ADR

American Depositary Receipt (ADR) er et sertifikat som gjør det mulig for investorer å handle med aksjer i ikke-amerikanske selskaper på amerikanske børser.