Volum i teknisk analyse

Volum benyttes som teknisk indikator i teknisk analyse. Volum sier noe om størrelsen på omsetningen i en aksje i beløp og, -eller i antall.

Høyt volum i en aksje ved kursoppgang innebærer at oppgangen kan anses for å være troverdig. Med høyt volum menes da at volumet er høyere enn hva som er normalt for aksjen.

Når aksjekursen er i en stigende trend skal volumet øke i oppgangsfasene mens det skal minske under korreksjonene.

Om det er lavt volum i oppgangsfasene kan det tyde på at aksjekursoppgangen er usunn, og at den stigende trenden gjerne går mot sin slutt.

volum-teknisk-analyse

Vi kan gjennom å studere volumutviklingen få en indikasjon på styrken i den aktuelle kursutviklingen.

Det er svært viktig å studere volumutviklingen i tilknytning til kursutviklingen og også i tilknytning til trender og formasjoner.

Ved å studere volumutviklingen får man blant annet en indikasjon på om et kjøps eller salgssignal vil oppfylles.

For at et signal om kursoppgang skal bekreftes og forsterkes så må kursoppgangen følges av en volumoppgang. Et kjøpssignal som ikke blir bekreftet med volumoppgang er det grunn til å være skeptisk til.

Åpne en tradingkonto

🚀 Den nordiske fin-tech megleren Skilling er vår suverene ‘Best i Test' megler. Skilling har den desidert enkleste trading plattformen og er veldig godt tilpasset norske kunder med BankID, konto i NOK, Norsk kundeservice og norske aksjer.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.

For salgssignaler gjelder at signalet forsterkes om volumet øker når kursen faller og utløser salgssignal

Når vi bruker uttrykk som høyt og lavt volum så mener vi høyt og lavt i forhold til hva som er normalt for den aktuelle aksjen.

Generelt gjelder at volumet bør stige når aksjekursen stiger og så bør volumet falle tilbake når aksjekursen faller.

Nedenfor følger en oppstilling som viser hva som er positivt og negativt når det gjelder sammenhengen mellom utvikling i aksjekurs og størrelsen på volum:

09324volum

Høyt og stigende volum ved kursoppgang er positivt, og vitner om en sunn kursoppgang og indikerer at den stigende trenden gjerne vil vedvare videre fremover i tid.

Fallende og lavt volum er positivt ved korreksjoner ned i aksjekursen, og indikerer at det ikke er noe stort salgspress i aksjen og at det trolig bare er snakk om en sunn og normal korreksjon i en stigende trend.

Høyt og stigende volum ved kursnedgang er negativt, og indikerer salgspress i aksjen og gir tegn på at aksjekursen gjerne kan bli satt under press nedover i tiden fremover.

Lavt og fallende volum ved kursoppgang er negativt, og vitner om at kursoppgangen gjerne ikke er sunn og at den stigende trenden kanskje går mot sin slutt.

Eksempel på en aksje hvor kursoppgang følges av volumoppgang og kursnedgang med volumnedgang.

Dette er slik vi ønsker å se det, altså at kursoppgang følges av volumoppgang og at volumet faller tilbake når aksjen konsoliderer og har korreksjoner ned.

Skilling
BEST I TEST

Skilling

10

✅ Kurtasjefritt
✅ Norsk kundeservice
✅ Billigst på Krypto
✅ Norske Aksjer
✅ 4 Plattformer

Pepperstone
ANBEFALT

Pepperstone

8.5

✅ MT4, MT5, cTrader
✅ Spreads fra 0.0
✅ TradingView integrasjon

CFDer er komplekse finansielle instrumenter og innebærer en høy risiko for å tape penger raskt på grunn av giring. Du bør overveie hvorvidt du forstår hvordan CFDer fungerer og om du har råd til å ta denne risikoen. Mellom 76 % og 80% av ikke-profesjonelle kunder taper penger når de handler hos tilbyderene på denne siden.