • BankID og konto i NOK
 • Norsk kundeservice
 • 4 tradingplattformer
 • 1000+ instrumenter
 • Giring og shorting
 • Tilpasset norske tradere
ANBEFALT
8.5
Pepperstone
 • MT4, MT5, cTrader
 • Lave kostnader
 • 1200+ Instrumenter
 • Prisvinnende Megler
 • Analyseverktøy
ANBEFALT
7
NAGA
 • Ekte krypto og aksjer
 • Kopier tradere
 • Brukervennlig plattform
 • NFTs
 • Social Trading
CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 63 % og 76 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

Her kan du se en utfyllende anmeldelse av Skilling og deres handelsplattformer. som forklarer hvorfor Skilling er vår desidert mest anbefalte megler.

Du kan med norsk BankID åpne en handlekonto på bare noen minutter og du er i gang med et minimumsinnskudd så lavt som på 1000 kroner.

Du kan også åpne en gratis demokonto for å gjøre deg kjent med de forskjellige handelsplattformene og øve deg kostnadsfritt på valuta handel med denne før du eventuelt velger å sette inn penger.

Om det er noe du lurer på vedrørende valuta handel eller om det skulle være noe du mener vi har utelatt eller glemt fra denne artikkelen er det bare å sende oss en mail på post@cfdeksperten.no så vil du få svar ved første anledning.

Ofte stilte spørsmål om Valutahandel

Ofte stilte spørsmål om Valutahandel

 • Hvordan kommer jeg i gang med Valutahandel?

  Det første du må gjøre er å registrere en konto, og overføre penger til denne. Kontoåpning tar bare noen få minutter med BankID.

 • Hvordan overfører jeg penger til trading kontoen min?

  Det vanligste er bankoverføring, men du kan også benytte debet / kredittkort i tillegg til de aller fleste av de vanligste betalingsløsningene. Åpner du konto med BankID hos den Nordiske nettmegleren Skilling, kan du i tillegg benytte straks-betaling kostnadsfritt via den svenske betalingsformidleren Trustly, og vår erfaring er at dette fungerer veldig godt.

 • Kan jeg Daytrade med Valuta?

  Ja. veldig mange velger å handle valuta på denne måten.

 • Kan jeg gire min Valutahandel?

  Ja. Valutahandel er tradisjonelt den formen for investeringer som tradere oftest velger å gire. Dette som følge av at den prosentvise bevegelsen mellom valutaer typisk er relativt lav slik at ved å øke eksponeringen vil man også øke avkastningspotensialet.

 • Hvor mye kan jeg gire?

  På en standard konto kan du typisk gire opptil 30x. Som profesjonell kunde opptil 200x, og om du velger å åpne en såkalt ‘non-EU account' vil maks giring på valuta være 500x. Non-EU konto kan åpnes med BankID hos den Nordiske megleren Skilling på samme måte som vanlig kontoåpning, -du må bare sørge for å velge Seychellene som reguleringsmyndighet forut for registeringen.

 • Hvordan får jeg penger ut av kontoen min?

  For å gjøre et uttak trykker du helt enkelt ‘Uttak', for så å velge beløp, så vil pengene komme direkte til den kontoen / den betalingskilden du gjorde innskudd fra. Europeiske hvitvaskingsregler gjør at man ikke kan ta ut penger til en annen konto enn de man satte de inn fra.

 • Skilling
  ENKLEST & BILLIGST

  Skilling

  ✅ Kurtasjefritt
  ✅ Kort, Klarna, PayPal++
  ✅ Billigst på Krypto
  ✅ Norske Aksjer
  ✅ 4 Plattformer

  BEST I TEST
  10
  Skilling
  • BankID og konto i NOK
  • Norsk kundeservice
  • 4 tradingplattformer
  • 1000+ instrumenter
  • Giring og shorting
  • Tilpasset norske tradere
  ANBEFALT
  8.5
  Pepperstone
  • MT4, MT5, cTrader
  • Lave kostnader
  • 1200+ Instrumenter
  • Prisvinnende Megler
  • Analyseverktøy
  ANBEFALT
  7
  NAGA
  • Ekte krypto og aksjer
  • Kopier tradere
  • Brukervennlig plattform
  • NFTs
  • Social Trading
  CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 63 % og 76 % av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.