Bull-marked

Når et marked er positivt og typisk stiger, eller har steget over tid. Motsatt av Bear-marked.