Aksjer

Aksjer er eierandeler i et selskap, og børsnoterte aksjer omsettes via aksjebørser (aksjemarkedet).