Out of the money

Når en opsjon er Out of the money betyr det at kursen på det underliggende instrumentet har beveget ser i feil retning sett i forhold til strike-kursen på opsjonen slik at en ikke vil tjene penger på å tiltre opsjonen.