Åpen posisjon

Åpne posisjoner er de tradene som en løpende har liggende åpne og som sådan er egnet til å generere både gevinster og tap. Dette kan være både kjøps og / eller salgs (short) posisjoner.