Aksjeopsjoner

Aksjeopsjoner er derivater som kun brukes til å trade med aksjer som underliggende verdipapir.