Kjøpskurs

Kjøps, -eller bid-kursen, er kursen en til enhver tid kan selge et verdipapir på.