Aktivaklasse

Forskjellige aktivaklasser representerer kategorier av finansielle instrumenter. f.eks; Aksjer, Obligasjoner, Derivater, Valuta, Eiendom mv.).