Aksjesymbol (ticker)

Et aksjesymbol er en forkortelse som brukes til å identifisere børsnoterte selskaper (Eks. NHY og ORK for henholdsvis Norsk Hydro & Orkla.