Bear-marked

Når et marked er preget av negativitet, og gjerne har vært det, -og / eller ser ut til å fortsatt bli preget av nedgang framover i tid. Bear marked er det motsatte av Bull-marked hvor en tenker at markedet eller bestemte aksjer skal stige i verdi.