Margin call

Margin call er en beskjed om at ytterligere margin må til for å kunne fortsette å holde en eller flere posisjoner åpne.